Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Bài Tập Sinh Học 12NC

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bài Tập Sinh Học 12NC


  MỤC LỤC 1
  PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU
  1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 3
  1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI. 4
  1.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4
  1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4
  1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5
  1.6. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 5
  1.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
  PHẦN HAI: NỘI DUNG
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
  1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI. 6
  1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. 7
  CHƯƠNG II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI
  2.1. CƠ CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ. 9
  2.1.1. Lí thuyết cần nắm. 9
  2.1.1.1. Gen, mã di truyền và cơ chế tự nhân đôi của ADN. 9
  2.1.1.2. Sinh tổng hợp prôtêin. 9
  2.1.1.3. Đột biến gen. 9
  2.1.1.4. Nhiễm sắc thể (NST). 9
  2.1.1.5. Đột biến nhiễm sắc thể. 10
  2.1.2. Bài tập. 10
  2.1.2.1. Phương pháp, công thức và bài tập về gen và cơ chế tự nhân đôi của ADN. 10
  2.1.2.2. Phương pháp, công thức và bài tập về sinh tổng hợp Prôtêin. 15
  2.1.2.3. Phương pháp, công thức và bài tập về đột biến gen. 17
  2.1.2.4. Phương pháp, công thức và bài tập về nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể. 22
  2.2. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 28
  2.2.1. Lý thuyết cần nắm. 28
  2.2.1.1. Các định luật Menđen. 28
  2.2.1.2. Tương tác giữa các gen không alen và tác động đa hiệu của gen. 28
  2.2.1.3. Liên kết gen. 28
  2.2.1.4. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân. 29
  2.2.2. Bài tập. 29
  2.2.2.1. Phương pháp giải, công thức và bài tập về các quy luật Menđen. 29
  2.2.2.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập tương tác giữa các gen không alen. 34
  2.2.2.3. Phương pháp giải, công thức và bài tập về liên kết gen: 38
  2.3. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ 42
  2.3.1. Lí thuyết cần nắm. 42
  2.3.1.1. Cấu trúc di truyền của quần thể. 42
  2.3.1.2. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên. 42
  2.3.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập: 43
  2.3.2.1. Phương pháp giải, công thức và bài tập về cấu trúc di truyền của quần thể. 43
  2.3.2.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập về trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên. 44
  2.4. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI – DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 47
  2.4.1. Lí thuyết cần nắm: 47
  2.4.1.1. Phương pháp nghiên cứu di truyền học người. 47
  2.4.1.2. Di truyền y học. 48
  2.4.1.3. Bảo vệ vốn gen của người. 48
  2.4.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập. 48
  PHẦN BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 51


  Xem Thêm: Bài Tập Sinh Học 12NC
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bài Tập Sinh Học 12NC sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status