Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô ở chi nhánh công ty cổ phần ô tô trường hải đà nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô ở chi nhánh công ty cổ phần ô tô trường hải đà nẵng

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

  1.1 THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở MỘT DOANH NGHIỆP
  1.1.1 Khái niệm thị trường: 1
  1.1.2 Phân loại thị trường 1
  1.1.2.1 Phân loại thị trường: 1
  1.1.2.2 Phân đoạn thị trường: 1
  1.1.3 Chức năng thị trường: 2
  1.1.3.1 Chức năng thừa nhận: 2
  1.1.3.2 Chức năng thực hiện của thị trường: 2
  1.1.3.3 Chức năng điều tiết và kích thích của thị trường: 3
  1.1.3.4 Chức năng thông tin của thị trường: 4
  1.2 BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
  1.2.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm: 4
  1.2.2 Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm: 5
  1.2.3 Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm 5
  1.2.3.1 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: 5
  1.2.3.2 Điều tra nghiên cứu thị trường : 6
  1.2.3.3 Định giá sản phẩm: 6
  1.2.3.4 Thiết lập kênh phân phối: 7
  1.3 MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP
  1.3.1 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 9
  1.3.1.1 Quan điểm về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 9
  1.3.1.2 Sự cần thiết phải mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 12
  1.3.1.3 Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 13
  1.3.2 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 17
  1.3.2.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 17
  1.2.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp: 18
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ Ô TÔ CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG
  2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty và chi nhánh Đà Nẵng công ty cổ phần Ô tô Trường Hải 21
  2.1.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần ô tô Trường Hải 21
  2.1.1.2 Sự hình thành và phát triển của chi nhánh công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng 23
  2.1.2 Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật chủ yếu: 24
  2.1.2.1 Đặc điểm về sản phẩm 24
  2.1.2.2 Đặc điểm về nhân lực 28
  2.1.2.3 Đặc điểm về tài chính 30
  2.1.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật 32
  2.1.2.5 Đặc điểm cơ cấu tổ chức 33
  2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ Ô TÔ CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG
  2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng 37
  2.2.2 Thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ ôtô ở chi nhánh Đà Nẵng 38
  2.2.2.1 Giữ và phát triển thị phần 39
  - Thị phần của Trường Hải so với đối thủ cạnh tranh . 39
  - Thị phần của chi nhánh Đà Nẵng so với toàn công ty cổ phần ô tô Trường Hải 41
  2.2.2.2 Mở rộng thị trường 42
  - Mở rộng thị trường theo đối tượng khách hàng 42
  - Mở rộng thị trường theo loại sản phẩm 43
  - Mở rộng thị trường theo khu vực . 44
  2.2.2.3 Tốc độ phát triển thị trường của chi nhánh Đà Nẵng 46
  2.3 Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng thị trường tiêu thụ của chi nhánh công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng . 47
  2.3.1 Nhân tố bên ngoài 47
  2.3.1.1 Môi trường kinh tế: 47
  2.3.1.2 Môi trường công nghệ 48
  2.3.1.3 Môi trường chính trị, luật pháp 48
  2.3.1.4 Môi trường ngành 49
  2.3.2 Nhân tố bên trong 52
  2.3.2.1 Hệ thống quản lý bán hàng và phân phối 52
  2.3.2.2 Các chính sách hỗ trợ tiêu thụ 54
  2.3.2.3 Chăm sóc khách hàng sau bán hàng 55
  2.4 Đánh giá thực trạng mở rộng thi trường tiêu thụ ô tô ở chi nhánh công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng 56
  2.4.1 Những thành tích đã đạt được: 56
  2.4.2 Những tồn tại chủ yếu 57
  2.4.2.1 Một số thị trường bị mất do đối thủ cạnh tranh 57
  2.4.2.2 Mở rộng thị trường theo khu vực vẫn chưa được thực hiện tốt 57
  2.4.2.3 Tốc độ tăng trưởng thị phần của chi nhánh chậm 57
  2.4.2.5 Sự yếu kém của hệ thống đại lý 58
  2.4.3 Những nguyên nhân tồn tại 58
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ Ô TÔ CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG
  3.1 Dự báo nhu cầu tiêu thụ ô tô của thị trường Việt Nam trong những năm tới . 60
  3.2 Phương hướng và mục tiêu phát triển của chi nhánh công ty cổ phần ô tô Trường Hải trong những năm tới . 61
  3.2.1 Phương hướng phát triển của chi nhánh công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng 61
  3.2.2 Mục tiêu của chi nhánh công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng 62
  3.3 Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của chi nhánh công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng . 63
  3.3.1 Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường 63
  3.3.2 Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗn hợp 65
  3.3.2.1 Đối với hoạt động quảng cáo: 65
  3.3.2.2 Đối với hoạt động khuyến mại: 66
  3.3.2.3 Đối với hoạt động bán hàng cá nhân: 67
  3.3.2.4 Đối với hoạt động quan hệ công chúng (PR) 68
  3.3.3 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 68
  3.3.4 Phát triển các hình thức hoạt động sau bán hàng 70
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  Xem Thêm: Mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô ở chi nhánh công ty cổ phần ô tô trường hải đà nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô ở chi nhánh công ty cổ phần ô tô trường hải đà nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status