Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mối quan hệ giữa lí thuyết bất cân xứng thông tin và lí thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Mối quan hệ giữa lí thuyết bất cân xứng thông tin và lí thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán việt nam

  TÓM TẮT ĐỀ TÀI

  Lý thuyết thị trường hiệu quả là một lí thuyết nổi tiếng gắn liền với thị trường chứng
  khoán. Chúng ta đã khá quen thuộc với các định nghĩa, các dạng thị trường hiệu quả cũng
  như các phương pháp kiểm định thị trường hiệu quả. Nhưng trong bài nghiên cứu này
  chúng ta sẽ đứng ở một gốc độ mới hơn để xem xét lí thuyết thị trường hiệu quả, đó là
  nhìn nó trong mối liên hệ với lí thuyết bất cân xứng thông tin.
  Bài nghiên cứu sẽ sử dụng các mô hình đã được các nhà kinh tế học xây dựng trước
  đây nhằm đo lường ảnh hưởng của bất cân xứng thông tin đến thị trường hiệu quả bằng
  những con số trực quan.
  Đề tài nghiên cứu sẽ mở đầu bằng những nhận xét về mối liên hệ của hai lí thuyết này
  trên mặt lí thuyết. Sau đó sẽ điểm qua các mô hình nghiên cứu thực nghiệm trong quá
  khứ và cuối cùng là kết quả thực nghiệm áp dụng tại thị truờng chứng khoán Việt Nam.
  Từ những kết quả thực nghiệm, chúng ta sẽ rút ra kết luận về mức độ bất cân xứng
  thông tin trên thị trường Việt nam hiện nay. Đồng thời cũng rút ra kết luận về sự ảnh
  hưởng của bất cân xứng thông tin đến tính hiệu quả của thị trường. Để từ đó có những
  nhìn nhận và quan tâm đúng mức đến các biện pháp hạn chế bất cân xứng thông tin trên
  thị trường.


  MỤC LỤC
  CHưƠNG 1: GIỚI THIỆU .
  . 6
  1. Vấn đề nghiên cứu . 6
  2. Mục tiêu - câu hỏi nghiên cứu 8
  3. Phạm vi nghiên cứu . 10
  CHưƠNG 2 : SƠ LưỢC CÁC LÍ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH TRONG
  QUÁ KHỨ .
  11
  1. Thị trường hiệu quả 11
  1.1.Khái niệm thị trường hiệu quả . 11
  1.2. Phân loại thị trường hiệu quả 11
  2. Bất cân xứng thông tin (Asymetric information) . 12
  2.1. Khái niệm về thông tin bất cân xứng . 12
  2.2. Hệ quả bất cân xứng thông tin 13
  2.2.1. Chi phí lựa chọn bất lợi 13
  2.2.2. Tâm lí ỷ lại 14
  3. Các mô hình kiểm định 14
  3.1 Thị trường hiệu quả . 14
  3.1.1. Các giả định của giáo sư Fama trong nghiên cứu thị trường hiệu quả . 14
  3.1.2. Mô hình hóa lí thuyết thị trường hiệu quả 15
  3.1.3. Phương pháp kiểm định thị trường hiệu quả dạng yếu 16
  3.1.4. Kiểm định thị trường hiệu quả dạng vừa 18
  3.1.5. Kiểm định thị trường hiệu quả dạng mạnh . 19
  4.2. Các nghiên cứu đo lường thông tin bất cân xứng . 20
  4.2.1 Mô hình Glosten và Harris (1988) . 20
  4.2.2 Mô hình George Kaul và Nimalendran (1991) 21
  4.2.3 Mô hình Roger D.Huang và Hans R.Stoll (1997) . 21
  4.2.4. Ness, B.F.V., Ness, R.A.V., và R.A. Warr (2001) . 23
  CHưƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRưỜNG CHỨNG
  KHOÁN VÀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRưỜNG TẠI VIỆT NAM
  25
  1. Lỗ hổng trong công bố thông tin . 25
  1.1. Hệ thống hỗ trợ trong việc công bố thông tin 25
  1.1.1. Hệ thống pháp luật qui định 25
  1.1.2. Các kênh cung cấp thông tin ra công chúng . 26
  1.2. Thực tế về thông tin trên thị trường . 26
  2. Tính kém hiệu quả của thị trường 27
  CHưƠNG 4: KIỂM ĐỊNH THỰC NGHIỆM . 29
  1. Mô hình lựa chọn 29
  1.1. Mô hình đo lường chi phí lựa chọn bất lợi 29
  1.2. Mô hình kiểm định thị trường hiệu quả . 30
  1.3. Một số giả định trong khi tiến hành hành ước lượng chi phí lựa chọn bất lợi và
  kiểm định thị trường hiệu quả trên thị trường Việt Nam . 31
  2. Các bước tiến hành ước lượng chi phí lựa chọn bất lợi và kiểm định thị trường hiệu
  quả 31
  2.1. ước lượng chi phí lựa chọn bất lợi 31
  2.2. Kiểm định thị trường hiệu quả 33
  3. Kết quả và giải thích kết quả . 34
  3.1. Đo lường chi phí lựa chọn bất lợi . 34
  3.2. Kiểm định thị trường hiệu quả với 9 chứng khoán 36
  4. Các biện pháp hạn chế bất cân xứng thông tin . 37
  CHưƠNG 5: KẾT LUẬN 39
  PHỤ LỤC  Xem Thêm: Mối quan hệ giữa lí thuyết bất cân xứng thông tin và lí thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mối quan hệ giữa lí thuyết bất cân xứng thông tin và lí thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status