Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và cán cân thương mại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và cán cân thương mại

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 1

  1.1. KHÁI NIỆM TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI . 4
  1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG NGẮN,
  TRUNG VÀ DÀI HẠN . 4
  1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn 4
  1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến đến tỷ giá trong trung và dài hạn . 6
  1.2.2.1 Lạm phát và lãi suất . 6
  1.2.2.2 Tác động của xu hướng tài khoản vãng lai: . 7
  1.2.2.3 Can thiệp của Ngân hàng Trung Ương: . 9
  1.2.2.5 Ảnh hưởng của tỷ giá thị trường tự do: . 10
  1.3 MỐI LIÊN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ 11
  1.3.1 Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát 11
  1.3.2 Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại . 12
  1.4 CÁC LÝ THUYẾT KINH ĐIỂN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI
  ĐOÁI VÀ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ 14
  1.4.1 Lý thuyết ngang giá sức mua (Purchasing Power Parity – PPP) 14
  1.4.2 Lý thuyết ngang giá lãi suất (Interest Rate Parity) 15
  1.4.3 Hiệu ứng Fisher quốc tế: 15
  1.4.4 Phương pháp tiền tệ 16
  1.4.4.1 Mô hình Mundell- Flemming: 16
  1.4.4.2 Mô hình giá linh hoạt: 19
  1.4.4.3 Mô hình giá cứng Dornbusch: 20
  1.4.5 Phương pháp cân bằng danh mục(PBM): 20
  KẾT LUẬN CHưƠNG 1 . 21

  CHưƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ ẢNH HưỞNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN LẠM PHÁT VÀ

  CÁN CÂN THưƠNG MẠI 23
  2.1 VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH VĨ MÔ VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 23
  2.2 KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGẮN HẠN ĐẾN TỶ GIÁ
  HỐI ĐOÁI . 26
  2.3 KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
  TRONG TRUNG VÀ DÀI HẠN . 32
  2.3.1 Kiểm định tác động của lạm phát, lãi suất, thu nhập đến tỷ giá bằng mô hình
  VECM . 32
  2.3.1.1 Phương pháp: . 32
  2.3.1.2 Dữ liệu và mô tả . 33
  2.3.1.3 Mô hình kiểm định . 33
  2.3.1.4 Kết luận từ mô hình . 35
  2.3.2. Kiểm định sự can thiệp của NHNN vào tỷ giá 35
  2.3.2.1 Phương pháp 36
  2.3.2.2 Dữ liệu và mô tả . 37
  2.3.2.3 Kết quả ước lượng: 37
  2.3.2.4 Kết luận từ mô hình: 39
  2.3.3 Mối quan hệ tác động giữa tỷ giá thị trường chợ đen và tỷ giá chính thức 39
  2.3.3.1 Phương pháp 39
  2.3.3.2 Dữ liệu và mô tả . 40
  2.3.3.3 Mô hình kiểm định . 40
  2.3.3.4 Kết luận từ mô hình: 42
  2.3.4 Kiểm định mối quan hệ tác động của tài khoản vãng lai đến tỷ giá . 43
  2.3.4.1 Phương pháp: . 43
  2.3.4.2 Dữ liệu và mô tả . 43
  2.3.4.3 Kết quả ước lượng mô hình . 43
  2.3.4.4 Kết luận từ mô hình: 44
  2.4. ĐO LưỜNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ 45
  2.4.1 Ý tưởng mô hình . 45
  2.4.2 Phương pháp và xử lý số liệu 45
  2.4.3 Kết quả . 47
  2.4.3 Kết luận 48
  2.5. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ 49
  2.5.1 Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lạm phát 49
  2.5.1.1 Phương pháp: . 49
  2.5.1.2. Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu: . 50
  2.5.1.3 Xác định mối quan hệ trong dài hạn 51
  2.5.1.4 Mô hình xem xét mối quan hệ tác động của tỷ giá lên lạm phát . 52
  2.5.1.5 Kết luận từ mô hình: 54
  2.5.2 Tác động của tỷ giá hối đoái lên xuất nhập khẩu. 55
  2.5.2.1 Phương pháp 55
  2.5.2.2. Dữ liệu và mô tả: 55
  2.5.2.3. Kiểm định. 56
  KẾT LUẬN CHưƠNG 2 . 57

  CHưƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ

  HưỚNG ĐẾN CÁC MỤC TIÊU NGẮN VÀ TRUNG HẠN . 59

  3.1 KHUYẾN NGHỊ VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ THEO MỤC TIÊU 59
  3.1.1 Mục tiêu ngắn hạn 59
  3.1.2 Mục tiêu trung và dài hạn 60
  3.1.2.1 Lựa chọn chế độ tỷ giá 60
  3.1.2.2 Cơ chế hai tỷ giá 63
  3.2 CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ VỚI MỤC TIÊU NGẮN HẠN: ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ
  VÀ CHỐNG LẠM PHÁT 63
  3.3 CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ VỚI MỤC TIÊU TRUNG VÀ DÀI HẠN . 70
  3.3.1 Nâng cao tính độc lập của Ngân hàng trung ương . 71
  3.3.2 Hiện đại hóa thị trường ngoại hối . 73
  3.3.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ . 76
  KẾT LUẬN CHưƠNG 3 . 79
  KẾT LUẬN . 80


  Xem Thêm: Kiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và cán cân thương mại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và cán cân thương mại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status