Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Nước là một trong những yếu tố cần thiết hàng đầu đến đời sống của
  con người nói riêng và đến mọi sự sống trên trái đất nói chung.
  Nước là một yếu tố không thể thay thế của sự sống. N-íc lµ tµi s¶n quý
  b¸u cña c¸c hé gia ®×nh lµm kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ c¶i thiÖn viÖc sö dông
  nguån n-íc lµ mét ph-¬ng ph¸p quan träng lµm ®a d¹ng ho¸ ph-¬ng kÕ vµ lµm
  gi¶m yÕu tè yÕu thÕ cña c¸c hé n«ng d©n nghÌo. Mét ph-¬ng ph¸p sö dông
  hiÖu qu¶ h¬n nguån n-íc cho viÖc s¶n xuÊt l-¬ng thùc b»ng viÖc tiÕt kiÖm
  nguån n-íc quý gi¸ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho c¸c ph-¬ng s¸ch kh¸c. T¨ng n¨ng
  suÊt cña nguån n-íc ë vïng l-u vùc th-îng nguån ®-îc xem nh- lµ mét sù
  can thiÖp cèt yÕu sÏ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai mét c¸ch tæng quan.
  Nước ngọt là nguồn tài nguyên quý hiếm của thế giới, lượng nước ngọt
  trên mặt bao gồm các ao, hồ, sông, suối và nước ngầm tầng nông chỉ chiếm
  khoảng 2% tổng lượng nước; toàn thế giới hiện có khoảng 430 triệu người
  thiếu nước dùng. Việt Nam cũng không ít vùng thiếu nước ngọt và cũng
  không ít vùng có nước nhưng bị ô nhiễm, khoảng hai phần ba số dân thiếu
  nước và chưa được dùng nước sạch.
  Trên các vùng, nguồn nước ngọt có được nhờ vào nước mưa hằng năm,
  lượng nước đó phục vụ đời sống dân cư và các lĩnh vực sản xuất. Với đặc
  điểm lượng mưa hằng năm từng vùng khác nhau, nơi cao tới hơn 2.000 (mm)
  ly, nơi thấp chỉ 600 - 700 ly; nhưng lượng mưa đó không phân đều trong năm
  mà tập trung vào một số tháng trong năm, trong tháng cũng chỉ tập trung vào
  một số ngày. Có những trận mưa hàng trăm ly trong ngày gây nên lũ lụt và
  nạn xói mòn đất nghiêm trọng; đồng thời tình trạng mưa phân bố không đều
  trong năm cũng gây nên những đợt hạn hán khắc nghiệt kéo dài. Vụ hạn từ
  cuối năm 2004 đến 2005 kéo dài tới mười tháng ở các tỉnh cực nam Trung Bộ

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status