Lời mở đầu
Đa phần các doanh nghiệp công nghiệp của nước ta những năm về trước thời cơ chế bao cấp mặt hàng do nhà nước quy định hoặc chủ yếu là nhập khẩu. Cho nên hàng hoá không mang tính cạnh tranh nên doanh nghiệp công nghiệp áp dụng nghiên cứu thị trường là hạn chế .Nhưng trong những năm trở lại đây việc chuyển sang cơ chế thị trường ,khoa học kỹ thuật phát triển nên số lượng hàng hoá nhiều . Vì thế để doanh nghiệp thành công thì doanh nghiệp công nghiệp áp dụng nghiên cứu thị trường .Công tác nghiên cứu thị trường có tốt thì mới tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu thị trường tạo ra khả năng phát triển doanh nghiệp công nghiệp một cách vững chắc.
Vậy việc quan trọng hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp là công tác nghiên cứu thị trường .Đề tài "Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp "đã góp phần nghiên cứu thị trường một cách có hiệu quả nhất.

mục lục
Lời mở đầu
phần i - lý thuyết chung về thị trường và công tác nghiên cứu thị trường doanh nghiệp công nghiệp .
I-Các khái niệm về thị trường
1.Khái niệm marketing
2.Khái niệm về thị trường
II-Đặc điểm của thị trường với doanh nghiệp công nghiệp
1. Đặc điểm chung của thị trường
2.Hình thức phát triển của hàng hoá công nghiệp .
3.Các phương pháp nghiên cứu thị trường
4.Chọn nhãn hiệu trên thị trường mục tiêu của doanh nghiệp công nghiệp
III-Các bộ phận cấu thành thị trường :
1.Cung
2.Cầu
3.Gía cả
4.Cạnh tranh
5.Mối quan hệ cung- cầu và giá cả
phần ii -Thực trạng thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp trong thời gian qua
I-Thực trạng thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp công nghiệp .
1.Thực trạng thị trường
2.Thực trạng và những đặc điểm tổ chức doanh nghiệp công nghiệp theo cơ chế thị trường .
II-Một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường và hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường ở các doanh nghiệp công nghiệp
1.Về phát triển thị trường
2.Kiến nghị đối với nhà nước
phần iii - Những giải pháp đối với doanh nghiệp công nghiệp
1.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
2.Giải pháp phát triển một số ngành lĩnh vực
3.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường các doanh nghiệp
Kết luận

[charge=150]http://up.4share.vn/f/6d5c545e5d5e5f54/DA073.DOC.file[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.