Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Định hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai (122 trang)

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Định hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai (122 trang)


  1. NHU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
  Nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp đất đai là nhu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay, bởi lẽ các tranh chấp đất đai có ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định tình hình chính trị, xã hội và kinh tế. Nếu tình hình chính trị - xã hội không ổn định sẽ không tạo ra tiền đề để phát triển kinh tế.

  Về phương diện chính trị
  : Các tranh chấp đất đai được giải quyết triệt để sẽ đảm bảo được an ninh, trật tự xã hội, ổn định về mặt tâm lý cho người dân để họ yên tâm làm ăn, sinh sống, đem lại lòng tin của người dân đối với chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trên thực tế, nhiều trường hợp tranh chấp đất đai phát sinh, giải quyết tranh chấp kéo dài, khiến cho nhiều người dân khiếu nại vượt cấp, khiếu nại tập thể đến các cơ quan Trung ương để khiếu kiện gây mất trật tự, an toàn xã hội
  Về phương diện xã hội: Các tranh chấp đất đai được giải quyết có hiệu quả sẽ đảm bảo được sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, không gây thương hại đến tình cảm trong nội bộ gia đình, họ hàng, dòng tộc. Nếu tranh chấp không được giải quyết kịp thời thì những xung đột, xô xát phát sinh giữa các bên sẽ chuyển tính chất từ "dân sự " sẽ chuyển sang thành "hình sự" .
  Về phương diện kinh tế: Tranh chấp đất đai được giải quyết sẽ đáp ứng lợi ích kinh tế của các bên, đảm bảo cho các bên yên tâm sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí tốn kém trong việc khiếu kiện. Ngược lại nếu tranh chấp đất đai không được giải quyết thì các bên không những không thực hiện được quyền của mình mà còn không thực hiện nghĩa vụ của họ với Nhà nước.
  2. ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
  2.1. Định hướng về hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai
  Trên cơ sở các phân tích, đánh giá trên đây, chúng tôi cho rằng, pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai trong điều kiện kinh tế thị trường, cần được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo hướng:
  - Khuyến khích việc hòa giải các tranh chấp đất đai trong nhân dân và đề cao vai trò của chính quyền và các đoàn thể quần chúng ở cơ sở trong việc vận động nhân dân hòa giải các tranh chấp đất đai. Pháp luật cần có những quy định xử lý các bên không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết khi hòa giải nhằm buộc họ phải tôn trọng các cam kết của mình.
  - Mở rộng thẩm quyền và nâng cao vai trò của TAND trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai, vì các lý do sau:
  Thứ nhất, như chúng ta đã biết Tòa án là một cơ quan xét xử với một cơ cấu tổ chức chặt chẽ từ TAND tối cao xuống đến các tòa án cấp quận, huyện. Các cán bộ Tòa án phần lớn được đào tạo về pháp luật một cách cơ bản, có nghiệp vụ xét xử, giải quyết tranh chấp. Mặt khác, pháp luật về tố tụng dân sự cũng đã giao cho Tòa án những thẩm quyền nhất định để họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Vì vậy có thể nói, đây là một cơ quan có đủ khả năng, điều kiện nhất để giải quyết tốt các tranh chấp dân sự nói chung và các tranh chấp đất đai nói riêng.
  Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định hiện hành giao cho TAND và UBND song trong thời gian tới sẽ do TAND giải quyết vì khi đó mọi người sử dụng đất đai sẽ được Nhà nước cấp giấy CNQSDĐ.

  Thứ hai
  , thực trạng hiện nay, năng lực của cán bộ làm công tác giải quyết tranh chấp đất đai thuộc hệ thống UBND còn hạn chế. Vụ việc tranh chấp đất chưa có GCNQSDĐ thường rất phức tạp. Chính vì vậy, công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai do UBND giải quyết đạt hiệu quả chưa cao, dẫn đến tình trạng tranh chấp kéo dài, giải quyết nhiều lần vẫn chưa dứt điểm. Căn cứ pháp lý về thủ tục giải quyết của UBND hiện nay là Luật khiếu nại, tố cáo nên không phù hợp với việc giải quyết tranh chấp đất đai.

  Từ những vướng mắc trong việc giải quyết tranh chấp đất đai nêu trên của UBND, theo chúng tôi nên giao toàn bộ các tranh chấp đất đai cho TAND giải quyết. Đối với những loại đất chưa có GCNQSDĐ, tòa án tiến hành thụ lý, giải quyết, tòa án cần hỏi ý kiến UBND cấp có thẩm quyền về sự hợp pháp của việc sử dụng đất đó. Căn cứ vào pháp luật của Nhà nước cần có sự phối hợp để điều tra, xác minh và tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý về đất đai. Có như vậy mới tránh được tình trạng sai sót, thiếu nhất quán trong việc giải quyết tranh chấp đất đai.

  - Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết tranh chấp đất đai, cần chú trọng đến việc bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ tham gia giải quyết các tranh chấp đất đai nói chung và đội ngũ thẩm phán nói riêng; đồng thời cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của đội ngũ thẩm phán.

  2.2. Định hướng về cơ chế tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai

  2.2.1. Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho nhân dân
  Đây là việc làm rất cần thiết vì ý thức pháp luật của người sử dụng đất có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ. Khi người dân nắm được các quy định của pháp luật về đất đai họ sẽ không vi phạm, từ đó hạn chế được tranh chấp. Thậm chí, ngay cả khi xảy ra tranh chấp nếu hiểu biết pháp luật thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận quyết định giải quyết đúng đắn của cơ quan có thẩm quyền mà không tiếp tục khiếu nại.

  2.2.2. Cần đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  GCNQSDĐ là một trong những căn cứ để phân định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa TAND và UBND. Do đó trên thực tế nếu người dân chưa được cấp GCNQSDĐ khi xảy ra tranh chấp đất đai việc giải quyết sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi lẽ các loại giấy tờ về nhà đất được cấp trước năm 1993 rất đa dạng (trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đã cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho các hộ gia đình và cá nhân theo Nghị định 64/ CP đạt 87,7%; đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/ CP đạt 78, 87%). Do đó để công tác giải quyết tranh chấp đất đai đạt hiệu quả cao cần phải đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ, phấn đấu đến năm 2005 hoàn thành việc cấp giấy CNQSDĐ trong cả nước.

  Đối với trường hợp cấp GCNQSDĐ và quyền sở hữu nhà ở; theo chúng tôi chỉ cấp GCNQSDĐ, còn khi xây dựng nhà trên đất thì thực hiện quy chế đăng ký tài sản trên đất, vì nhà trên đất luôn có biến động, nếu cấp GCNQSDĐ và quyền sở hữu nhà ở thì không phản ánh đúng biến động của nhà trên đất.

  2.2.3. Cần áp dụng giá đất thống nhất trong việc giải quyết tranh chấp đất đai

  Trong quá trình giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất, đòi lại đất, tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất, TAND các địa phương gặp rất nhiều lúng túng trong việc áp dụng giá các loại đất, làm cho quá trình giải quyết kéo dài, gây ảnh hưởng không tốt về nhiều mặt. Bởi vì, giá đất thường xuyên biến đổi theo quy luật cung cầu của thị trường, nên bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo khung giá của Chính phủ thường không phù hợp với giá chuyển quyền sử dụng đất thực tế ở địa phương. Do đó sớm thành lập cơ quan chuyên môn định giá đất ở Trung ương và các tỉnh để TAND áp dụng trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai

  3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

  3.1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai của UBND
  Thực tế trong những năm qua, tình hình khiếu kiện về đất đai kéo dài thậm chí ở một số nơi đã nảy sinh các điểm nóng về tranh chấp đất. Một nguyên nhân sâu xa của thực trạng này là chính sách pháp luật về đất đai, về đền bù, giải tỏa, thu hồi đất còn chưa đồng bộ, và không phù hợp với thực tế cuộc sống. Để khắc phục và hạn chế những yếu kém trên cần phải có giải pháp mang tính tổng thể và toàn diện từ chính sách pháp luật, thiết chế về tổ chức bộ máy, cán bộ . nhanh chóng lập lại kỷ cương trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.


  Xem Thêm: Định hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai (122 trang)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai (122 trang) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status