Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa ở huyện kim bảng tỉn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa ở huyện kim bảng tỉn


  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HUYỆN KIM BẢNG TỈNH HÀ NAM

  Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, trong sản xuất nông nghiệp, ruộng đất là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, đất nông nghiệp là nguồn lực quyết định để người nông dân tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Đất đai là nguồn tài nguyên có giới hạn, có vị trí cố định trong không gian, không thể di chuyển được theo ý muốn chủ quan của con người. Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.
  Vai trò to lớn của việc giao chia ruộng đất cho hộ nông dân như đã nói trên là không thể phủ nhận. Song với bối cảnh ngày nay, đất nước đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế, ngành nông nghiệp không những có nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an ninh lương thực quốc gia mà còn phải đảm bảo tối đa nguyên liệu cho ngành công nghiệp, tăng khối lượng nông sản xuất khẩu. Nhưng trên thực tế, khi chia ruộng đất cho nông dân theo tình thần của Nghị định 64/CP của Chính phủ, đã thực hiện phương châm công bằng xã hội, ruộng tốt cũng như ruộng xấu, ruộng xa cũng như ruộng gần được tính chia đều trên một nhân khẩu cho các gia đình, dẫn đến tình trạng ruộng đất bị phân tán manh mún, không thể đáp ứng nhu cầu phát triển của nền nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới.

  Tỉnh Hà Nam nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng là tỉnh sớm triển khai việc giao đất cho hộ gia đình sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Hệ quả là sau khi chia ruộng, bình quân mỗi hộ nông dân nhận trên 12 mảnh ruộng. Có thửa diện tích chỉ có 50 m2 nên việc đầu tư cho sản xuất bị hạn chế năng suất thấp, chí phí lao động cao vì vậy hiệu quả không cao.

  Từ một nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, phân tán, thu nhập thấp, với những giải pháp phù hợp, đến nay sản xuất trên địa bàn tỉnh dần hình thành các vùng chuyên canh, thâm canh tập trung, số lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa và xuất khẩu. Năm 2010, giá trị thu nhập bình quân 1ha canh tác đạt gần 80 triệu đồng, đặc biệt có mô hình đạt 100-120 triệu đồng/ha. Toàn tỉnh có trên 5.000 mô hình trang trại, gia trại, trong đó có 250 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, trong đó khâu làm đất đạt 90%, khâu vận chuyển đạt 90%. Cơ giới hóa trong thu hoạch được áp dụng ngày càng nhiều ở các vùng nông thôn như máy gieo sạ lúa, máy gặt đật liên hợp . Nhiều diện tích được chuyển sang các vùng chuyên canh trồng trọt, chăn nuôi như trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả cây công nghiệp, cây dược liệu, cây hương liệu, vùng chăn nuôi tập trung . những kết quả đã đạt được đó nhờ có hiệu quả của công tác dồn điền, đổi thửa.
  Xuất phát từ những lý do nêu trên được sự đồng ý của Khoa Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Khắc Thời tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
  “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình ix
  Danh mục các chữ viết tắt x
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 6
  1.1 Chính sách quản lý và sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 6
  1.1.1 Chính sách đất nông nghiệp trước thời kỳ đổi mới. 6
  1.1.2 Chính sách đất nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới từ năm 1981 đến nay 8
  1.2 Tổng quan về dồn điền, đổi thửa 11
  1.2.1 Thực trạng ruộng đất nông nghiệp ở miền Bắc nước ta 11
  1.2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở nước ngoài 15
  1.2.3 Nghiên cứu việc dồn điền đổi thửa ở Việt Nam 18
  1.3 Hiệu quả sử dụng đất 24
  1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 28
  1.4.1 Yếu tố về điều kiện tự nhiên 28
  1.4.2 Yếu tố về kinh tế - xã hội. 29
  1.4.3 Yếu tố về tổ chức cơ sở vật chất, kỹ thuật 31
  Chương 2 PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  2.1 Phạm vi nhiên cứu: 33
  2.2 Nội dung nghiên cứu 33
  2.2.1 Điều tra đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 33
  2.2.2 Thực trạng và quá trình dồn điền đổi thửa ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 33
  2.2.3 Ảnh hưởng của công tác dồn điền, đổi thửa đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. 33
  2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sau khi thực hiện chính sách dồn điền, đổi thửa 33
  2.2.5 So sánh hiệu quả trước và sau khi dồn điền, đổi thửa về kinh tế, xã hội, môi trường. 33
  2.2.6 Đề xuất các giải pháp thực hiện liên quan đến vấn đề tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. 33
  2.3 Phương pháp nghiên cứu 34
  2.3.1 Phương pháp chọn điểm, chọn hộ nghiên cứu 34
  2.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 34
  2.3.3 Phương pháp đánh giá hiệu quả 35
  2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu, dữ liệu bằng phần mềm Excel 37
  2.3.5 Phương pháp chuyên gia 37
  Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38
  3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 38
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Kim Bảng 38
  3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Kim Bảng 42
  3.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Kim Bảng 46
  3.2.1 Các văn bản pháp lý về dồn điền đổi thửa ở Hà Nam 46
  3.2.2 Quy trình thực hiện dồn điền đổi thửa 47
  3.2.3 Kết quả dồn điền đổi thửa ở huyện Kim Bảng 49
  3.3 Kết quả dồn điền đổi thửa tại các xã nghiên cứu 52
  3.3.1 Một số đặc điểm chung của các xã nghiên cứu: 52
  3.3.2 Tình hình manh mún đất đai tại các xã nghiên cứu: 52
  3.3.3 Kết quả dồn điền đổi thửa ở 3 xã nghiên cứu 54
  3.3.4 So sánh một số chỉ tiêu trước và sau dồn điền đổi thửa ở 3 xã nghiên cứu 57
  3.4 Những ảnh hưởng cơ bản sau dồn điền đổi thửa 59
  3.4.1 Dồn điền đổi thửa làm thay đổi diện tích đất nông nghiệp bình quân trên khẩu 59
  3.4.2 Dồn điền đổi thửa làm thay đổi hệ thống giao thông, thuỷ lợi 60
  3.4.3 Dồn điền đổi thửa tác động đến hệ thống sản xuất nông nghiệp 61
  3.5 Hiệu quả sử dụng đất sau khi thực hiện chính sách dồn điền, đổi thửa 67
  3.5.1 Dồn điền đổi thửa mang lại hiệu quả kinh tế 67
  3.5.2 Dồn điền đổi thửa góp phần nâng cao hiệu quả xã hội 74
  3.5.3 Dồn đổi ruộng đất góp phần bảo vệ môi trường 75
  3.6 Nhận xét chung 76
  3.7 Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp khi ruộng đất được tập trung. 78
  3.7.1 Giải pháp về cơ chế chính sách 78
  3.7.2 Giải pháp kỹ thuật 80
  3.7.3 Giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia 82
  3.7.4 Giải pháp về tài chính 83
  3.7.5 Giải pháp về khuyến nông 84
  3.7.6 Giải pháp về thị trường 85
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86
  1 Kết luận 86
  2 Kiến nghị 87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa ở huyện kim bảng tỉn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa ở huyện kim bảng tỉn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Ở HUYỆN KIM BẢNG TỈNH HÀ NAM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status