Đa số các bạn khi upload tài liệu lên Webtailieu.org đều không chú ý bên dưới có một chức năng rất hay gọi là Tags, vậy Tags là gì?
Tags ở đây chính là các từ khóa đặc trưng cho nội dung của một bài viết.
Ví dụ: Bạn vừa upload tài liệu Phát triển dịch vụ Internet-banking của các NHTM Việt Nam thì các bạn có thể đặt tags là phát triển dịch vụ Internet Banking,Internet Banking,NHTM Việt Nam,Ngân hàng thương mại Việt Nam . Mỗi tag cách nhau dấu phẩy (,)
Tag Cloud là tập hợp các tag được tạo ra. Bạn có thể xem Tag cloud của Webtailieu.org tại đây

Sử dụng tag sẽ giúp việc tìm kiếm các tài liệu trên Webtailieu.org dễ dàng hơn (đối với hệ thống tìm kiếm trên Webtailieu.org), cũng như là các máy tìm kiếm (Google, Bing .), từ đó tài liệu của bạn sẽ có khả năng bán tốt hơn.
Lưu ý:
Khi thêm tags nên chọn lọc các từ khóa đặc trưng nhất của tài liệu, các từ khóa mà bạn nghĩ là người dùng hay search từ các bộ máy tìm kiếm (Google, Bing .)
Nếu tài liệu nào chưa có Tags bạn chỉ việc click vào Thêm/Sửa Tag ở cuối mỗi tài liệu.


Không mất nhiều thời gian nhưng việc đặt tags chính xác sẽ mang lại hiệu quả rất lớn trong việc kinh doanh của các bạn!