LờI NóI ĐầU
Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong những năm gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản sửa đổi, bổ xung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng như chế đội tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính nói riêng cho phù hợp với các chính sách mới.
Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm về một khía cạnh của hoạt động cho thuê đó là hoạt động thuê tài chính đồng thời cùng luận bàn những thắc mắc trong chế độ kế toán về vấn đề này, tôi xin mạnh dạn trình bày một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam mà tôi đã sưu tầm nghiên cứu được. Tôi thực hiện công việc này với mong muốn làm sáng tỏ những nghi vấn của mình và phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về một hoạt động đang còn khá xa lạ với nhiều người nhưng lại rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong hoàn cảnh hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay đều thiếu vốn hoạt động. Tình trạng lạc hậu về công nghệ sản xuất dẫn đến năng suất, chất lượng, kiểu dáng của hầu hết các doanh nghiệp mất dần khả năng cạnh tranh trên thị trường, kể cả thị trường trong nước.

Nội dung đề tài mà tôi trình bầy dưới đây sẽ gồm các phần chủ yếu sau đây:

I - KHái NIệM Và PHÂN LOại HOạT ĐộNG THUÊ MUA Tài CHíNH ở Việt Nam
II - CHế Độ tài chính Về Tổ CHứC Và HOạT ĐộNG CủA CÔNG TY CHO THUÊ tài chính ở Việt Nam
III - CHế Độ tài chính Về THU, NộP Và QUảN Lý Sử DụNG Lệ PHí ĐĂNG Ký Và CUNG CấP THÔNG TIN Về GIAO DịCH BảO ĐảM Và TàI SảN CHO THUÊ tài chính
IV - Kế TOáN HOạT ĐộNG THUÊ MUA tài chính
V - THựC TRạNG HOạT ĐộNG THUÊ MUA tài chính, CHế Độ tài chính kế toán THUÊ MUA tài chính Và PHƯƠNG HƯớNG HOàN THIệN

Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Đông- chủ nhiệm bộ môn Kế Toán Tài Chính- Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này.
Tuy đã rất cố gắng, song bài viết chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết về nội dung. Tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Xin chân trọng cảm ơn.
[charge=150]http://up.4share.vn/f/4f7e767c7f7c7d7b/DA068.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Trình bày một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Trình bày một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.