lời mở đầu
Trong xã hội ngày naythì phân phối là một khâu không thể thiếu được củaquá trình taí sản xuất , phân phối là khâu quan trọng nối liền sản xuất và tiêu dùng.Phân phối phụ thuộc vào sản xuất nhưng phân phối tốt hay không tốt lại ảnh hưởng đến sản xuất, đến trao đổi tiêu dùng và đời sống nhân dân.
Khi mà nền kinh tế của nước ta chuyển từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường thì phân phối giữ một vị trí hết sức quan trọng.Phân phối nối liền sản xuất với sản xuất,sản xuất với tiêu dùng ,nối liền thị trường hàng tiêu dùng ,dịch vụ thị trường yếu tố sản xuất ,làm cho sự vận động của kịnh tế thị trương diễn ra thông suốt.
Tuy nhiên,khichuyển sang kinh tế thị trường , hàng loạt các vấn đề thuộc lĩnh vực phân phối thu nhập như tiền lương,lợi nhuận,lợi tức ,địa tô và phân phối lao động ,các hình thúc phân phối khác phù hợp với nguyên lý kinh tế thị trường cũng như các tác đọng của chúng đối với sự phát triển kinhtế ơ- xã hội ở nước tađang đòi hỏi có sư nghiên cứu nghiêm túc công phu. Vì vậy việc nghiên cứu vấn đề quan hệ phân phối ở việt nam hiện nay là hết sức cần thiết và cấp bách .
Kết cấu đề tài này gồm hai chương
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về quan hệ phân phối ở nứoc ta hiện nay
Chương 2: Thực trạng quan hệ phân phối ở nứoc ta hiện nay và những giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối ở nứoc ta hiện nay

Em xin chân thành cảm ơn thâỳ Trần Việt Tiến đã tận tình hướng dẫn,tạo điều kiện ,giúp đỡ cho em hoàn thành đề tài này .
mục lục
Lời mở đầu 1
Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay 2
1.1. Tính tất yếu khách quan của quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay 2
1.2. Vai trò của quan hệ phân phối 4
1.3. Các hình thức phân phối ở nướ ta hiện nay 6
1.3.1. Phân phối theo lao động 6
1. 3.2. Phân phối theo tài sản hay vốn và những đóng góp khác 9
1.3.3. Phân phối thông qua phúc lợi tập thể, phúc lợi xã hội 10
1.4. Kinh nghiệm một số nước về quan hệ phân phối 11
1.4.1. Singapore 11
1.4.2. Malayxia 11
1.4.3. Inđônêxia 12
1.4.4. Philippin 12
1.4.5. Thái Lan 13
Chương 2. Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới 15
2.1. Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay 15
2.1.1. Thực trạng về chính sách tiền lương 15
2.1.2. Thực trạng về vấn đề lợi nhuận 20
2.2. Những nhận xét khi rút ra khi nghiên cứu thực trạng của quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay 21
2.2.1. Ưu điểm 21
2.2.2. Nhược điểm 21
2.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới 22
Kết luận 25
Tài liệu tham khảo 26

[charge=150]http://up.4share.vn/f/5e6f676d6e6d6c6d/DA067.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Nghiên cứu vấn đề quan hệ phân phối ở việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu vấn đề quan hệ phân phối ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.