Giải pháp phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng các công cụ pháisinh tại Ngân hàng ngoại thương - chi nhánh TP.HCM

CHƯƠNG 1: CÔNG CỤ PHÁI SINH VÀ NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ BẰNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1
1.1 Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. 1
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại. 1
1.1.2 Các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHTM. 1
1.1.2.1 Nghiệp vụ tạo lập nguồn vốn (Nghiệp vụ nợ). 1
1.1.2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn (Nghiệp vụ có). 3
1.1.2.3 Nghiệp vụ trung gian (Dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác). 4
1.2 Công cụ phái sinh. 4
1.2.1 Khái niệm. 4
1.2.2 Lịch sử hình thành thị trường công cụ phái sinh. 4
1.2.3 Các chủ thể tham gia trên thị trường. 5
1.2.3.1 Nhà bảo hộ giá (Hedger). 5
1.2.3.2 Nhà đầu cơ (Speculator). 7
1.2.3.3 Nhà kinh doanh chênh lệch tỷ giá (Arbitrage). 8
1.2.4 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của NHTM. 9
1.2.4.1 Nghiệp vụ hối đoái giao ngay (spot). 9
1.2.4.2 Nghiệp vụ hối đoái có kỳ hạn (forward). 11
1.2.4.3 Nghiệp vụ hối đoái hoán đổi (swap). 13
1.2.4.4 Nghiệp vụ hối đoái giao sau (future). 14
1.2.4.5 Nghiệp vụ hối đoái quyền chọn (option). 16
1.3 Ý nghĩa của việc phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng công cụ phái sinh. 19
1.3.1 Đối với khách hàng. 19
1.3.2 Đối với ngân hàng. 20
Kết luận chương 1. 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ BẰNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 22
2.1 Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 22
2.1.1 Vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 22
2.1.2 Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 23
2.2 Thực trạng về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng công cụ phái sinh tại Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 25
2.2.1 Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn. 25
a. Thực trạng các giao dịch ngoại tệ kỳ hạn tại VCB-HCM. 25
2.2.2 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ. 33
a. Sơ lược tình hình vận dụng giao dịch hoán đổi tại VCB-HCM. 33
b. Thực trạng cách tính tỷ giá hoán đổi. 35
2.2.3 Giao dịch quyền chọn ngoại tệ. 38
a. Tình hình áp dụng giao dịch quyền chọn tại VCB-HCM. 38
b. Phí quyền chọn. 38
c. Những hạn chế của giao dịch quyền chọn. 40
2.3 Đánh giá kết quả giao dịch ngoại tệ bằng các công cụ phái sinh tại VCB-HCM. 40
2.3.1 Giao dịch kỳ hạn. 40
a. Kết quả đạt được: 40
b. Hạn chế: 41
2.3.2 Giao dịch hoán đổi. 41
a. Kết quả đạt được: 41
b. Hạn chế: 41
2.3.3 Giao dịch quyền chọn. 42
a. Kết quả đạt được: 42
b. Hạn chế: 42
Kết luận chương 2. 42
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ BẰNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 44
3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến 2015. 44
3.2 Chiến lược nâng cao hiệu quả việc sử dụng các giao dịch ngoại tệ bằng các công cụ phái sinh. 44
3.3 Những điều kiện để phát triển các công cụ phái sinh trong kinh doanh ngoại tệ ở Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 46
3.3.1 Về khách quan. 46
3.3.2 Về phía Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 47
3.4 Các giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng công cụ phái sinh tại Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 47
3.4.1 Những giải pháp ở cấp độ vĩ mô. 48
3.4.1.1 Hoàn thiện khung pháp lý đối với việc thực hiện các giao dịch ngoại hối phái sinh 48
3.4.1.2 Ngân hàng Nhà nước cần có những dự báo chính xác hơn về nhu cầu và xu hướng biến động của tỷ giá. 49
3.4.2 Những giải pháp ở cấp độ vi mô. 50
3.4.2.1 Những giải pháp thuộc về bản thân của Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 50
3.4.2.2 Những giải pháp thuộc về khách hàng. 55
Kết luận chương 3. 56


Xem Thêm: Giải pháp phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng các công cụ phái sinh tại Ngân hàng ngoại th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng các công cụ phái sinh tại Ngân hàng ngoại th sẽ giúp ích cho bạn.