Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng đạo đức của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Xây dựng đạo đức của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Đạo đức là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, của ý thức xã hội,
  một mặt bị quy định bởi cở sở hạ tầng, tồn tại xã hội; mặt khác nó cũng có
  tính độc lập tương đối và tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng, tồn tại xã hội.
  Khi cơ sở hạ tầng thay đổi, nền tảng kinh tế thay đổi, đạo đức xã hội cũng
  phải thay đổi theo cho phù hợp và tác động tích cực thúc đẩy phát triển kinh
  tế. Kinh tế thị trường với những đặc trưng riêng của nó đã tác động mạnh mẽ
  đến đạo đức xã hội và ngược lại, để phát triển nền kinh tế thị trường rất cần
  xây dựng củng cố, phát triển những chuẩn mực đạo đức truyền thống trên cơ
  sở mới và bổ sung những chuẩn mực đạo đức phù hợp.
  Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang
  nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có
  sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cùng
  với những nỗ lực đầu tư huy động vốn, tri thức, một yếu tố không kém phần
  quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển là vấn đề đạo đức. Đặc biệt là vấn đề
  xây dựng đạo đức của thanh niên, bởi vì, thanh niên là lực lượng xã hội to
  lớn, nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội, là người chủ của
  đất nước quyết định sự thành bại của công cuộc phát triển kinh tế đất nước
  hiện tại và tương lai. Nghị quyết 25-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
  hành Trung ương (khóa X), về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
  công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã
  khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân của đất
  nước, tương lai của dân tộc, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ
  quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã
  hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát
  huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là
  mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của
  đất nước” [27,41]. Với tầm quan trọng đó, thanh niên cần được quan tâm
  chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư
  tưởng Hồ Chí Minh.
  Hơn nữa, so với thế hệ trung niên và thiếu niên nhi đồng, thanh niên
  Việt Nam hiện nay là lớp người chịu tác động mạnh mẽ nhất từ điều kiện kinh
  tế thị trường. Bởi vì, họ là những người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ ở Việt
  Nam bắt đầu xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng
  thời, hoạt động học tập, làm việc, sinh hoạt của thanh niên tiếp xúc trực tiếp
  với điều kiện kinh tế thị trường hơn thiếu niên nhi đồng. Đặc điểm tâm sinh lý
  lứa tuổi và những biểu hiện có tính chất đặc thù trong đạo đức của thanh niên
  cũng làm cho việc hình thành đạo đức của họ chịu sự tác động của kinh tế thị
  trường nhiều hơn so với các thế hệ khác.
  Thực tế ở Việt Nam hiện nay, tình trạng suy thoái đạo đức diễn ra ngày
  càng gây gắt hơn, nhất là đối với thanh niên. Nghị quyết 25-NQ/TW, Hội
  nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã đánh giá: “một bộ
  phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình
  hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền
  thống văn hóa của dân tộc tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh
  niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp.” [27,21]. Các hành vi
  lệch chuẩn, đặc biệt là những hành vi vi phạm pháp luật của thanh niên có xu
  hướng ngày càng gia tăng. Một số hành vi vi phạm pháp luật của thanh niên
  được đề cập tới như: vi phạm luật giao thông, đua xe trái phép, bạo lực trong
  nhà trường, thiếu tôn sư trọng đạo, cùng với một số hành vi lệch chuẩn về đạo
  đức khác là: sống hưởng thụ, coi nặng giá trị vật chất, đồng tiền, trụy lạc sa

  Xem Thêm: Xây dựng đạo đức của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng đạo đức của thanh niên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status