Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công nghệ mạng tích cực và ứng dụng trong việc giải quyết bài toán tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Công nghệ mạng tích cực và ứng dụng trong việc giải quyết bài toán tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình

  ?Phần mở đầu
  Mạng tích cực [7, 8, 10] là hướng tiếp cận mới mang tính sáng tạo trong việc xây
  dựng các kiến trúc mạng. Trong hướng tiếp cận này, các thiết bị dẫn đường và
  thiết bị chuyển mạch trên mạng có thể thực hiện một số tính toán trên các thông
  điệp được truyền qua chúng. Hướng tiếp cận mạng tích cực có thể thực hiện được
  do (i) việc các ứng dụng người dùng hiện nay cho phép thực hiện các tính toán
  trên các nút mạng và (ii) sự phát triển công nghệ mã di chú cho phép sửa đổi
  động các dịch vụ mạng.
  Bắt đầu luận văn, chúng tôi trình bày tổng quan một số hướng tiếp cận mạng tích
  cực [7, http://www.securityưforum.com, http://www.cs.utah.edu/flux/janos/].
  Thông qua việc khảo sát các vấn đề đang được giải quyết và các vấn đề mới đặt ra
  trong quá trình nghiên cứu về mạng tích cực, chúng tôi định hướng tới việc đề
  xuất giải pháp cho một số vấn đề đang được nhiều nhà nghiên cứu về mạng tích
  cực quan tâm đến. Một số nội dung đề xuất trong luận văn này đã được chúng tôi
  trao đổi, chia xẻ cùng với các nhà nghiên cứu khác (George Carlin, Mongrel .)
  trên thế giới trong nhóm tin http://www.securityưforum.com.
  Phương pháp nghiên cứu chính của luận văn là (i) khảo sát các bài báo khoa học
  được xuất bản trong một vài năm gần đây về mạng tích cực, (ii) tham gia các
  nhóm tin trao đổi ý kiến với các tác giả của một số bài báo, để từ đó (iii) đề xuất
  một số cải tiến cho các mô hình đã và đang được xây dựng.
  Nội dung của luận văn bao gồm (i) Phần mở đầu, (ii) Bốn (4) chương nội dung,
  (iii) Phần kết luận (iv) cuối cùng là phần tài liệu tham khảo. Nội dung chính của
  các chương như sau:
  ư Chương một "Giới thiệu mạng tích cực" cung cấp một cái nhìn bao quát về các
  hoạt động nghiên cứu mạng tích cực đang diễn ra trên thế giới, mô tả tác dụng
  của mạng tích cực tới việc tăng tốc quá trình đổi mới kiến trúc mạng và việc
  những ứng dụng mới có thể được xây dựng dựa trên đó. Phần cuối cùng của
  chương mô tả những tìm hiểu, khảo sát về các công việc, các hướng nghiên cứu
  của các nhóm nghiên cứu mạng tích cực, để từ đó lựa chọn vấn đề và định hướng
  việc giải quyết vấn đề đó.

  ư Chương hai "Kiến trúc mạng tích cực và bộ công cụ ANTS" trình bày về kiến
  trúc mạng tích cực được xây dựng ban đầu bởi bộ quốc phòng Mỹ; Các thành
  phần cơ bản của bộ công cụ ANTS (Active Network Transport Toolkit), việc cài
  đặt các phương thức trong bộ công cụ và phân tích khả năng của bộ công cụ
  ANTS trong việc xây dựng các ứng dụng.
  ư Chương ba "An toàn thông tin trên mạng và việc xây dựng mô hình an toàn
  cho mạng tích cực". Chương này tập trung vào việc phân tích vấn đề an toàn
  trong mạng tích cực nhằm đề xuất việc xây dựng một kiến trúc an toàn cho cách
  tiếp cận mạng tích cực như một mô hình tham chiếu cho việc xây dựng một mạng
  tích cực an toàn. Phần đầu của chương sẽ đi sâu phân tích vấn đề (giải pháp giải
  quyết bài toán và những vấn đề liên quan) an toàn trong liên mạng máy tính nói
  chung với một số ví dụ dẫn chứng trong mạng Internet. Tiếp đó, chúng tôi phân
  tích mạng tích cực và những cơ chế có thể gây ra những vấn đề liên quan đến an
  toàn thông tin. Phần cuối sẽ trình bày đề xuất của luận văn về phương thức xây
  dựng kiến trúc an toàn dựa trên mô hình xoắn ốc và một kiến trúc an toàn cho
  cách tiếp cận mạng tích cực có thể được sử dụng làm mô hình tham chiếu cho
  việc xây dựng mạng tích cực an toàn. Chúng tôi đã trình bày quan điểm về vấn đề
  về an toàn mạng (security problem or issue) trên trang www.securityưforum.com
  và nhận được nhiều ý kiến đồng tình của những người tham gia diễn đàn như
  George Carlin, Mongrel .
  ư Chương bốn "ứng dụng công nghệ mạng tích cực trong việc xây dựng hệ
  thống tác nghiệp quản lý việc sản xuát chương trình truyền hình" sử dụng
  những công nghệ mạng tích cực và mô hình an toàn thông tin đã trình bày trong
  các chương trước để đưa ra một đề xuất cho việc xử lý hai vấn đề mấu chốt trong
  hệ thống tác nghiệp quản lý việc sản xuất chương trình truyền hình là truyền
  thông hình ảnh và xác thực người sử dụng. Đây là một trong những hệ thống quan
  trọng nhất trong các hệ thống tác nghiệp của Đài truyền hình Việt Nam đã được
  nêu ra trong “Kế hoạch tổng thể về phát triển công nghệ thông tin của ngành
  truyền hình Việt Nam giai đoạn 1996ư2000” và nêu lại trong [1 ư “Đề án tin học
  hoá cải cách hành chính Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 2001ư2005”]. Tuy

  nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, dự án xây dựng hệ thống tác nghiệp quản lý
  việc sản xuất chương trình truyền hình vẫn chưa được thực hiện vì nhiều lý do
  trong đó có lý do công nghệ. Chúng tôi đã lựa chọn và đề xuất một số công nghệ
  sử dụng mạng tích cực để giải quyết vấn đề của hệ thống trên, từ đó có thể làm
  tiền đề cho việc xây dựng hệ thống trong tương lai. Các trao đổi của chúng tôi tại
  http://www.cs.utah.edu/flux/janos/ tập trung vào giải quyết các vấn đề về công
  nghệ trong việc cài đặt và sử dụng các công cụ để xây dựng các ứng dụng mạng
  tích cực đã được trình bày ở đây.
  Cuối mỗi chương là phần kết luận chương tóm tắt những nội dung chính yếu được
  trình bày trong chương.
  Phần kết luận của luận văn tổng kết những nội dung đạt được của luận văn và
  định hướng việc phát triển tiếp theo của các nội dung trong luận văn đặc biệt là
  giải quyết vấn đề công nghệ cho bài toán “Xây dựng hệ thống tác nghiệp quản
  lý việc sản xuát chương trình truyền hình”. Đây là một bài toán thực tế đang
  cần được giải quyết, mục tiêu chính của tác giả là phát triển những đề xuất trong
  luận văn thành một dự án khả thi và cài đặt tại Đài Truyền Hình Việt Nam.

  Xem Thêm: Công nghệ mạng tích cực và ứng dụng trong việc giải quyết bài toán tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công nghệ mạng tích cực và ứng dụng trong việc giải quyết bài toán tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status