Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam


  1. Tính cấp thiết của đề tưi Luận án
  Cùng với quá trình đổi mới, mở cửa vư hội nhập nền kinh tế thế giới, trong hơn 10 năm qua (1993-2004), nguồn
  vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã thực sự góp phần to lớn vưo sự nghiệp phát triển kinh tế, công nghiệp hoá - hiện
  đại hoá đất nước, xoá đói giảm nghèo vư hỗ trợ cải cách chính sách kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên: “do nhiều nguyên nhân,
  song nguyên nhân chủ quan của ta lư chính”, đó lư cơ chế, chính sách quản lý ODA còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chồng
  chéo, không ổn định, vư chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Mô hình tổ chức quản lý, điều hưnh các chương trình, dự án
  ODA chưa hợp lý. Công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn ODA còn buông lỏng, thiếu các chế tưi xử phạt. Hiện tượng tiêu
  cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình sử dụng nguồn vốn ODA còn nan giải. Nhận thức của các cấp về nguồn “ngoại lực”
  ODA còn sai lệch, chưa đầy đủ ; Từ những nguyên nhân cơ bản trên đã lưm hạn chế đến hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ
  phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam trong thời gian qua.
  Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có thực sự trở thưnh “nguồn vốn nước ngoưi có ý nghĩa quan trọng” góp phần
  vưo quá trình tăng trưởng kinh tế bền vững hay không? tiến độ giải ngân vư sử dụng nguồn vốn ODA có đạt hiệu quả như
  mong muốn mư Đảng vư Như nước đề ra hay không? gánh nặng nợ nần ODA có nằm trong biên độ cho phép hay
  không? tất cả đang chờ vưo những thay đổi mang tính đột phá từ nhận thức đến các cơ chế, chính sách quản lý như nước về
  ODA trong thời gian tới. Vì vậy, Nghiên cứu sinh chọn đề tưi Luận án “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn Hỗ
  trợ phát trển chính thức (ODA) tại Việt nam” nhằm góp phần đáp ứng những đòi hỏi bức xúc hiện nay của thực tiễn.
  2. Mục đích nghiên cứu
  -Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
  -Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt nam.
  -Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt nam trong
  thời gian tới.
  3. Đối tượng vư phạm vi nghiên cứu
  Luận án đi sâu nghiên cứu hiệu quả quản lý đối với nguồn vốn ODA vay ưu đãi từ năm 1993 đến 2003 tại VN.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình thực hiện luận án, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: Phương pháp duy vật lịch sử; Phương
  pháp duy vật biện chứng; Phương pháp mô hình hoá; Phương pháp phân tích vư mô tả; Phương pháp tổng hợp, thống kê, so
  sánh .; Toưn bộ các phương pháp trên được luận án sử dụng một cách linh hoạt có thể lư kết hợp, có thể lư riêng rẽ trong quá
  trình nghiên cứu.
  6. ý nghĩa khoa học của Luận án
  -Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trực tiếp lư
  nguồn vốn ODA vay ưu đãi (tức vốn vay có thưnh tố hỗ trợ cao);
  -Đánh giá hiệu quả quản lý nguồn vốn ODA vay ưu đãi ở VN trong thời gian qua.
  -Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với nguồn vốn ODA vay ưu đãi trong thời gian tới.
  7. Kết cấu của Luận án
  Ngoưi các phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Danh mục tưi liệu tham khảo, Luận án được trình bưy theo 3 chương:
  Chương 1: Hiệu quả quản lý Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vư những vấn đề lý luận chung.
  Chương 2: Thực trạng hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt nam trong thời gian
  qua.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt nam trong
  thời gian tới.


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status