Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đầu tư trực tiếp của liên minh Châu Âu vào Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư trực tiếp của liên minh Châu Âu vào Việt Nam


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng
  định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan
  trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta,
  được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh
  tế khác. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương quan trọng,
  góp phần khai thác các nguồn lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế
  quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, phát
  triển đất nước.
  Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 10 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ
  sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại VN. Luật đầu tư nước
  ngoài tại VN được sửa đổi, bổ sung với nhiều quy định thông thoáng,
  hấp dẫn hơn như: Về thuế lợi tức và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài,
  về các vấn đề đất đai, về thuế nhập khẩu, chuyển nhượng vốn . góp phần
  tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các nhà đầu tư nước ngoài
  trong quá trình đầu tư kinh doanh tại VN, tăng cường tính hấp dẫn và
  cạnh tranh của môi trường đầu tư, chặn đà giảm sút của đầu tư nước
  ngoài, thực hiện tốt các dự án đã đăng ký, thu hút thêm đầu tư mới, thu
  hẹp khoảng cách đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, tạo thế chủ
  động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và đảm bảo các cam kết
  quốc tế, đồng thời đảm bảo sự quản lý nhà nước đối với đầu tư nước
  ngoài tại VN.
  Liên minh châu Âu là một trong những trung tâm kinh tế lớn nằm
  trong tam giác kinh tế Mỹ - EU - Nhật Bản, có ảnh hưởng chi phối nhiều
  mặt đến nền kinh tế thế giới, cả về thương mại, đầu tư và khoa học công
  nghệ. Đối với VN, để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ các
  nguồn lực quốc tế nhằm đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH đất nước thì
  việc nghiên cứu các giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI từ EU, khai
  thác các tiềm năng về vốn, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý và
  mở rộng thị trường đang trở nên cấp thiết và quan trọng.
  Quan hệ VN - EU hình thành từ khá sớm, nhưng cho đến nay, hợp tác
  kinh tế, thương mại, đầu tư giữa EU và VN chưa tương xứng với tiềm
  2
  năng vốn có của EU, chưa đáp ứng yêu cầu về thu hút vốn đầu tư nước
  ngoài của VN cho phát triển kinh tế.
  Việc nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng thu hút và sử dụng nguồn
  vốn FDI từ EU, cả thành công, hạn chế và nguyên nhân trong thu hút và
  sử dụng nguồn vốn này ở nước ta những năm qua, đề xuất các giải pháp
  mở rộng hợp tác kinh tế, thu hút các nguồn lực từ EU cho phát triển kinh
  tế, đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH đất nước là vấn đề đang đặt ra cấp
  thiết.
  Với những lý do trên đây, Luận án chọn đề tài nghiên cứu: “Đầu tư
  trực tiếp của Liên minh châu Âu vào Việt Nam” là có ý nghĩa cả về lý
  luận và thực tiễn.


  Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp của liên minh Châu Âu vào Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp của liên minh Châu Âu vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status