Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay


  1. Tính cấp thiết của luận án
  Ở Việt nam hơn 20 năm qua, cùng với công cuộc đổi mới kinh tế là quá trình đổi
  mới các doanh nghiệp nhà nước. Hàng ngàn doanh nghiệp nhà nước đã được chuyển đổi
  hình thức sở hữu, được quản lý tài chính theo một cơ chế phù hợp hơn. Nhờ đó, các
  doanh nghiệp nhà nước đã phần nào khẳng định được vị trí quan trọng trong việc tạo thu
  nhập và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
  Song, hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước còn thấp là một thực tế không thể
  phủ nhận. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là sự bất hợp lý
  trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp nhà nước. Bởi vậy, nếu không tiếp tục cải cách, nếu
  không chú trọng thiết lập một cơ cấu vốn hợp lý, thì các doanh nghiệp nhà nước Việt
  nam khó có thể phát triển ổn định, càng không thể đứng vững trong cạnh tranh khi tiến
  trình hội nhập quốc tế và khu vực đang diễn ra.
  Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu: ”Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà
  nước Việt nam hiện nay” được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu lý luận và thực tiễn đó.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Trên thế giới, có khá nhiều công trình nghiên cứu về cơ cấu vốn của doanh nghiệp
  đã được thực hiện. Trong đó, một số mô hình kinh tế lượng đã được xây dựng để nghiên
  cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp. Hầu hết các
  nghiên cứu về cơ cấu vốn đều được tiến hành trên giác độ của nhà quản lý. Rajan và
  Zingales (1955) đã nghiên cứu cơ cấu vốn của doanh nghiệp ở các nước OECD và phát
  hiện ra mối quan hệ ngược chiều chặt chẽ giữa giá trị sổ sách của cổ phiếu với đòn bẩy
  tài chính.
  Năm 1984, thông qua mô hình CAPM và kiểm nghiệm thực tiễn, Harris đã chứng
  minh rằng tỷ suất lợi nhuận trung bình tăng sẽ kéo theo rủi ro tăng, hệ quả là chi phí vốn
  tăng. Điều này có thể giải thích cho việc doanh nghiệp ưa thích tài trợ bằng nợ hơn là
  vốn chủ sở hữu. Để bổ sung cho nghiên cứu trật tự phân hạng trong lựa chọn nguồn vốn
  (pecking order) của M.Miller, một vài lý thuyết về cơ cấu vốn đã được xây dựng dựa
  trên chi phí giao dịch. Ví dụ, năm 1989, Fischer đã sử dụng mô hình quyền chọn giá và
  phát hiện ra chỉ một thay đổi nhỏ trong chi phí vốn cũng dẫn đến một thay đổi đáng kể
  trong cơ cấu vốn mục tiêu.
  Gentry (1994) đã so sánh mức độ đòn bẩy và tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty liên
  danh Mỹ trong ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ và khí đốt. Ông phát hiện ra rằng, các
  công ty liên danh không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, có tỷ lệ chi trả cổ tức cao
  hơn và sử dụng nợ ít hơn các loại hình doanh nghiệp khác. Điều này cũng phù hợp với các
  nghiên cứu tác động của thuế đến sự lựa chọn cơ cấu vốn của các công ty Mỹ.
  Baker và Wurgler (2002) đã tiến hành điều tra ảnh hưởng của tỷ lệ thu nhập trên cổ
  phiếu trong quá khứ đến cơ cấu vốn. Họ đặc biệt quan tâm đến ảnh hưởng của tỷ lệ thu
  nhập trên cổ phiếu đến quyết định phát hành chứng khoán của doanh nghiệp. Graham năm
  2003 đã tiến hành một điều tra về tác động của thuế đến cơ cấu vốn. Hovakimian và các
  đồng sự ( 2004) đã phát hiện ra xu hướng của các doanh nghiệp là phát hành chứng khoán
  để đảm bảo tỷ lệ nợ trên vốn chủ ở hữu về mặt kế toán.
  2
  Ở Việt nam, các công trình nghiên cứu về cơ cấu vốn không nhiều. Trong luận văn
  thạc sỹ của tác giả Bùi Văn Thi (1999) với đề tài: ”Hoàn thiện cơ cấu vốn của Công ty Shell
  gas Hải phòng” và tác giả Lê Thu Thuỷ (2004) “ Hoàn thiện cơ cấu vốn của Công ty xây
  dựng Lũng lô”, đều nghiên cứu về cơ cấu vốn, nhưng của một doanh nghiệp điển hình. Các
  tác giả mới dừng lại ở các phân tích thực trạng cơ cấu vốn của doanh nghiệp nghiên cứu và đề
  xuất giải pháp định tính để hoàn thiện cơ cấu vốn của doanh nghiệp đó. Bài viết của TS. Đàm
  Văn Huệ trên tạp chí Kinh tế phát triển số tháng 10 năm 2005, ”Bàn về điều kiện thiết lập cơ
  cấu vốn mục tiêu của doanh nghiệp Việt nam hiện nay” đã phân tích một số nhân tố ảnh
  hưởng đến cơ cấu vốn của doanh nghiệp và các điều kiện xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho
  doanh nghiệp Việt nam. Các điều kiện được phân tích chủ yếu dựa trên các vấn đề lý thuyết
  chứ không dựa trên bộ số liệu nào để minh chứng.
  3. Mục đích nghiên cứu
  ã Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu vốn của doanh nghiệp: những
  nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn, căn cứ và mô hình thiết lập cơ cấu vốn tối ưu.
  ã Đánh giá thực trạng cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt nam nói chung
  dựa trên bộ số liệu điều tra 375 doanh nghiệp của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.
  ã Đề xuất giải pháp đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt nam hiện nay.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  ã Nghiên cứu cơ cấu vốn của doanh nghiệp.
  ã Đánh giá, phân tích thực trạng cơ cấu vốn của 375 doanh nghiệp nhà nước (Số
  liệu điều tra của Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính).
  ã Thời gian nghiên cứu: từ năm 2000 đến năm 2005.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  ã Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết
  hợp với các phương pháp phỏng vấn, thu thập thông tin, tổng hợp, so sánh, phân tích tình
  huống được sử dụng để nghiên cứu.
  ã Phương pháp toán kinh tế sẽ được sử dụng với mô hình kinh tế lượng để xây
  dựng mô hình cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước.
  6. Đóng góp mới của luận án
  ã Luận án đã lựa chọn một phương pháp tiếp cận mới trong việc phân tích cơ cấu vốn
  của các doanh nghiệp nhà nước là sử dụng phương pháp phân tích kinh tế lượng.
  ã Dựa trên bộ số liệu khá đồ sộ về điều tra tình hình vốn và tài sản của 375 doanh
  nghiệp nhà nước, tác giả đã có một đánh giá toàn diện, khách quan, đầy đủ về cơ cấu vốn
  của doanh nghiệp nhà nước.
  ã Tác giả đã xây dựng được một mô hình kinh tế lượng sử dụng để phân tích các
  nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của doanh nghiệp nhà nước nói riêng và doanh
  nghiệp Việt nam nói chung.
  ã Tác giả đã đề xuất ba hệ thống giải pháp hoàn thiện cơ cấu vốn của doanh nghiệp
  nhà nước: (i) hệ thống giải pháp xây dựng và hoàn thiện điều kiện xây dựng mô hình kinh
  tế lượng ứng dụng nghiên cứu cơ cấu vốn của doanh nghiệp nhà nước; (ii) hệ thống giải
  pháp định tính và (iii) giải pháp ứng dụng xây dựng mô hình cơ cấu vốn tối ưu cho một
  doanh nghiệp nhà nước điển hình.


  Xem Thêm: Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status