Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây d

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây d


  Lý do chọn đề tài
  Vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam (gọi tắt VBVB Đông Bắc)
  vừa có tiềm năng phát triển kinh tế cao, vừa có giá trị bảo tồn lớn với
  sự đa dạng về sinh vật cũng nh cảnh quan. Sự gia tăng dân số và các
  hoạt động kinh tế đa dạng đã và đang gây sức ép đến môi trường và
  tài nguyên, làm suy thoái các hệ sinh thái và đa dạng sinh học, ảnh
  hưởng ngày càng lớn tới sự phát triển bền vững của vùng. Do vậy,
  cần phải có những đánh giá khách quan về mức độ, xu thế biến động
  tài nguyên và môi trường tại đây. Để có các kết quả như vậy, cần có
  các chỉ thị (indicators) môi trường mà hiện tại chưa được đề cập và
  đầu tư nghiên cứu ở cấp vùng. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ trực
  tiếp cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên VBVB Đông Bắc.
  Đó cũng là lý do đề tài luận án được xác lập, với tiêu đề “Nghiên cứu
  sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc
  Việt Nam trên cơ sở xây dựng chỉ thị môi trường”.
  Mục tiêu
  (1) Đánh giá hiện trạng và xác định được các đặc trưng cơ bản của hệ
  thống tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động phát triển ở VBVB
  Đông Bắc.
  (2) Đề xuất các chỉ thị môi trường làm cơ sở đánh giá biến động tài
  nguyên và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên
  thiên nhiên trong vùng nghiên cứu.
  Nhiệm vụ
  1) Xác định các đặc trưng tài nguyên thiên nhiên biển trong vùng
  nghiên cứu, trên cơ sở phân tích hệ thống, kết hợp tiếp cận địa lý với
  tiếp cận sinh thái nhân văn.
  2) Phân tích các hoạt động phát triển trong vùng và tác động của
  chúng tới tài nguyên thiên nhiên.
  3) Xác lập các luận chứng khoa học để xây dựng các chỉ thị môi
  trường để đánh giá biến động và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
  4
  nhiên.
  4) Đề xuất một số giải pháp góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên
  thiên nhiên vùng nghiên cứu trên cơ sở phân tích các chỉ thị môi
  trường.
  Phạm vi địa lý và vấn đề nghiên cứu
  1) Nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi VBVB Đông Bắc, từ
  Móng Cái (Quảng Ninh) đến Đồ Sơn (Hải Phòng). Giới hạn phía lục
  địa là đường mực nước triều cao và phía biển là các đảo chắn ngoài từ
  Vĩnh Thực qua đảo Ba Mùn, Quán Lạn đến Long Châu và Hòn Dấu
  hoặc đến độ sâu 20 m.
  2) Đối tượng nghiên cứu là các loại hình tài nguyên thiên nhiên phân
  bố trong phạm vi từ vùng triều đến độ sâu 20 m.
  Cơ sở tài liệu thực hiện luận án
  Tài liệu chính được sử dụng từ các công trình nghiên cứu khoa
  học gồm 7 đề tài cấp nhà nước, 9 đề tài cấp bộ, ngành và hợp tác
  quốc tế do nghiên cứu sinh chủ trì hoặc tham gia từ 1986-2006. Các
  công trình đã được công bố trên các tạp chí khoa học, các ấn phẩm
  trong và ngoài nước và các nguồn tài liệu do Viện Tài nguyên và Môi
  trường Biển và các cơ quan chuyên ngành khác thực hiện cũng được
  sử dụng,
  Các luận điểm bảo vệ
  Luận điểm 1: Hệ thống tài nguyên thiên nhiên VBVB Đông Bắc có
  các đặc trưng cơ bản của sáu phân hệ tài nguyên thiên nhiên tương
  ứng với sáu hệ sinh thái biển.
  Luận điểm 2: Phân tích và tổ hợp các đặc trưng của hệ thống tài
  nguyên thiên nhiên VBVB Đông Bắc thông qua việc áp dụng mô
  hình Động lực - Sức ép – Hiện trạng - Tác động – Phản hồi là cơ sở
  cho việc xây dựng ba mươi chỉ thị môi trường bao gồm chín chỉ thị
  sức ép, mười tám chỉ thị hiện trạng và ba chỉ thị phản hồi.
  Luận điểm 3: Trên cơ sở đánh giá tác động của các hành động phát
  triển đến tài nguyên thiên nhiên thông qua các chỉ thị môi trường đã
  được xác lập, đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý các phân hệ tài
  5
  nguyên tiêu biểu là san hô, rừng ngập mặn và bãi triều trong hệ thống
  tài nguyên thiên nhiên VBVB Đông Bắc.
  Những điểm mới của luận án
  1) Luận án đã xác lập được các đặc trưng cơ bản của tài nguyên thiên
  nhiên biển VBVB Đông Bắc theo cách tiếp cận hệ thống sinh thái
  nhân văn, coi tài nguyên thiên nhiên VBVB này nằm trong hệ thống
  tài nguyên thiên nhiên đới bờ biển với sáu phân hệ tài nguyên thiên
  nhiên tương ứng với các hệ sinh thái tự nhiên, bao gồm: san hô, cỏ
  biển, rừng ngập mặn, bãi triều, bãi biển và biển nông ven bờ.
  2) Luận án đã xây dựng được các chỉ thị môi trường cơ bản, gồm ba
  mươi chỉ thị phục vụ quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
  nhiên VBVB Đông Bắc.
  3) Bước đầu lượng hoá một cách hệ thống các xu thế biến động tài
  nguyên thiên nhiên VBVB Đông Bắc tiêu biểu, đó là các phân hệ san
  hô, rừng ngập mặn và bãi triều, làm cơ sở đề xuất việc sử dụng hợp lý
  tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường vùng nghiên cứu.
  ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Bước đầu góp phần phát triển lý luận về quản lý đới bờ biển ở
  VBVB Đông Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung. Góp phần hình
  thành các công cụ giúp cho các nhà khoa học, nhà quản lý và hoạch
  định chính sách, cũng như cộng đồng có thể giám sát và đánh giá
  khách quan về tác động của các chính sách, kế hoạch phát triển cũng
  như bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đặc biệt góp phần
  đánh giá những mục tiêu được đặt ra trong chiến lược bảo vệ môi
  trường Quốc gia 2001-2010 của vùng.
  Cấu trúc của luận án gồm 4 chương và các phần mở đầu, kết
  luận và tài liệu tham khảo.


  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây d
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây d sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status