Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền vững khai thác thuỷ sản vùng Duyên hải Nam Trung

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền vững khai thác thuỷ sản vùng Duyên hải Nam Trung


  1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
  Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng đến Khánh Hòa) nghề
  khai thác thủy sản (KTTS) đã gắn bó lâu đời với ngư dân ven biển, là một
  trong những cái nôi đầu tiên của nghề câu cá ngừ đại dương với sản
  lượng trên 10 tấn/năm. Năm 2000 số lượng tàu thuyền của vùng trên 21
  ngàn chiếc với công suất trên 588 ngàn CV, đến năm 2007 đã trên 26
  ngàn chiếc với công suất trên 939 ngàn CV và đạt sản lượng khai thác
  gần 400 ngàn tấn. Sự phát triển KTTS đóng góp đáng kể cho ngân sách
  Nhà nước, giải quyết lượng lớn lao động và có ý nghĩa trong việc bảo vệ
  lãnh thổ Việt Nam.
  Sự tăng nhanh số lượng tàu thuyền một cách ồ ạt không theo qui
  hoạch, khai thác không tính đến yếu tố môi trường, tình trạng vi phạm
  pháp luật trong khai thác, sự mất trật tự trên biển vẫn thường xuyên
  xảy ra. Nhiều tàu thuyền được đầu tư không đồng bộ về máy móc, trang
  thiết bị, kỹ thuật khai thác cũng như trình độ của thuỷ thủ, vốn phải vay
  với lãi suất cao làm cho hiệu quả hoạt động không như mong muốn, bên
  cạnh đó, đời sống ngư dân phụ thuộc rất lớn vào biển cả, trình độ văn hóa
  thấp, gia đình đông con là một trong những rào cản lớn cho việc phát
  triển khai thác bền vững. PTBV là một trong những xu hướng tất yếu hiện
  nay, nghiên cứu về phát triển KTTS theo hướng bền vững chưa được tiến
  hành ở vùng Duyên hải NTB, chỉ có nghiên cứu của Viện kinh tế đưa ra
  báo cáo tổng quan nghề cá Khánh Hòa. Đánh giá KTTS vùng Duyên hải
  NTB theo hướng bền vững là cần thiết cho hoạch định chính sách phát
  triển, do đó tác giả đã chọn đề tài “Phương hướng và những giải pháp
  nhằm phát triển bền vững khai thác thủy sản vùng Duyên hải Nam
  Trung Bộ” làm đề tài luận án tiến sĩ.
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đến đề tài
  Các nghiên cứu trong nước của Viện Kinh tế và Qui hoạch thủy sản,
  Viện Hải sản, Nguyễn Long, Nguyễn Chu Hồi, Lê Văn Ninh chủ yếu
  đưa ra các quan điểm mang tính chất định hướng cho phát triển, bước đầu
  đã tiến hành xây dựng bộ chỉ số đánh giá PTBV. Các nghiên cứu nước
  2
  ngoài Khem r. sharma (1999), Jean Boncoeura (2000), Jesper Levring
  Andersen (2000), Taylor (2001), Sean Pascoe (2006) xây dựng các mô
  đánh giá tác động các nhân tố và đánh giá hiệu quả kinh doanh tàu cá.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  (1) Hệ thống hóa lý thuyết phát triển đặc biệt PTBV trong KTTS.
  (2) Đánh giá tình hình phát triển KTTS vùng duyên hải NTB trên khía
  cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và quản lý theo hướng PTBV.
  (3) Đề xuất phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền vững
  KTTS vùng Duyên hải NTB.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thu thập dữ liệu
  Số liệu thứ cấp: Thu thập và tham khảo các kết quả điều tra, đề tài
  nghiên cứu, viện, trường, niên giám thống kê .từ năm 2000- 2007.
  Số liệu sơ cấp: trực tiếp điều tra năm 2004 và 2005 tàu câu tỉnh Phú
  Yên, tàu lưới rê và lưới kéo đơn thành phố Nha Trang
  Phương pháp thu mẫu: Dựa theo cơ cấu công suất, phỏng vấn trực
  tiếp chủ tàu lúc không mùa vụ và tuần trăng.
  Phương pháp phân tích: Sử dụng tổng hợp các phương pháp như
  thống kê mô tả, hồi qui tương quan, mô hình, hệ thống, so sánh .
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là ngư dân, các cơ quan Nhà nước
  thông qua các vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường và quản lý liên quan
  đến hoạt động KTTS ở vùng Duyên hải NTB.
  Luận án tiến hành đánh giá một số nội dung về môi trường (Năng
  suất, mức độ khai thác, diện tích và chất lượng môi trường, áp lực khai
  thác, sự hiểu biết về hệ sinh thái, tác động của ngư cụ), kinh tế (Giá trị
  sản xuất, vốn đầu tư, sản lượng, lợi nhuận), xã hội (Tỷ lệ lao động khai
  thác, thu nhập bình quân, trình độ học vấn, vay nợ) và quản lý (hoạch
  định chiến lược, các phương pháp và công cụ quản lý, thực thi pháp luật).
  6. Những đóng góp mới của luận án
  Mặc dù có một vài công trình nghiên cứu liên quan đến khía cạnh
  kinh tế trong KTTS, cho đến nay, chưa có một công trình nào, chưa có
  3
  một tác giả nào nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về cơ sở lý
  luận và thực tiễn KTTS vùng Duyên hải NTB theo quan điểm bền vững.
  Phân tích và làm rõ hơn được các lý luận phát triển nói chung và
  PTBV nói riêng, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến KTTS, xây dựng hệ
  thống chỉ số đánh giá PTBV trong KTTS, tổng hợp và rút ra được các bài
  học kinh nghiệm áp dụng vào ngành KTTS vùng Duyên hải NTB.
  Tác giả đã điều tra tình hình kinh tế, xã hội, môi trường của nghề
  câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên, tình hình xã hội và môi trường đối với
  nghề lưới kéo đơn, nghề lưới rê ở Nha Trang. Kết hợp với các dữ liệu thứ
  cấp vùng Duyên hải NTB từ năm 2000-2007 đánh giá thực trạng KTTS
  theo quan điểm bền vững thông qua hệ thống cá chỉ số, đồng thời bước
  đầu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu khai thác nghề câu cá
  ngừ đại dương ở tỉnh Phú Yên. Tác giả nghiên cứu các công trình khoa
  học đã được công bố và xác định tính tương đồng mà tác giả tính toán với
  các kết quả nghiên cứu trước đây, đặc biệt nghiên cứu về các nhân tố ảnh
  hưởng đến doanh thu nghề câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên.
  Tác giả trình bày các mục tiêu, quan điểm phát triển làm cơ sở cho
  các định hướng và giải pháp phát triển KTTS theo hướng bền vững. Các
  giải pháp luận án đề xuất mang tính đồng bộ, có khả năng vận dụng vào
  thực tế nhằm PTBV khai thác thủy sản vùng Duyên hải NTB.


  Xem Thêm: Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền vững khai thác thuỷ sản vùng Duyên hải Nam Trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền vững khai thác thuỷ sản vùng Duyên hải Nam Trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status