Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Sự phát triển nông nghiệp và tác động của nó đối với củng cố quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Sự phát triển nông nghiệp và tác động của nó đối với củng cố quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào là nước có tiềm năng về nông
  nghiệp. Trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nông nghiệp giữ vị trí
  quan trọng. Đảng và Nhà nước Lào luôn coi việc phát triển nông nghiệp là
  chiến lược hàng đầu, “lấy sự phát triển nông nghiệp gắn chặt với sự phát
  triển nông thôn, đồng thời đặc biệt coi phát triển nông nghiệp, nông thôn ở
  vùng biên giới, vùng sâu, vùng sa, vùng dân tộc là cơ sở cho việc củng cố
  quốc phòng - an ninh đất nước”.
  Trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước, lĩnh vực nông nghiệp
  đã thu được những thành tựu quan trọng. Sản xuất nông nghiệp có bước phát
  triển, đời sống của các hộ gia đình nông dân ở các địa bàn nông thôn được
  cải thiện đáng kể, cơ sở chính trị - xã hội cũng từng bước được xây dựng,
  nền quốc phòng được củng cố ngày càng vững mạnh.
  Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nông nghiệp ở Lào còn bộc
  lộ nhiều mặt hạn chế: trình độ phát triển của lực lượng sản xuất còn
  thấp kém, nền nông nghiệp vẫn chủ yếu mang dấu ấn của kinh tế tự
  nhiên, hiệu quả thấp, thị trường nhỏ hẹp, đời sống nông dân và cư dân
  nông thôn nhìn chung ở nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn, đói nghèo
  vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (tính đến năm 2007 cả nước vẫn còn 22,3%
  trong 47 huyện cả nước thuộc diện nghèo); nhiều vấn đề bức thiết trong
  quá trình phát triển chưa được quan tâm giải quyết thoả đáng. Đi cùng
  với sự khó khăn và thấp kém trong lĩnh vực nông nghiệp, sự nghiệp
  củng cố quốc phòng ở Lào hiện cũng đang bất cập, đặt ra nhiều vấn đề
  cần phải giải quyết.
  Để khắc phục tình trạng trên cần phải đi sâu nghiên cứu làm rõ
  những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở để xác định những chủ
  trương của Đảng và Nhà nước Lào trong đẩy mạnh phát triển nông
  nghiệp, từng bước chuyển nền nông nghiệp từ sản xuất nhỏ, lạc hậu lên
  nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn. Tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu
  quả kinh tế ngày càng cao, góp phần đắc lực trong phát triển nền kinh tế
  quốc dân. Đồng thời, để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nhận thức
  trong kết hợp phát triển nông nghiệp với củng cố quốc phòng, từ đó tạo
  2
  điều kiện và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu củng cố quốc phòng
  trong giai đoạn mới. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã lựa chọn
  vấn đề “Sự phát triển nông nghiệp và tác động của nó đối với củng cố
  quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay” làm đề tài
  luận án tiến sỹ chuyên ngành kinh tế chính trị.
  2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án
  Mục đích
  Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về sự phát triển nông
  nghiệp và tác động của quá trình đó đối với củng cố quốc phòng, trên cơ
  sở đó xác định những quan điểm cơ bản và đề xuất giải pháp chủ yếu
  nhằm gắn kết sự phát triển kinh tế nông nghiệp với củng cố quốc phòng ở
  Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay.
  Nhiệm vụ
  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp
  và sự tác động của quá trình đó đối với củng cố quốc phòng.
  - Khảo sát thực tiễn, đánh giá thực trạng sự phát triển nông nghiệp
  và thực trạng tác động của sự phát triển nông nghiệp đối với củng cố quốc
  phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
  - Đề xuất những quan điểm và các giải pháp chủ yếu nhằm gắn
  kết quá trình phát triển nông nghiệp với củng cố quốc phòng ở nước
  Lào hiện nay.
  3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu sự phát triển nông nghiệp theo nghĩa
  rộng (trừ ngư nghiệp) và tác động của quá trình đó đối với củng cố quốc
  phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
  Luận án nghiên cứu sự phát triển nông nghiệp - vấn đề chủ yếu của
  quá trình chuyển từ nông nghiệp tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hoá và
  tác động của quá trình đó đối với củng cố quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ
  nhân dân Lào hiện nay.
  + Địa bàn nghiên cứu: thực tiễn trên phạm vi cả nước.
  + Thời gian nghiên cứu: chủ yếu trong những năm đổi mới (từ
  1986 đến nay), đồng thời có xem xét phân tích so sánh và tính đến thời
  kỳ trước đổi mới.


  Xem Thêm: Sự phát triển nông nghiệp và tác động của nó đối với củng cố quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự phát triển nông nghiệp và tác động của nó đối với củng cố quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status