Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Việc thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Việc thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp


  Đề tài: Việc thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp (102 trang)  MỤC LỤC​

  Lời mở đầu

  Chương I : KHÁI QUÁT VỀ ODA CỦA NHẬT BẢN.


  I. Khái niệm và cấu thành ODA nói chung và ODA Nhật Bản nói riêng

  1. Nguồn gốc lịch sử và các đối tác cung cấp ODA trên thế giới

  1.1. Nguồn gốc của ODA

  1.2. Các đối tác cung cấp ODA trên thế giới

  1.2.1. Các tổ chức viện trợ đa phương

  1.2.2. Các nước viện trợ song phương

  2. Khái niệm ODA của Nhật Bản

  2.1. ODA của Nhật Bản là gì?

  2.2. Cơ cấu ODA của Nhật Bản

  3. Các cơ quan, quỹ viện trợ của Nhật Bản

  3.1.Cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA)

  3.2. Quỹ hợp tác kinh tế Hải ngoại (OECF)

  3.3. Quỹ đầu tư hỗ trợ cho khu vực tư nhân(OECF- PSIF)

  3.4.Quỹ tín dụng MIYAZAWA

  3.5. Mối quan hệ giữa JICA và OECF

  4. Các hình thức viện trợ song phương của Nhật Bản

  4.1. Viện trợ không hoàn lại

  4.2. Hợp tác kĩ thuật

  4.3. Viện trợ dưới hình thức cho vay (cho vay ODA)

  II. Các thủ tục cần thiết để cấp viện trợ ODA của Nhật Bản cho một đề án

  1. Mục tiêu viện trợ của Nhật Bản

  2. Đặc điểm viện trợ của Nhật bản

  3 Các thủ tục và điều kiện cho vay của Nhật Bản


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA CUẢ NHẬT BẢN Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA

  I. Tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây

  1. Tình hình kinh tế xã hội

  2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng của Hà Nội

  II. Tình hình thu hút và sử dụng ODA ở Hà Nội

  1. Tổng kết lượng vốn vào Hà Nội

  2. Các dự án ODA ở Hà Nội

  A. Các dự án về hạ tầng cơ sở

  A.1. Các dự án cấp nước

  A.2. Các dự án thoát nước

  A.3. Các dự án giao thông đô thị

  A.4. Các dự án khu đô thị

  A.5. Các dự án môi trường đô thị

  B. Các dự án về cơ sở hạ tầng xã hội

  B.1.Các dự án nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan quản lý và môi trường

  B.2. Các dự án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

  III. Đánh giá thực trạng việc thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản tại Hà Nội

  1. Quá trình triển khai các dự án ODA của Nhật Bản tại Hà Nội

  1.1.Dự án cấp nước Gia Lâm

  1.2. Dự án Quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lí nước thải Thành phố Hà Nội

  1.3.Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I

  1.4.Dự án Phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long

  1.5. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Nam Thăng Long

  1.6.Dự án Quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi về bảo vệ môi trườngđô thị và công nghiệp Hà Nội

  1.7. Dự án Hình thành hạng mực các dự án phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội (SAPROF)

  1.8.Dự án Nghiên cứu khả thi xử lí rác thải và than thành năng lượng điện.

  1.9.Dự án Quy hoạch giao thông đô thị Hà Nội

  1.10.Dự án Quy hoach tổng thể công nghiệp Hà Nội

  2. Công tác quản lí và sử dụng nguồn vốn ODA của Hà Nội

  3. Đánh giá chung

  3.1. Những thành tựu đạt được

  3.1.1. Về quy mô

  3.1.2. Ý nghĩa về mặt kinh tế

  3.1.3. Ý nghĩa về mặt xã hội

  3.1.4.Về kiến quy hoạch và cảnh quan môi trường

  3.2. Những hạn chế cần giải quyết

  3.2.1. Về hình thành và lựa chọn dự án

  3.2.2. Về công tác chuẩn bị dự án

  3.2.3. Về côngtác thẩm định dự án

  3.2.4. Về thực hiện dự án

  3.2.5. Về kiểm, tra đánh giá dự án


  CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC THU HÚT VÀ SỬ DỤNGNGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI

  I. Định hướng chung về phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội

  1. Vị trí chiến lược của Hà Nội trong phát triển kinh tế Việt Nam

  2. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội (đến năm 2020)

  II. Những yêu cầu và khả năng thu hút ODA của Hà Nội

  1. Yêu cầu thu hút ODA của Hà Nội

  2 Khả năng huy động nguồn vốn ODA nói chung và của Nhật Bản nói riêng

  2.1. ODA đa phương

  2.2. ODA song phương

  III. Một số biện pháp nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng ODA trên địa bàn Hà Nội

  1. Đối với các cơ quan của Chính phủ

  1.1. Kiến nghị với cơ quan Trung ương

  1.2. Đối với UBND Thành phố Hà Nội

  2. Đối với mối quan hệ với các nhà tài trợ

  2.1. Ở tầm Chính phủ

  2.2. Ở tầm Thành phố Hà Nội

  Kết luận

  Phụ lục

  Tài liệu tham khảo  Xem Thêm: Việc thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Việc thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status