Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư


  MỤC LỤC

  MỤC LỤC0
  Chương 1. 5
  Đầu tư phỏt triển và đặc điểm của đầu tư phỏt triển:5
  Những vấn đề lý luận chung. 5
  1. Đầu tư - Đầu tư phỏt triển. 5
  1.1. Khỏi niệm5
  1.2. Đặc điểm của hoạt động đầu tư phỏt triển.8
  1.3. Sự quỏn triệt cỏc đặc điểm của đầu tư phỏt triển trong cụng tỏc quản lý đầu tư.9
  1.3.1. Quy mô tiền vốn cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn đây là đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển do đó cần có giải pháp huy động vốn hợp lí, sử dụng nguồn vốn hiệu quả 9
  1.3.2. Thời kỳ đầu tư kộo dài.10
  1.3.3. Xuất phỏt từ đặc điểm giai đoạn vận hành kết quả đầu tư kộo dài, cụng tỏc quản lý đầu tư cần chỳ ý :11
  1.3.4. Cỏc thành quả của hoạt động đầu tư phỏt triển mà là cỏc cụng trỡnh xõy dựng thường phỏt huy tỏc dụng ở ngay tại nơi nú được tạo dựng nờn, do đú, quỏ trỡnh thực hiện đầu tư cũng như thời kỳ vận hành cỏc kết quả đầu tư chịu ảnh hưởng lớn của cỏc nhõn tố về tự nhiờn, kinh tế xó hội vựng. Do dú cụng tỏc quản lý đầu tư cần chỳ ý cỏc vấn đề sau :13
  1.3.5. Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao :


  Chương 2. 24
  1. Thực trạng chung về đầu tư phỏt triển ở Việt Nam24
  2. Thực trạng chung về quản lý đầu tư ở Việt Nam25
  3. Đỏnh giỏ thực trạng sự quỏn triệt cỏc đặc điểm của đầu tư phỏt triển vào cụng tỏc quản lý hoạt động đầu tư ở Việt Nam26
  3.1. Đỏnh giỏ sự quỏn triệt của đặc điểm thứ nhất26
  3.1.1 Thực trạng chuẩn bị nguồn vốn đầu tư. 26
  3.1.1.1. Khả năng tạo lập huy động vốn đầu tư phỏt triển ngày càng gia tăng
  3.1.1.2. Tỡnh hỡnh cỏc nguồn vốn cho đầu tư phỏt triển
  3.1.1.3 Một số bất cập trong việc huy động vốn hiện nay. 31
  3.1.2. Thực trạng về chuẩn bị, sử dụng nguồn nhõn lực. 32
  3.2. Đỏnh giỏ sự quỏn triệt của đặc điểm thứ hai32
  “Thời kỳ đầu tư kộo dài”. 32
  3.2.1. Thực trạng về lập kế hoạch vốn đầu tư cho thời kỳ đầu tư kộo dài ( Phõn kỳ đầu tư)32
  3.2.2. Tỡnh trạng đầu tư dàn trải ở cỏc địa phương.35
  3.2.3. Cụng tỏc quản lý giỏm sỏt cũn thực hiện chưa tốt, dẫn đến tỡnh trạng cỏc cụng trỡnh sai phạm, chất lượng thấp xảy ra ngày càng nghiờm trọng.
  3.3. Đỏnh giỏ sự quỏn triệt của đặc điểm thứ ba.
  3.3.1. Cơ chế vận hành chớnh sỏch đầu tư cũn nhiều yếu kộm.42
  3.3.2. Quỏ trỡnh bảo hành bảo trỡ ở Việt Nam vẫn chưa được đề cao đỳng mức .
  3.4. Đỏnh giỏ sự quỏn triệt của đặc điểm thứ tư:
  3.5. Đỏnh giỏ sự quỏn triệt của đặc điểm thứ năm:
  Thực trạng về chuẩn bị cụng tỏc quản trị rủi ro .


  Chương 3. 46
  Giải phỏp tăng cường quỏn triệt những đặc điểm của đầu tư phỏt triển trong cụng tỏc quản lý đầu tư và nõng cao hiệu quả đầu tư. 46
  1. Xu hướng đầu tư, dự bỏo đầu tư Việt Nam đến năm 2010. 46
  2. Giải phỏp tăng cường quỏn triệt những đặc điểm của đầu tư phỏt triển trong cụng tỏc quản lý đầu tư và nõng cao hiệu quả đầu tư:47
  2.1. Giải phỏp quỏn triệt đặc điểm thứ nhất : .
  2.1.1. Cỏc giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả huy động vốn
  2.1.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư .
  2.2. Giải phỏp quỏn triệt đặc điểm thứ hai: Thời kỳ đầu tư kộo dài.
  2.2.1. Tiến hành phõn kỳ đầu tư
  2.2.2. Thực hiện tốt cơ chế giỏm sỏt cộng đồng nhằm nõng cao chất lượng của hoạt động đầu tư
  2.3. Giải phỏp quỏn triệt đặc điểm thứ ba: .
  2.4.Giải phỏp quỏn triệt đặc điểm thứ tư:
  2.5. Giải phỏp quỏn triệt đặc điểm thứ năm: .
  Một số giải phỏp chung nhằm hạn chế rủi ro trong đầu tư :  KẾT LUẬN60
  LỜI MỞ ĐẦU


  Trong những năm vừa qua, Việt Nam đó cú những bước tiến vượt bậc về sự phỏt triển kinh tế - xó hội của đất nước. Từ tỡnh trạng nghốo nàn, lạc hậu, đến nay nước ta đó trở thành một trong những quốc gia cú tốc độ tăng trưởng vào loại nhanh nhất trong khu vực và trờn thế giới, được đỏnh giỏ cao về thành tớch xoỏ đúi giảm nghốo và phỏt triển con người, sắp bước sang ngưỡng của nước cú thu nhập trung bỡnh. Để đạt được những thành tựu to lớn đú, Việt Nam đó khụng ngừng đổi mới thể chế kinh tế, chủ động và tớch cực hội nhập kinh tế quốc tế.
  Để cú sự thay đổi bộ mặt của đất nước như ngày nay, khụng thể thiếu vai trũ quan trọng của hoạt động đầu tư phỏt triển và cụng tỏc quản lý đầu tư. Nếu như trước đõy, trong cơ chế kế hoạch hoỏ tập trung quan liờu bao cấp, hoạt động đầu tư phỏt triển chủ yếu dựa vào nguồn vốn hạn hẹp từ ngõn sỏch nhà nước, thỡ kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) mở đầu cụng cuộc đổi mới, với chủ trương, chớnh sỏch, cơ chế thụng thoỏng, mở cửa, thỡ nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phỏt triển được mở rộng rất nhiều và đúng vai tro hết sức quan trọng. Do vậy cú một sự đỏnh giỏ đỳng những thành cụng và thất bại của sự quỏn triệt cỏc đặc điểm của đầu tư phỏt triển vào cụng tỏc quản lý đầu tư rất cần thiết cho việc định hướng cho sự phỏt triển kinh tế đất nước những năm tới.
  Bài viết “Đặc điểm của đầu tư phỏt triển và sự quỏn triệt cỏc đặc điểm đú vào cụng tỏc quản lý đầu tư” tập trung nghiờn cứu những thành tựu hạn chế khi ỏp dụng vào Việt Nam, qua đú rỳt ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục quỏn triệt, nõng cao hiệu quả thực hiện dự ỏn, gúp phần thỳc đẩy quỏ trỡnh phỏt triển đất nước.
  Nhúm đó hết sức cố gắng nhưng vỡ thời gian nghiờn cứu cũn hạn hẹp và kinh nghiệm cũng như kiến thức cũn hạn chế nờn đề tài khụng trỏnh khỏi nhiều sai sút, nhúm thực hiện mong nhận được gúp ý của thầy cựng toàn thể cỏc bạn đẻ bài viết được hoàn thiện hơn. Tập thể nhúm xin chõn thành cảm ơn thầy giỏo PGS.TS Từ Quang Phương đó giỳp nhúm hoàn thành được bài viết này.


  Xem Thêm: Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status