Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây lắp và XNK VICIMEX - Tổng Công ty Xây dựng X

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây lắp và XNK VICIMEX - Tổng Công ty Xây dựng X


  LỜI NÓI ĐẦU


  Chương I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường


  I. Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp


  1. KháI niệm về vốn


  2. Đặc trưng cơ bản của vốn


  3. Phân loại vốn


  3.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành


  3.1.1 Vốn chủ sở hữu


  3.1.2 Vốn huy động của doanh nghiệp


  3.2 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển


  3.2.1 Vốn cố định của doanh nghiệp


  3.2.2 Vốn lưu động của doanh nghiệp


  4. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp


  II. Hiệu quả sử dụng vốn


  1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn


  2. Sự cần thiết phảI nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp

  trong cơ chế thị trường


  3. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn


  3.1. Chỉ tiệu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định


  3.2. Chỉ tiệu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn động


  4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp


  4.1 Chu kỳ sản xuất


  4.2 Kỹ thuật sản xuất


  4.3 Đặc điểm của sản phẩm


  4.4 Tác động của thị trường


  4.5 Trình độ đội ngũ cán bộ và lao động sản xuất


  4.6 Trình độ tổ choc sản xuất kinh doanh


  4.7 Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn


  4.8 Các nhân tố khác


  Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp

  và Xuất nhập khẩu VICIMEX – VINACONEX


  I Một số nét khái quát về công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  2. Bộ máy tổ chức quản của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  2.1. Sơ đồ cơ câu tổ chức của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty


  2.2.1. Ban lãnh đạo công ty


  2.2.2. Các phòng ban nghiệp vụ


  II Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX – VINACONEX


  1. Khái quát tình hình của công ty trong vài năm gần đây


  2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp

  và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  2.1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh


  2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Xây lắp

  và Xuất nhập khẩu VICIMEX .


  2.2.1. Cơ cấu tàI sản cố định của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Xây lắp

  và xuất nhập khẩu VICIMEX


  2.2.3. Đánh giá hoạt động quản lý bảo toàn và đầu tư đổi mới trang thiết bị

  tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xây lắp

  và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  2.3.1. Cơ cấu tài sản lưu động của công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Xây lắp

  và Xuất nhập hẩu VICIMEX .


  2.3.3. Đánh giá một số khía cạnh của công tác quản lý vốn lưu động

  tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  III Đánh giá tổng quát công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX


  1. Những thành tựu mà công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIMEX đạt được trong 3 năm qua


  2. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định


  3. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động


  3.1. Công tác đảm bảo thanh toán và quản lý ngân quỹ


  3.2. Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh dở dang


  3.3. Công tác quản lý các khoản phải thu


  Chương III: GiảI pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu VICIME– VINACONEX


  I. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới


  II. Nguyên tắc và một số phương hướng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả

  sử dụng vốn của doanh nghiệp


  1. Bảo toàn và phát triển vốn - nguyên tắc cơ bản trong quản lý

  và sử dụng vốn


  2. Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng coa hiệu quả

  sử dụng vốn của doanh nghiệp


  2.1 Đối với vốn cố định


  2.1.1 Đánh giá và đấnh giá lại tàI sản cố định


  2.1.2 Lựa chọn phương pháp tính khấu hao và xác định mức khấu hao hợp lý


  2.1.3 Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định


  2.1.4 Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng tài sản cố định


  2.1.5 Kiểm tra tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn cố dịnh của doanh nghiệp


  2.1.6 Những biện pháp kinh tế khác


  2.2 Đối với tài sản lưu động


  2.2.1 Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động ở tong khâu luân chuyển


  2.2.2 Tổ chức khai thác tốt các nguồn vốn lưu động phụ vụ cho

  sản xuất kinh doanh


  2.2.3 Các biện pháp tổng hợp


  2.2.4 Thường xuyên phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động


  III Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Xây lắp và xuất nhập khẩu VICIMEX


  1. Giải pháp nâng cao sử dụng vốn cố định


  1.1 Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, đổi mới tài sản cố định


  1.2 Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định


  1.3 Lựa chọn phơng pháp trích khấu hao và sử dụng quỹ khấu hao hợp lý


  2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động


  2.1 Quản lý tốt hơn vốn lưu động trong khâu sản xuất


  2.2 Tổ chức tốt công tác bán hàng và đẩy nhanh việc thu hồi công nợ


  2.3 Thực hiện tôt việc sự toán ngân quỹ


  3. Kiến nghị


  3.1 Kiến nghị với tổng công ty VINACONEX


  3.2 Kiến nghị với nhà nước


  Kết luận


  Danh mục tài liệu tham khảo


  Nhận xét của đơn vị thực tập


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây lắp và XNK VICIMEX - Tổng Công ty Xây dựng X
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây lắp và XNK VICIMEX - Tổng Công ty Xây dựng X sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status