Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN trạng: Vui vẻ Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Nam Cường

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. trạng: Vui vẻ Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Nam Cường


  LỜI MỞ ĐẦU​ Đầu tư và đầu tư phát triển ó vai trò quyết định đối với sự phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế. Đối với các doanh nghiệp đầu tư là nhân tố quyết định việc nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Kể từ khi đất nước ta thực hiện chính sách mở cửa, chuyển nền kinh tế từ chế độ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải phát huy triệt để mọi tiềm lực, mọi thế mạnh sẵn có của mình nhằm tạo lợi thế bằng hoặc hơn các doanh nghiệp khắc. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Muốn thực hiện được mục tiêu này yêu cầu khách quan đối với mỗi doanh nghiệp là không ngừng tiến hành các hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Công ty TNHH Nam Cường là một doanh nghiệp lớn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp động cơ diesel, động cơ xăng, mô tơ điện và các linh phụ kiện kèm theo khác. Hằng năm công ty cung cấp cho thị trường từ khoảng 25.000 động cơ diesel, 17.000 động cơ xăng và khảng 7.000 mô tơ điện và linh phụ kiện khác.
  Trong cơ chế thị trường hiện nay, Công ty Nam Cường đang đứng trước những khó khăn và thách thức của vấn đề cạnh tranh. Bởi vỡ, hiện nay thị trường sản xuất động cơ diesel, động cơ xăng đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt không chỉ giữa các sản phẩm trong nước với nhau mà còn cạnh tranh với các sản phẩm từ nước ngoài tràn vào. Một số đối thủ cạnh tranh lớn của công ty như công ty như công ty TNHH Nam Tiến, công ty máy nổ miền nam, các công ty từ thái lan, hàn quốc
  Tuy nhiên, trong những năm vừa qua Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác đầu tư, đó là: tăng thêm năng lực sản xuất mới hiện đại hơn, đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, chất lượng sản phẩm được nâng cao, giữ vững vị thế của công ty trên thị trường. Song song với những kết quả đó đạt được, trong thời gian qua Công ty còn những tồn tại và khó khăn cần khắc phục trong những năm tiếp theo. Do đó, việc xem xét và đánh giá thực trạng đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục có vai trò quan trọng. Vì vậy, chuyên đề này em xin tập trung nghiên cứu tình hình đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty trong giai đoạn vừa qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tăng cường chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của công ty trong tương lai.


  Chuyên để thực tập này bao gồm ba phần chính:


  Chương I: Khái quát chung về công ty Nam Cường và tình hình kinh doanh của công ty trong những năm qua.
  Chương II: Thực trạng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty TNHH Nam Cường.
  Chương III: Một số định hướng và giải pháp đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Nam Cường.
  Do cũng hạn chế về kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập có hạn và bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên bài viết còn những thiếu sút. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đúng gúp ý kiến, phê bình của thầy cô giáo trong khoa và các cô, các bác công tác tại Công ty Nam Cường để em hoàn thành bài viết này tốt hơn.

  MỤC LỤC​ LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NAM CƯỜNG. 3
  I. Giới thiệu chung về công ty TNHH Nam Cường. 3
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Nam Cường. 3
  1.1 Thông tin chung. 3
  1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3
  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC. 6
  1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH Nam Cường. 6
  2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 6
  3. Hệ thống đại lý và danh mục sản phẩm chính của công ty. 13
  3.1. Hệ thống đại lý của công ty. 13
  3.2. Danh mục sản phẩm của công ty. 15
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH NAM CƯỜNG. 16
  I. Tình hình đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Nam Cường. 16
  1. Vốn và nguồn vốn đầu tư. 16
  2. Các lĩnh vực đầu tư. 18
  II. Nội dung đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Nam Cường. 19
  1 Đầu tư xây dựng cơ bản. 19
  2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 22
  Biểu đồ 3: Vốn đầu tu phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Nam Cường 23
  Đơn vị: Tỷ đồng. 23
  3. Đầu tư hàng tồn trữ. 25
  4. Đầu tư hoàn thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp. 28
  5. Đầu tiên phát triển dịch vụ khách hàng và Marketing. 29
  6. Đầu tư cho xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm. 31
  III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 32
  1. Những kết quả đạt được. 32
  1.1 Chất lượng sản phẩm tăng. 32
  2. Những hạn chế còn tồn tại. 40
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NAM CƯỜNG. 43
  I. Phương hướng và mục tiêu của công ty trong thời gian tới. 43
  1. Phương hướng hoạt động của công ty. 43
  2. Mục tiêu hoạt động của công ty. 43
  II. Những thuận lợi và khó khăn đặt ra cho công ty trong giai đoạn nước ta trong quá trình hội nhập thế giới. 44
  1. Thuận lợi của công ty. 44
  2. Khó khăn đối với công ty. 46
  III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và kinh doanh của công ty Nam Cường. 47
  1. Về việc thu hút và sử dụng nguồn vốn. 47
  2.Về đầu tư xây dựng cơ bản. 49
  3. Về đầu tư phát triển ngồn nhân lực. 50
  4.Về đầu tư hàng tồn trữ. 51
  5. Về đầu tư hoạt động marketing. 52
  6. Về quá trình sản xuất kinh doanh. 53
  6.1. Phế phẩm và sự lãng phí 53
  6.2. Chu kỳ sản xuất 53
  6.7. Sản lượng. 54
  7. Về chính sách về giá cả sản phẩm. 54
  KẾT LUẬN 56
  TÀI LIỆU THAM KHẢO. 57
  ​ ​
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU​ ​ 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH Nam Cường. 6
  Bảng 2: Hệ thống đại lý cấp 1 của công ty Nam Cường. 13
  Bảng 3[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" title="Big Grin :D">anh mục sản phẩm chính của công ty. 15
  BIỂU ĐỒ 1: VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH NAM CƯỜNG 2005-2008. 16
  Biểu đồ 2: Cơ cấu vốn đầu tư của công ty TNHH Nam Cường. 17
  Bảng 7: Tỷ lệ vốn đầu tư cho các ngành nghề kinh doanh. 18
  Bảng 4: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 20
  Bảng 5: Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 21
  Biểu đồ 3: Vốn đầu tu phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Nam Cường. 23
  Bảng 6: Cơ cấu lao động của công ty TNHH Nam Cường. 24
  Biểu đồ 4: Chi phí quản lý doanh nghiệp. 28
  Biểu đồ 5: Vốn đầu tư marketing của công ty TNHH Nam Cường. 30
  Biểu đồ 6: Vốn đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm 32
  Biểu đồ 7: Tỷ lệ sản phẩm sai hỏng của công ty giai đoạn 2005-2006. 33
  Bảng 8: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty năm 2005 – 2007. 35
  Biểu đồ 8: Thu nhập bình quân đầu người của cán bộ công nhân công ty TNHH Nam Cường 39
  Biểu đồ 9: Thuế thu nhập doanh nghiệp. 40
  Bảng 9 : Chỉ tiêu kinh tế 2009-2010 của công ty TNHH Nam Cường.


  Xem Thêm: trạng: Vui vẻ Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Nam Cường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu trạng: Vui vẻ Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH Nam Cường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status