Đề tài: Đầu tư kinh doanh Khu Vui Chơi Giải Trí Thể Thao T&S (41 trang)MỤC LỤC​

Chương 1: Chương mở đầu, giới thiệu về lý do hình thành đề tài, nội dung nghiên cứu, phạm vi và giới hạn của đồ án, tổng quan về cấu trúc của đồ án.


Chương 2: Giới thiệu các cơ sở lý thuyết về quản lý dự án, các phương pháp dự báo, các lý thuyết về thuật toán điều độ dự án.


Chương 3: Giới thiệu về dự án: “Đầu tư kinh doanh Khu Vui Chơi–Giải Trí–Thể Thao T&S ”, giới thiệu về chủ đầu tư, và cơ sở pháp lý có liên quan.


Chương 4: Lựa chọn địa điểm đầu tư.


Chương 5: Phân tích thị trường


Chương 6: Tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh.


Chương 7: Phân tích tài chính và rủi ro.


Chương 8: Kế hoạch thực hiện dự án.


Chương 9: Kết luận và kiến nghị.


Xem Thêm: Đầu tư kinh doanh Khu Vui Chơi–Giải Trí–Thể Thao T&S
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư kinh doanh Khu Vui Chơi–Giải Trí–Thể Thao T&S sẽ giúp ích cho bạn.