Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Phân tích so sánh về hiệu quả của các ngành sản xuất ở hà nội và hồ chí minh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích so sánh về hiệu quả của các ngành sản xuất ở hà nội và hồ chí minh


  PHÂN TÍCH SO SÁNH VỀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NGÀNH SẢN XUẤT
  Ở HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH*

  PGS.TS.Nguyễn Khắc Minh
  Khoa Kinh tế học,
  Đại học Kinh tế quốc dân

  Tóm tắt

  Bài viết này ước lượng hiệu quả kỹ thuật của 32 ngành sản xuất ở Hà nội và thành phố Hồ
  Chí Minh (Tp.HCM) thông qua sử dụng số liệu hỗn hợp. Bài viết sử dụng phương pháp tiếp
  cận tham số, thường là hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFPF), và phương pháp tiếp cận phi
  tham số, thường là phân tích bao dữ liệu (DEA) với số liệu ở cấp ngành cho các ngành sản
  xuất ở Hà nội và Tp.HCM trong giai đoạn 2000-2002.

  Kết quảước lượng từ phương pháp SFPF (hoặc DEA) cho thấy điểm hiệu quả trung bình của
  các ngành sản xuất ở Tp.HCM trong các năm 2000, 2001 và 2002 tương ứng là 63,3%
  (63,28%), 65,1% (57,2%), và 70% (61%). Các con số tương ứng cho Hà nội là 70,7%
  (58,03%), 59,6% (56,92%), và 62,2% (60%). Các kết quả này cho thấy ước lượng bằng hai
  phương pháp cho hai thành phố mang lại kết quả khá giống nhau.

  Dựa trên kết quả của cách tiếp cận SFPF và DEA (sử dụng mô hình tối ưu đầu vào) với 32
  ngành ở hai thành phố, chúng ta có thể kết luận rằng, nếu coi các ngành này có cùng một
  đường biên sản xuất thì với mức độ hoạt động như hiện nay, các ngành này có thể giảm
  khoảng 30% đến 40% mức đầu vào hiện tại để sản xuất mức đầu ra hiện nay.

  Rất nhiều ngành sản xuất ở Hà nội và Tp.HCM có hiệu quả kỹ thuật thấp và điều này có thể
  do một số ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh vì chi phí cơ hội của chúng lớn và thị trường lao
  động có sự dịch chuyển. Một số nguyên nhân khác có thể dẫn đến sự phi hiệu quả của các
  ngành này như nhân công không thích ứng được với công nghệ mới, hoặc sự khác biệt về
  chiến lược của một công ty trong ngành làm cho lợi thế cạnh tranh ngành có sự thay đổi lớn.
  Những nguyên nhân này có thể gợi ý những chính sách phù hợp đối với các nhà hoạch định.

  Từ khoá: Ngành sản xuất ở Việt nam, hiệu quả kỹ thuật, hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
  (SFPF), tiếp cận tham số, phân tích bao dữ liệu (DEA), và tiếp cận phi tham số.

  * Tác giả xin chân thành cảm ơn Diễn đàn Phát triển Việt nam - Dự án liên kết nghiên cứu giữa Viện Quốc gia

  Sau đại học về Nghiên cứu Chính sách (GRIPS), Nhật Bản và trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Việt nam - vì sự hỗ
  trợđối với nghiên cứu này. Tất cả những quan điểm bày tỏ trong bài viết là của tác giả, và chúng không đại diện
  cho quan điểm của GRIPS, ĐH KTQD, VDF, hay bất kỳ tổ chức nào được đề cập trong bài viết. Mọi vấn đề liên
  quan, xin gửi tới <a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="aec0c5c39797eec6c1dac3cfc7c280cdc1c380">[email protected]<script type="text/javascript">
  (function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("scr ipt");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for (j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.f romCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.par entNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();

  1. GIỚI THIỆU

  Các ngành sản xuất ở Việt nam, đặc biệt ở Hà nội và Tp.HCM, có vai trò quan trọng hàng đầu
  đối với nền kinh tế quốc dân. Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến sự cải thiện đáng kể trong hoạt
  động của các ngành này. Sau cơn khủng hoảng do tác động từ sự sụp đổ của Liên Xô (cũ), các
  ngành này đã hồi phục và tăng trưởng với tốc độ trung bình 10%/năm, và chúng đóng góp
  đáng kể vào tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Các ngành này cũng lọt vào
  danh sách những ngành xuất khẩu hàng đầu. Bên cạnh đó, chúng còn góp phần làm giảm bớt
  thất nghiệp, tận dụng lợi thế cạnh tranh của những ngành sử dụng nhiều lao động. Mặc dù
  hoạt động của các doanh nghiệp trong các ngành này đã cải thiện nhiều, nhưng nói chung,
  hiệu quả vẫn còn ở mức thấp.

  Trong số các tỉnh, thành phố của cả nước, Hà nội và Tp.HCM có điều kiện thuận lợi nhất để
  cải thiện hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất. Tuy vậy, mức hiệu quả kỹ
  thuật trung bình của các doanh nghiệp (được thể hiện bằng khả năng tiết kiệm tối đa đầu vào
  để sản xuất một mức đầu ra cho trước, hoặc tối đa đầu ra với mức đầu vào cho trước) lại rất
  thấp. Bảng 1 thể hiện một số chỉ số quan trọng của các ngành sản xuất ở Hà nội và Tp.HCM.
  Như có thể thấy, so với tổng thể cả nước, các ngành sản xuất ở hai thành phố này chiếm tỷ
  trọng lớn với các chỉ số về số lượng doanh nghiệp, số việc làm, nguồn vốn, tài sản cốđịnh và
  đầu tư dài hạn, doanh thu thuần, doanh thu từ các hoạt động kinh doanh, và lợi nhuận trước
  thuế. Bảng 1 cũng cho thấy các chỉ số của Tp.HCM lớn hơn rất nhiều so với các chỉ số tương
  ứng của Hà nội.
  Để phân tích hiệu quả sản xuất của các công ty ởĐài Loan và các công ty nhánh của chúng
  đang hoạt động trên đất Trung Quốc, Lin và cộng sự (1977) đã sử dụng hàm sản xuất Cobb-
  Douglas đểước lượng mức hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp này. Kết quả cho thấy,
  các công ty mẹởĐài Loan có hiệu quả sản xuất cao hơn và có mức khác biệt trong sản xuất
  nhỏ hơn so với các công ty nhánh hoạt động ở Trung Quốc. Färe và cộng sự (1994) đã phân
  tích năng suất của 17 nước trong khối OECD trong giai đoạn 1979-1988. Họ sử dụng phương
  pháp tiếp cận phi tham sốđể tính chỉ số Malmquist, và sau đó phân rã nó thành phần thay đổi
  kỹ thuật và phần thay đổi hiệu quả.

  Cho đến nay, vẫn chưa có một phân tích về hiệu quả sản xuất của các ngành ở Hà nội và
  Tp.HCM. Chính vì lý do đó mà cũng không có một câu trả lời thực sự chính xác cho câu hỏi
  các ngành sản xuất ở thành phố nào hoạt động hiệu quả hơn, tại sao, và nhân tố nào tác động
  đến sự phi hiệu quả của các ngành đó. Vì vậy, bài viết này nhằm mục tiêu ước lượng hiệu quả
  kỹ thuật của các ngành sản xuất của hai thành phố này để xem xét sự khác biệt trong hiệu quả
  hoạt động của chúng. Cụ thể, chúng tôi sẽ so sánh hiệu quả kỹ thuật cuả các ngành ở hai thành
  phố bằng cách sử dụng hai phương pháp đã được nêu tên.

  Bài viết bao gồm các phần sau đây. Chúng tôi bắt đầu bằng việc mô tả các ngành sản xuất ở
  Hà nội và Tp.HCM nhưđã trình bày trong phần đầu của bài viết. Tiếp theo, cơ sở lý thuyết và
  những sơ lược về các nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp này được trình bày trong phần
  2. Phần 3 mô tả bộ số liệu được sử dụng trong bài viết. Kết quảước lượng theo hai phương
  pháp được trình bày trong phần 4, và phần 5 sẽ nêu ra một số kết luận của nghiên cứu này.


  Xem Thêm: Phân tích so sánh về hiệu quả của các ngành sản xuất ở hà nội và hồ chí minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích so sánh về hiệu quả của các ngành sản xuất ở hà nội và hồ chí minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status