Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duple

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duple


  mục lục

  Mục lục: 1

  Lời nói đầu 3

  Chương I: Cơ sở lý luận chung về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 7

  I. Các khái niệm chung về môi trường 7

  I1 Khái niệm. 7

  I2 Phân loại môi trường 7

  I3 Các đặc tính cơ bản của hệ thống môi trường 8

  I4 Các chức năng cơ bản của môi trường. 9

  II. Cơ sở chung về ĐTM 10

  II1 Lịch sử ra đời và phát triển của ĐTM 10

  II2 Các khái niệm về ĐTM 12

  II3 Sự cần thiết phải thực hiện ĐTM 13

  II4 Quy trình thực hiện ĐTM 14

  Chương II: Đánh giá tác động môi trường cho các hoạt động trong giai đoạn đầu của dự án 17

  I. Giới thiệu về dự án 17

  11 Tên dự án. 17

  12 Chủ đầu tư dự án. 17

  13 Địa điểm thực hiện dự án. 17

  15 Hình thức đầu tư và nguồn vốn. 17

  16 Tiến độ thực hiện dự án 17

  17 Lợi ích kinh tế và ý nghĩa xã hội. 18

  II. Công nghệ và thiết bị của dự án. 18

  II1 Công nghệ 18

  II3. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu 21

  III. công nghệ và thiết bị xử lý môi trường dự kiến thực hiện trong dự án . 23

  III1 Xử lý nước thải 23

  III2 Xử lý chất thải rắn 23

  III3 Xử lý khí thải 24

  IV. Hiện trạng môi trường tại khu vực dự án 24

  IV1 Điều kiện tự nhiên. 24

  IV3. Tài nguyên thiên nhiên 28

  IV4. . Hạ tầng cơ sở và dịch vụ 29

  IV5. Hiện trạng môi trường vật lý 30

  V. Dự báo tác động của việc thực hiện dự án đến tài nguyên và môi trường 36

  V1. Tác động đến tài nguyên môi trường trong quá trình xây dựng 37

  V2. Các tác động đến môi trường khi dây chuyền sản xuất hoạt động 38

  Chương III: Các giải pháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường 50

  I. Giảm thiểu tác động điến môi trường không khí 50

  I1 Xử lý khói thải lò hơi 50

  I2 Xử lý bụi ở dây chuyền sản xuất. 51

  I3 Giảm thiểu tác động do bụi, khói thải và tiếng ồn của phương tiện vận tải. 51

  II. Xử lý chất thải lỏng 52

  II1 Xử lý nước thải sinh hoạt. 52

  II2 Xử lý nước thải sản xuất 52

  II3 Xử lý nước mưa chảy tràn 62

  II3 Xử lý nước mưa chảy tràn 63

  III. Xử lý chất thải rắn 63

  III1. Xử lý băng keo dây buộc 63

  III2 Xử lý xỉ than 63

  IV. Phòng chống cháy nổ 63

  V. biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động 64

  VI. kinh phí cho bảo vệ môi trường 64

  VI1 Chi phí ban đầu. 64

  V2 Kinh phí hàng năm. 65

  VII. Nhận xét kết luận 65

  VII1 Nhận xét về các khó khó khăn thuận lợi của dự án 65

  VII2 Kết luận chung về dự án 65

  Chương IV: kết luận và kiến nghị 67

  Tài liệu tham khảo 69

  Lời nói đầu

  Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp, nhiều ngành nghề đã tồn tại và ra đời với nhịp độ ngày càng cao, đặc biệt nhất là trong lĩnh vực sản xuất con người, dịch vụ và đô thị hoá, điều này đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế đất nước, song bên cạnh tồn tại những khuyết tật không nhỏ 1 trong những vấn đề đó là các cá nhân, các doanh nghiệp sử dụng tài nguyên không hợp lý và các công nghệ lạc hậu gây tổn hại đến môi trường.

  Thanh Hoá cùng tồn tại trong vận động biến đổi không ngừng đó, là một tỉnh có diện tích rộng, dân số đông nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Để góp phần vào nền kinh tế và bảo đảm luật môi trường của đất nước, Thanh Hoá đã bắt đầu nghiên cứu và cải tạo các dự án để đưa vào sản xuất dựa trên thế mạnh của vùng.

  "Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và các tông Duplex 30000tan/nậm của Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá là một trong những dự án đó. Để bảo vệ môi trường và tạo ra những sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

  Thực hiện phương hướng đó tháng 12002/ Công ty đã lập dự án đầu tư xây dựng sản xuất giấy bao xi măng và các tông 30000tan/nậm chuyển đổi từ công nghệ lạc hậu thiếu đồng bộ sử dụng tài nguyên gỗ để sản xuất giấy gây tổn hại tài nguyên và môi trường sang công nghệ hiện đại hơn, sản xuất giấy bao xi măng từ giấy loại và bột giấy UKP; sản xuất giấy cát tông từ 100% giấy loại, tiết kiệm được tài nguyên và giảm được các hoá chất gây ô nhiễm môi trường.

  Để xây dựng dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cactông Duplex 30000tan/nậm mới đòi hỏi phải thực hiện cải tạo lại toàn bộ khu đất, các công nghệ mới . Tất cả các hoạt động đó đều là các hoạt động gây ra các tác động to lớn tới môi trường cũng như hệ sinh thái. Để bảo đảm cho các yếu tố môi trường và chiến lược phát triển bền vững. Đánh giá tác động môi trường cho dự án nhà máy giấy là một nhu cầu bức thiết.

  Hiện nay, với các dự án đầu tư sản xuất thông thường, công tác đánh giá tác động môi trường đã thực hiện khá đầy đủ và đơn giản hơn. Tuy nhiên, với công nghệ sản xuất giấy bao xi măng và cactông Duplex, các tác động môi trường khá đa dạng và phức tạp, các tác động môi trường không diễn ra và nhận biết nó trong một thời gian nhất định và nó còn diễn ra trong một thời gian lâu dài, qua các tác động gián tiếp và diễn biến phức tạp về các tác động hoá học, vấn đề đánh giá tác động môi trường cho nhiều dự án trong lĩnh vực này còn chưa được sự quan tâm tới và trong một số trường hợp đã gây ra hiệu quả nghiêm trọng và cái giá phải trả là ô nhiễm, suy thoái môi trường .

  Trước những tình hình thực tế đó, là một sinh viên mặc dù trình độ kinh nghiệm còn hạn chế song với những kiến thức đã học, qua quá trình thực tập tìm hiểu thực tế qua nghiên cứu cũng như cùng với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo trong khoa kinh tế và quản lý môi trường với khuyến khích giúp đỡ của các cán bộ hướng dẫn của trung tâm tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ và môi trường Thanh Hoá. Trong chuyên đề này tôi xin mạnh dạn tham gia vào lĩnh vực đánh giá hoạt động môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duplex.

  Với đề tài: "Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duplex 30000tan/nậm của Công ty cổ phần giấy Lan Sơn Thanh Hoá" và hy vọng đây sẽ là một phần đóng góp nhỏ vào hoàn thiện công tác đánh giá tác ộng môi trường cho các nhà máy giấy.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  - Nghiên cứu tác động môi trường và phương pháp đánh giá tác động môi trường của dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duplex.

  - Nghiên cứu và đánh giá sơ bộ các tác động tới môi trường của dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duplex 30000tan/nậm của Công ty cổ phần giấy Lam Sơn thanh Hoá.

  Phương pháp nghiên cứu:

  - Phương pháp thống kê

  - Phương pháp lấy mẫu tại hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

  - Phương pháp xã hội học

  - Phương pháp so sánh

  - Phương pháp chuyên gia

  Nội dung chuyên đề

  + Lời nói đầu

  + Chương I: Cơ sở lý luận chung về đánh tác động môi trường

  + Chương II: Đánh giá tác động môi trường cho các hoạt động trong giai đoạn đầu của dự án.

  + Chương III: Các giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường.

  + Chương IV: Kết luận và kiến nghị

  Lời cam đoan

  Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo đã viết là do bản thân tôi thực hiện, không sao chép, cắt gép các báo cáo hoặc luận văn của người khác, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu mọi kỷ luật của nhà trường.


  Xem Thêm: Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duple
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duple sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status