Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An


  Đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An (89 trang)

  LỜI NÓI ĐẦU


  Nghệ An là một tỉnh thuộc vùng thuộc duyên hải miền trung, nằm trên tuyến giao thông kinh tế xã hội Bắc -Nam, với diện tích đất tự nhiên là 16370 km2,dân số bình quân năm 1998 là 2854000 người, có ba vùng kinh tế là đồng bằng ven biển, trung du và miền núi là điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện .Ngoài những thế mạnh như điều kiện vị trí đại lý,nguồn lao động, thị trường thì Ngư Nghiệp cũng là một thế mạnh rất lớn của tỉnh Nghệ An trong quá trình đầu tư củng cố và xây dựng nền kinh tế và ngành ngư nghiệp cũng góp phần rất lớn vào trong công cuộc công nghiệp hoá -hiện đại hoá nền kinh tế xã hội của tỉnh.

  Với 82 km chiều dài bờ biển, 6 cửa lạch và 4320 hải lý vuông vùng lãnh hải thuộc đặc quyền kinh tế của tỉnh cùng với 14747,3 ha diện tích mặt nước ngọt và 2200 ha diện tích mặt nước mặt lợ có thể phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản thì Nghệ An có một tiềm năng rất lớn trong đầu tư phát triển ngành thuỷ sản .Vùng biển Nghệ An có nhiều loài cá có trữ lượng lớn và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là vùng ngoài khơi có độ sâu từ 40m nước trở ra .Trong những năm qua ngành thuỷ sản Nghệ An đã đóng góp một phần rất lớn vào quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội của tỉnh.Tổng giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản Nghệ An năm 1996 là 224250 triệu đồng, năm 1997 là 253173 triệu đồng và năm 1998 là 280729 triệu đồng.Trong những năm qua công nghiệp chế biến thuỷ sản đã không ngừng được tăng cường đặc biệt là chế biến xuất khẩu đã tạo ra một thị trường lớn trong nước và nước ngoài cho sản phẩm thuỷ sản Nghệ An nói riêng và cho các sản phẩm khác nói chung đồng thời nó cũng thu về một lượng ngoại tệ lớn phục vụ cho quá trình đầu tư phát triển của nền kinh tế xã hội của tỉnh. Mức đóng góp của ngành thuỷ sản vào tổng giá trị sản phẩm của toàn tỉnh năm 1998 là 6,81% (tương đương với 166327 triệu đồng) kim ngạch xuất khẩu của ngành cũng không ngừng tăng lên từ 5000000USD năm 1996 lên 7200000USD năm 1998. Bên cạnh đó ngành thuỷ sản đã tạo công việc làm và thu nhập cho hàng vạn lao động từ đó góp phầm ổn định nền kinh tế xã hội và ngày càng nâng cao mức sống của người lao động, từng bước dịch chuyển cơ cấu kinh tế ngành và cơ cấu kinh tế xã hội hợp lý và hiệu quả. Việc đầu tư phát triển ngành thuỷ sản còn góp phầm rất lớn trong quá trình bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

  Tuy nhiên với những tiềm năng to lớn của mình thì hiệu quả của công cuộc đầu tư phát triển ngành ngư nghiệp Nghệ An trong thơì gian qua đem lại hiệu quả kinh tế xã hội chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của tỉnh, bên cạnh đó trong quá trình thực hiện đầu tư khai thác các nguồn lợi thuỷ sản của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua còn có nhiều khó khăn hạn chế và ảnh hưởng đến sự phát triển bềm vững lâu dài của các nguồn lợi và môi trường sinh thái như Các nguồn lợi ngoài khơi có trữ lượng lớn và giá trị kinh tế cao chưa được khai thác là bao trong khi việc khai thác các nguồn lợi vùng ven bờ đã vượt quá mức cho phép làm ảnh hưởng đế sự phát triển của các nguồn lợi và môi trường sinh thái.Trong công tác nuôi trồng thuỷ sản thì chỉ mới chú trọng đến việc tăng diện tích nuôi trồng mà chưa đẩy mạnh việc nuôi thâm canh, bán thâm canh tăng năng suất. Bên cạnh đó việc đầu tư thiếu đồng bộ giữa các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần đã gây lãng phí rất lớn các nguồn lực và không nưng cao được hiệu quả của đầu tư trong lĩnh vự đầu tư của ngành thuỷ sản. Đứng trước thực trạng đó thì một yêu cầu bức xúc được đặt ra là với những tiềm năng to lớn đó thì chúng ta phải đầu tư phát triển ngành thuỷ sản như thế nào để vừa khai thác các nguồn lợi một cách có hiệu quả phụ vụ cho quá trình CNH-HĐH nền kinh tế xã hội của tỉnh vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của các nguồn lợi và bảo vệ môi trường sinh thái .Đây là một yêu cầu rất cần thiết trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế ngành thuỷ sản nói riêng và của nền kinh tế tỉnh Nghệ An nói chung, vì vậy tôi chọn đề tài "Đấu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An "để nghiên cứu mong góp một phần bé nhỏ vào trong quá trình xây dựng nền kinh tế tỉnh nhà. Đề tài gồm ba phầm lớn:  I-Những lý luận chung về đầu tư và đầu tư phát triển ngư nghiệp  II-Thực trạng đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An


  III-Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho ngành thuỷ sản Nghệ An trong thời gian tới.


  Nghiên cứu lĩnh vực đầu tư phát triển ngư nghiệp là một lĩnh vực khá phức tạp,cần có nhiều kiến thức tổng hợp và sự hiểu biết về nhiều ngành nghề, lĩnh vực có tính đặc thù. Nhưng được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Hồng Minh và các chú, các cô phòng Tổng hợp kế hoạch Sở kế hoạch và Đấu tư Nghệ An đã hướng dẫn, cung cấp tài liệu cho tôi hoàn thành bài viết này.


  Xin chân thành cảm ơn và tỏ lòng biết ơn với sự giúp đỡ quý báu đó.


  Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đây là một đề tài khá phức tạp tài liệu tham khải không nhiều, trình độ lý luận và kiến thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót và hại chế, vì vậy rất mong được sự hướng dẫn chỉ bảo của thầy giáo và các chú, các cô.

  Xin chân thành cảm ơn !


  MỤC LỤC


  Lời nói đầu 4


  Chương I: Những lý luận chung về đầu tư và đầu tư phát triển

  ngư nghiệp 6

  I- Lý luận chung về đầu tư và đầu tư phát triển 6

  1- Những khái niệm chung 6

  1.1:Khái niệm về đầu tư : 6

  1.2. Vốn đầu tư và hoạt động đầu tư vốn 7

  1.3. Các đặc trưng của hoạt động đầu tư. 8

  2-Phân loại hoạt động đầu tư 9

  3-Vai trò của đầu tư phát triển 11

  3.1. Trên giác độ nền kinh tế: 11

  3.1.1 Đầu tư vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu

  của nền kinh tế. 11

  3.1.2 Đầu tư tác động đến sự ổn định kinh tế 11

  3.1.3 Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế. 12

  1.1.4 Đầu tư và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế : 12

  1.1.5 Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học và công nghệ

  của đất nước. 13

  3.2 Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 13

  II- sự cần thiết phải đầu tư phát triển ngành thuỷ sản 13

  1- Đặc điểm kỹ thuật của ngành ngư nghiệp: 15

  1. 2. Vai trò của ngành thuỷ sản đối với nền kinh tế 16

  2-Vai trò của đầu tư phát triển ngư nghiệp ở Việt Nam 17

  2.1. Đặc thù của đầu tư và ngành thuỷ sản. 17

  2.2. Vai trò của đầu tư đối với phát triển ngư nghiệp Việt Nam. 18

  III-Phương thức đầu tư và các tiêu thức đánh giá hiệu quả đầu tư cho ngành thuỷ sản 21

  1- Phương thức đầu tư trong ngành thuỷ sản 21

  2-Các tiêu thức đánh giá hiệu quả đầu tư cho thuỷ sản. 22

  2.1. Hiệu quả tài chính. 22

  2.2 Hiệu quả kinh tế xã hội 25


  Chương II: Thực trạng Đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An

  trong thời gian qua 27

  I- Tổng quan về ngư nghiệp Nghệ An 27

  II-Thực trạng phát triển của ngành thuỷ sản Nghệ An trong thời gian qua 29

  1-Đánh bắt hải sản: 32

  2-Về nuôi trồng thuỷ sản : 36

  3- Về chế biến thuỷ sản : 40

  4-Dịch vụ hậu cần nghề cá : 41

  III- Phân tích tình hình đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An thời gian qua 43

  1-Đối với nuôi trồng thuỷ sản 43

  1.1. Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt. : 46

  1.2 Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ: 48

  1.3. Đánh giá hiệu quả của hoạt động đầu tư nuôi trồng thuỷ sản của

  Nghệ An trong thời gian qua. 51

  2- Đối với đánh bắt hải sản: 52

  2.1. Đánh bắt gần bờ. 53

  1.3. Hiệu quả của hoạt động đầu tư khai thác hải sản của Nghệ An

  trong thời gian qua. 58

  3- Chế biếm thuỷ sản : 59

  4-Dịch vụ hậu cần nghề cá: 61

  IV- hiệu quả đầu tư phát triển ngư nghiệp 62


  Chương III: Phương hướng và giải pháp đầu tư phát triển

  ngư nghiệp Nghệ An 67

  I-Thuận lợi và khó khăn trong việc đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An

  trong thời gian tới 67

  1. Tiềm năng nguồn lực cho sự phát triển 67

  3-Dự báo thị trường 68

  3.1. Thị trường khu vực và thế giới 68

  3.2. Thị trường thuỷ sản trong nước : 69

  II-Phương hướng đầu tư phát triển ngư nghiệp 70

  1-Quan điểm và định hướng phát triển : 70

  1.1. Quan điểm : 70

  1.2. Các mục tiêu lâu dài : 70

  1.3. Các định hướng phát triển : 71

  2- Một số chương trình đầu tư cơ bản 72

  3- Nhu cầu vốn đầu tư 73

  4- Phương án cân đối vối: 74

  5-Các dự án ưu tiên đầu tư: 75

  III-Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An 76

  1-Đường lối chung : 76

  2-Những giải pháp cụ thể: 76

  2-1. Giải pháp trước mắt: 76

  2-2. Những giải pháp lâu dài 78

  Kết luận 83


  Xem Thêm: Đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status