TÊN ĐỀ TÀI: Chỉ tiêu xuất vốn ĐT XD nhà chung cư, cao tầng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">HƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ TÍNH TOÁN 3
CHỈ TIÊU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3

I.Khái niệm chung về đầu tư và vai trò của đầu tư : 3
1.1.Khái niệm đầu tư : 3
1.2. Vai trò của đầu tư phát triển. 3
II.Tổng mức đầu tư và suất vốn đầu tư 4
2.1. Khái niệm và nội dung tổng mức đầu tư . 4
2.1.1.Khái niệm về tổng mức đầu tư 4
2.1.2 Nội dung chỉ tiêu tổng mức đầu tư : 5
2.2.Chỉ tiêu suất vốn đầu tư công trình: 7
2.2.1.Khái niệm suất vốn đầu tư công trình: 7
2.2.1 Căn cứ xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 8
2.2.1.1 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 8
2.2.1.2.Năng lực sản xuất,phục vụ. 13
2.2.3.Một số quan điểm tính toán chỉ tiêu suất vốn đầu tư : 16
2.2.3.1.Quan điểm đầu tư có mục tiêu. 16
2.2.3.2.Quan điểm đầu tư có hiệu quả. 16
2.2.3.4. Quan điểm ổn định tương đối( động). 19
2.2.3.5. Quan điểm thị trường. 20

CHƯƠNG II:TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU,SỬ DỤNG CHỈ TIÊU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM ,MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 22
I.Tổng mức đầu tư tại Việt Nam và một số nước trên thế giới: 22
1.1Tổng mức đầu tư tại Việt Nam và những vấn đề còn bất cập. 22
1.2 Tổng mức đầu tư tại một số nước trong khu vực và thế giới(Nguồn:Viện kinh tế xây dựng) 26
1.2.1 Tại Trung Quốc 26
1.2.2Tại Anh và một số nước áp dụng theo tiêu chuẩn Anh 26
1.2.3 Tại Mỹ và một số nước áp dụng tiêu chuẩn Mỹ 27
II.Tổng quan về tình hình nghiên cứu và sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư : 29

2.2. Tình hình sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng 37
2.3 phân tích, đánh giá phương pháp hiên đang sử dụng xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng 38
2.3.1 Nội dung phương pháp 38
2.3.2 ưu, nhược điểm của phương pháp 40
2.3.3 Những nguyên nhân cơ bản 41

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (XD) 43
I. Phương hướng hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư XD 43
II. Nội dung hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng: 43
2.1. Hoàn thiện danh mục đầu tư xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư : 43
2.2. Hoàn thiện nội dung chi phí đầu tư cho một đối tượng xây dựng 45
2.3. Nâng cao tính thích dụng của phương pháp tính toán chỉ tiêu suất vốn đầu tư với việc áp dụng trong thực tế kế hoạch hoá và quản lý đầu tư xây dựng: 48
2.4. Xác định hiệu quả của dự án trong xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư : 50
III. Hoàn thiện việc xác định hiệu quả của dự án trong tính toán chỉ tiêu suất vốn đầu tư . 52
3.1. Xác định thời gian tồn tại của dự án. 52
3.2. Xác định thơi gian hoàn thành dự án (công trình) 54
3.3. Xác định mức độ công nghệ của dự án 55
3.4. Xác định tỉ suất lợi nhuận vốn(tỉ suất doanh lợi): 56
3.5 Phương pháp kiến nghị để xác định chỉ tiêu súât vốn đầu tư : 58
IV. áp dụng phương pháp được hoàn thiện xác định suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng: 58
4.1. Lựa chọn dự án: 58
4.2 .Quá trình phân tích, tính toán xuất vốn đầu tư . 59
4.2.1 Nguồn số liệu. 59
4.2.2. Tổng kinh phí của công trình nhà ở – 25 phố Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội. 59
4.2.3. Quy mô đầu tư : 59
4.2.4. Phân tích, tính toán chỉ tiêu suất vốn đầu tư . 60
4.2.4.1. Sử dụng phương pháp hiện nay đang dùng: 60
4.2.4.2. Sử dụng phương pháp kiến nghị: 60
4.5. kết luận 61

KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64Xem Thêm: Chỉ tiêu xuất vốn ĐT XD nhà chung cư, cao tầng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chỉ tiêu xuất vốn ĐT XD nhà chung cư, cao tầng sẽ giúp ích cho bạn.