TÊN ĐỀ TÀI: Tăng cường thu hút vốn FDI của Mỹ vào VN

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 3
1.1. Cục Đầu Tư Nước Ngoài – Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư. 3
1.1.1.Cơ cấu tổ chức. 3
1.1.1.1.Lãnh đạo: 3
1.1.1.2.Bộ máy giúp việc Cục trưởng. 3
1.1.1.3.Các đơn vị trực thuộc Cục. 4
1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 5
1.1.2.1.Làm đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài. 5
1.1.2.2.Về công tác tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư : 5
1.1.2.3.Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách. 5
1.1.2.4.Về quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài. 6
1.1.2.5.Về xúc tiến đầu tư . 7
1.1.2.6.Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đầu tư nước ngoài. 7
1.1.2.7.Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ. 7
1.1.2.8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. 7
1.1.3.Website chính thức của Cục. 7
1.2.Các hoạt động thu hút vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam. 8

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ FDI CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM 10
2.1. Thực trạng và xu hướng đầu tư của Hoa Kỳ ở nước ngoài. 10
2.1.1. Thực trạng nền kinh tế Hoa Kỳ thời gian qua. 10
2.1.2. Tình hình đầu tư của Hoa Kỳ ở nước ngoài nói chung. 11
2.1.2.1. Một số đặc điểm và xu hướng cùa đầu tư Hoa Kỳ: 12
2.1.2.2.Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 13
2.2.Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư FDI của Mỹ vào Việt Nam. 17
2.2.1. Giai đoạn trước 1986. 17
2.2.2. Giai đoạn 1986 – 2000. 17
2.2.3.Giai đoạn từ 2001 – 2007. 26
2.2.4.Giai đoạn 2007- 2009. 30
2.3.Các hoạt động thu hút FDI Hoa Kỳ vào Việt Nam. 35
2.3.1.Các hoạt động của FIA. 35
2.3.2.Các hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương. 37
2.4.Đánh giá việc thu hút FDI của Hoa Kỳ vào Việt Nam. 43
2.4.1.Thành công. 43
2.4.2.Hạn chế. 43
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 44

CHƯƠNG 3: TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐÀU TƯ FDI CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM . 45
3.1. Triển vọng đầu tư FDI của Mỹ tại Việt Nam. 45
3.2.Một số giải pháp định hướng cho thu hút vốn FDI từ Mỹ vào Việt Nam trong tương lai. 48


KẾT LUẬN 50
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU​ ​ BẢNG 1: ĐẦU TƯ FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1988 – 2006 . 18
BẢNG 2: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA HOA KỲ VÀO VIỆT NAM (1986-2000) THEO NGÀNH . 20
BẢNG 3: FDI CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM (1986-2000) THEO LÃNH THỔ 22
BẢNG 4: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM (1986-2000) 23
BẢNG 5: ĐẦU TƯ CỦA MỸ VÀO VIỆT NAM (TÍNH ĐẾN 2001) 25
BẢNG 6: TOP 20 NHÀ ĐẦU TƯ (08/2007) 31
BIỂU 1: FDI TỪ HOA KỲ VÀO KHU VỰC CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG (1976-2003) 28
BIỂU 2: TOP 20 NHÀ ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM (1998-2007) 29
BIỂU 3: SỰ TĂNG NHANH FDI CỦA MỸ . 34
LỜI CẢM ƠN
Để có thể hoàn thành tốt khóa luận cuối khóa này, trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Giảng viên, Tiến sĩ Mai Thế Cường của Khoa Thương mại và Kinh tế Quốc tế, người đã rất tận tình hướng dẫn và đóng góp nhiều ý kiến đáng quý cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn của mình tới tất cả các thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đã trang bị cho tôi rất nhiều kiến thức quý báu trong gần 4 năm tôi học tập và trưởng thành dưới mái trường thân thương này. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã quan tâm chăm sóc và tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp tôi có thể chuyên tâm nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này.


Xem Thêm: Tăng cường thu hút vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường thu hút vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.