TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Cty Cổ phần Hậu cần Dầu khí Petechim

MỤC LỤCMỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
LỜI CAM ĐOAN 4
LỜI CẢM ƠN 5
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY PLC 6
1.1. Khái quát về Công ty PLC 6
1.1.1. Giới thiệu về Công ty. 6
1.1.2. Tình hình tổ chức bộ máy của Công ty. 6
1.1.3. Hình thức góp vốn: 10
1.2. Phân tích thực trạng lập dự án tại Công ty PLC 11
1.2.1. Đặc điểm các dự án của Công ty. 11
1.2.2. Nội dung lập dự án của Công ty. 12
1.2.3. Quy trình lập dự án của Công ty. 15
1.2.4. Phương pháp lập dự án của Công ty. 21
1.2.5. Phân tích trường hợp điển hình: “Công tác lập dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm văn hóa, thương mại, văn phòng, căn hộ cho thuê dài hạn Petechim” tại Công ty. 27
1.3. Đánh giá công tác lập dự án của Công ty PLC 47
1.3.1. Đánh giá những thành công. 47
1.3.2. Đánh giá những hạn chế. 48
1.3.3. Đánh giá những nhân tố tác động đến công tác lập dự án. 50
1.3.4. Những tồn tại trong công tác lập dự án của Công ty PLC 50

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY PLC 52
2.1. Định hướng công tác lập dự án tại Công ty. 52
2.2. Các giải pháp. 55


KẾT LUẬN 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 70
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ 72
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 73
LỜI MỞ ĐẦULí do chọn đề tài
Việt Nam, gần 20 năm đổi mới khỏi thời kỳ bao cấp, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh, vị thế đất nước trên chính trường quốc tế ngày càng được cải thiện và nâng cao nền kinh tế tăng trưởng nhanh, tương đối ổn định, đầu tư và xuất khẩu hàng năm tăng đều và có chiều hướng tích cực.
Thực tế cho thấy, trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang hoạt động đầu tư theo chiều sâu và chiều rộng, trong và ngoài nước cũng đổi mới để thích hợp với những yêu cầu hiện tại. Nhiều dự án được triển khai tại các tổ chức, đơn vị, hiện thực hoá quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Về lý luận trong những năm gần đây, vấn đề lập dự án đầu tư đã được nhiều tác giả nghiên cứu. Tuy nhiên thực tế các dự án đầu tư đã đặt ra yêu cầu liên tục đổi mới công tác lập dự án đầu tư . Dự án đầu tư vừa phải hiệu quả về mặt kinh tế và vừa phải phù hợp về mặt xã hội. Các dự án phải được triển khai mang tính tổng thể, đồng bộ.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác lập dự án đầu tư, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Hậu cần Dầu khí Petechim”, với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm những lý luận về công tác lập dự án đã được học trên ghế nhà trường, và em xin đưa ra đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại Công ty PLC.
Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Công ty Cổ phần Hậu cần Dầu khí Petechim.
Phạm vi nghiên cứu: Công tác Lập dự án.
Mục đích nghiên cứu
Tìm ra những vấn đề còn tồn tại của công tác lập dự án của Công ty PLC.
Tìm ra giải pháp để khắc phục những khó khăn đó bằng các phương pháp sau
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp khảo sát
Phương pháp phân tích dữ liệu
Phương pháp phân tích đánh giá
Phương pháp dự báo và so sánh
Kết cấu chuyên đề
Chuyên đề được chia làm 2 chương:
Chương 1: Thực trạng công tác lập dự án tại Công ty PLC
Chương 2: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại Công ty PLC
Trong quá trình nghiên cứu, do có những hạn chế, nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của thầy cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Nguyễn Hồng Minh và các anh chị cán bộ công nhân viên tại Công ty PLC đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty Cổ phần Hậu cần Dầu khí Petechim
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty Cổ phần Hậu cần Dầu khí Petechim sẽ giúp ích cho bạn.