TÊN ĐỀ TÀI: Vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty TM kỹ thuật và đầu tư Petec
Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 2
1.1.Giới thiệu chung về Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 2
1.2. Quá trình hình thành và chức năng nhiệm vụ của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 3
1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 5
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 9
2.1.Kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty. 9
2.2. Các khoản nộp ngân sách và nghĩa vụ xã hội. 11
3. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 11
3.1.Đặc điểm sản phẩm. 11
3.2.Đặc điểm thị trường. 12
3.3.Đặc điểm lao động. 12
3.4.Đặc điểm tài chính . 12
3.5.Đặc điểm cơ sở vật chất. 13

Chương II: ThỰc trẠng hiỆu quẢ sỬ dỤng vỐn tẠi Công ty Thương mẠi kỸ thuẬt và đẦu tư Petec. 14
1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 14
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. 17
2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 17
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 18
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 22
2.4. Hiệu qủa của việc sử dụng Vốn lưu động của công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. 35

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC. 38
1. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. 38
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 40
2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 40
2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 43
2.3. Thực hiện tốt công tác dự toán Ngân quỹ. 44
2.4 Các biện pháp kinh tế khác. 45
3. Kiến nghị . 46
3.1. Kiến nghị với cơ quan chủ quản. 46
3.2. Đối với nhà nước. 47


KẾT LUẬN 48
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh doanh của nền kinh tế thị trường hiện nay, khi sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới diễn ra, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và của công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec nói riêng ngày càng phụ thuộc vào sự biến động của thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.
Trước sức ép của nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp muốn có ảnh hưởng thì những nhà quản trị công ty phải luôn tìm biện pháp hữu hiệu nhất để quản trị và điều hành, phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của công ty để đạt được mục tiêu kinh doanh theo ý muốn phải nói đến vị trí, vai trò chủ đạo của công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec. Đây là một trong những công ty thành đạt trong cơ chế thị trường, tạo cho mình một thế đứng vững trắc, một vị trí thích đáng và là một doanh nghiệp đầy tiềm năng, một nhân tố đóng vai trò đầu đàn trong mọi hoạt động kinh tế của ngành thương mại. Với những thành tích to lớn mà công ty Petec đạt được trong mười năm đổi mới về hoạt động sản xuất kinh doanh và sự am hiểu vượt trội mọi lĩnh vực, Petec đã xứng đáng được chính phủ giao xứ mệnh phát triển thương mại với thị trường Nga, Nhật, Trung Quốc
Xuất phát từ nhận thức đó cùng với thực tiễn quản lí và sử dụng vốn ở Công ty em chọn đề tài “Vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình với mong muốn đóng góp một số kiến giải nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong thời gian tới.
Kết cấu đề tài gồm ba chương:
Chương I : Quá trình hình thành và phát triển Của công ty.
Chương II : Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty.
Với dung lượng và thời gian eo hẹp, vốn kiến thức có hạn, việc em phân tích đánh giá tất yếu không tránh khỏi những sai xót, bất cập, song dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Ngọc Điệp, giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân và sự giúp đỡ rất nhiệt tình, chân thành của các anh chị chuyên viên phòng kinh doanh xăng dầu, phòng sản phẩm, phòng kế hoạch và ban kinh doanh Nga – Đông Âu của công ty Petec và đặc biệt là chi nhánh Petec tại Hà nội, có thể nói chuyên đề thực tập của em đã phần nào phản ánh những điều tiếp thu thực tế về hiệu quả sử dụng vốn của một công ty có tầm vóc Quốc gia này.


Xem Thêm: Vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec sẽ giúp ích cho bạn.