Đề tài: Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Cty cổ phần đầu tư xây dựng và XNK Phục Hưng

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP 2
1.1.Khái niệm và bản chất của đấu thầu. 2
1.2.Các nguyên tắc, hình thức và phương pháp đấu thầu. 6
1.2.1.các nguyên tắc thực thực hiện được sử dụng trong đấu thầu. 6
1.2.1.1.Nguyên tắc cạnh tranh với những điều liện ngang nhau. 6
1.2.1.2.Nguyên tắc công khai, đầy đủ về mặt dữ liệu. 6
1.2.1.3.Nguyên tắc đánh giá chọn thầu công bằng. 7
1.2.1.4.Nguyên tắc kết hợp ba chủ thể. 7
1.2.1.5.Nguyên tắc nghĩa vụ và trách nhiệm phân minh. 7
1.3.Các hình thức và phương pháp đấu thầu hiện nay. 8
1.3.1.Hình thức lưa chọn nhà thầu. 8
1.3.2.1. Đấu thầu một túi hồ sơ ( một phong bì). 9
1.3.2.2. Đấu thầu hai túi hồ sơ ( đấu thầu hai phong bì) 10
1.3.2.3. Phương thức đấu thầu hai giai đoạn một túi hồ sơ. 10
1.4. Các đặc điểm riêng trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp. 10
1.4.1.Tiêu chuẩn đánh giá nhà thầu xây lắp: 10
1.4.2.Quy trình đánh giá nhà thầu xây lắp. 14
1.4.3.Chỉ tiêu đánh giá năng lực đấu thầu của công ty xây dựng. 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHỤC HƯNG 19
2.1.Giới thiệu về công ty Contrexim Phục Hưng. 19
2.1.1.Sơ lược về quá trình phát triển của công ty. 19
2.1.2.Các lĩnh vực hoạt động của CONSTREXIM 20
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Contrexim Phục Hưng. 27
2.2.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đấu thầu xây lắp của công ty ConTrexim Phục Hưng. 34
2.2.1.Các yếu tố bên trong. 34
2.2.1.1. Các yếu tố về nhân lực của công ty. 34
2.2.1.2.Năng lực tài chính của công ty. 36
2.2.1.3. Năng lực máy móc thiết bị và kĩ thuật của công ty: 37
2.2.1.4.Một số yếu tố khác. 38
2.2.2.Các yếu tố từ môi trường bên ngoài 39
2.2.2.1.Các yếu tố từ môi trường vĩ mô: 39
2.2.2.2. Ảnh hưởng từ các đối thủ cạnh tranh : 40
2.2.2.3. Ảnh hưởng từ phía các đối tác cung cấp nguyên liệu và thiết bị: 41
2.3. Thực trạng đấu thầu xây lắp ở công ty Phục Hưng JSC 41
2.3.1.Quy trình đấu thầu của công ty JSC Phục Hưng : 41
2.3.1.1. Quá trình thu thập thông tin về các công trình thực hiện đấu thầu: 43
2.3.1.2.Nghiên cứu xử lý thông tin ra quyết định đấu thầu. 43
2.3.1.3.Thực hiện hồ sơ dự thầu. 43
2.3.1.4.Thương thảo và kí kết hợp đồng. 45
2.3.1.5. Hậu đấu thầu. 46
2.3.2. Một số kết quả đạt được trong công tác đấu thầu của công ty Phục Hưng JSC 46
2.3.2.1.Về tỉ lệ thắng thầu và đóng giá trị của các gói thầu: 46
2.3.2.2. Về chất lượng thi công và mức độ thẩm mỹ các công trình đã tham gia 48
2.3.2.3. Lĩnh vực mà công ty tham gia đấu thầu: 49
2.3.2.4.Kinh nghiệm của nhà thầu: 49
2.3.2.5. Đánh giá về đội ngũ nhân lực của công ty. 50
2.3.3.2. Đánh giá về tình hình tài chính của công ty: 51
2.4. Những nhược điểm còn tồn tại trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu của công ty Phục Hưng JSC. 52
2.4.1. Vấn đề về chuẩn bị hồ sơ mời thầu : 52
2.4.2. Xây dựng uy tín thương hiệu của nhà thầu. 52
2.4.3. Thực hiện tiến độ thi công: 53
2.4.4. Chất lượng đầu vào của nguyên vật liệu và thiết bị 53
2.4.5. Hiệu quả sử dụng đồng vốn chưa cao. 53
2.5. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh trong công tác đấu thầu của công ty Phục Hưng JSC: 54
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY PHỤC HƯNG JSC 55
3.1.Mục tiêu chiến lược của công ty. 55
3.2.Mục tiêu chung của công ty. 55
3.3.Mục tiêu của công ty trong hoạt động đấu thầu. 57
3.4. Phân tích SWOT 57
3.4.1.Phân tích điểm mạnh. 57
3.4.2. Phân tích điểm yếu. 59
3.4.3. Phân tích cơ hội 60
3.4.4. Phân tích thách thức. 61
3.5. Các chiến lượt cạnh tranh của công ty. 61
3.5.1.Chiến lược S/O 62
3.5.2. Chiến lược S/T. 62
3.5.3.Chiến lược W/O 63
3.5.4.Chiến lược W/T. 63
3.6. Ma trận SWOT 64
3.7. Một số giải pháp nâng cao việc thực hiện các mục tiêu của công ty trong công tác đấu thầu: 65
3.7.1.Hoàn thiện việc tìm kiếm thông tin, xác định cơ hội và kế hoạch tham gia dự thầu: 65
3.7.2. Nâng cao uy tín của của công ty: 65
3.7.3.Hoàn thiện kỹ năng xây dựng hồ sơ dự thầu. 66
3.7.4. Nâng cao biện pháp giám sát thi công, kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình 68
3.7.5.Nâng cao biện pháp đảm bảo chất lượng đầu vào. 69
3.7.6. Đảm bảo sự hợp lý của quy trình thi công và biện pháp thi công. 69
3.7.7.Đảm bảo thực hiện đúng biện pháp thi công. 70
3.7.8.Nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả sử dụng nguồn vốn. 70


KẾT LUẬN 72


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn.