TÊN ĐỀ TÀI: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động XK của các doanh nghiệp FDI

MỤC LỤC
Mở đầu 1
Phần I: Lý luận chung về xuất khẩu và vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 4

I. Vai trò xuất khẩu đối với nền kinh tế. 4
1. Khái niệm hoạt động xuất khẩu. 4
2. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân. 5
II. Xuất khẩu trong các doanh nghiệp FDI . 8
1. Doanh nghiệp FDI . 8
2. Mục đích thu hút FDI . 10
3. Vị trí xuất khẩu đối với doanh nghiệp FDI : 13
4. Nhân tố đẩy mạnh xuất khẩu. 13
5. Khả năng xuất khẩu trong các doanh nghiệp FDI . 16

Phần II: Thực trạng thực hiện xuất khẩu trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thời gian qua 18

I. Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian vừa qua. 18
1. Xuất khẩu thời kỳ 1991-2000. 18
2. Những biện pháp được Nhà nước thực hiện nhằm thúc đẩy mạnh xuất khẩu. 20
II. Thực trạng hoạt động xuất khẩu trong doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. 21
1. Những thành công đã đạt được. 21
2. Những biện pháp được doanh nghiệp FDI thực hiện đẩy mạnh xuất khẩu. 26
3. Một số hạn chế, nguyên nhân trong việc tiến hành xuất khẩu. 28

Phần III: Một số giải pháp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong thời gian tới 31
I. Các giải pháp từ phía Nhà nước. 31
1. Quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế đối ngoại. 31
2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài. 32
3. Hoàn thiện hệ thống chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư . 33
4. Hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật kinh tế về xuất khẩu 34
5. Xây dựng hành lang pháp lý thống nhất, có hiệu lực. 35
6. Ưu tiên FDI phục vụ cho xuất khẩu. 36
7. Cải tiến thủ tục hành chính. 37
8. Xây dựng cơ chế xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin hỗ trợ xuất khẩu. 37
9. Công tác đào tạo cán bộ. 37
II. Các giải pháp từ phía các doanh nghiệp FDI . 38
1. Cũng cố và phát huy tiềm năng của doanh nghiệp . 38
2. Chủ động tìm kiếm thị trường, bạn hàng. 39
3. Đa dạng hoá loại hình kinh doanh – mặt hàng kinh doanh. 39
4. Việt Nam vốn là nước có thiên nhiên ưu đãi: 40
5. Để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ra thị trường bên ngoài: 40

Kết luận 41
Danh mục tài liệu tham khảo 42Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI sẽ giúp ích cho bạn.