Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ( Doanh nghiệp vừ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ( Doanh nghiệp vừ


  TÊN ĐỀ TÀI: Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ( Doanh nghiệp vừa và nhỏ) tại SGD1 – NHCT


  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU

  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1


  1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1

  1.1. Hoạt động cho vay của NHTM 1

  1.1.1. Nguyên tắc cho vay của NHTM 1

  1.1.2. Các hình thức cho vay của NHTM 2

  1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 3

  1.2.1. Tín dụng ngoài quốc doanh đối với hoạt động kinh doanh của NHTM 3

  1.2.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 4

  2. BẢO ĐẢM TIỀN VAY (BĐTV) TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 5

  2.1. Khái niệm BĐTV 5

  2.2. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay 7

  2.3. Các hình thức bảo đảm tiền vay 8

  2.3.1. Hình thức bảo đảm bằng tài sản 8

  2.3.1.1. Cầm cố, thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay 8

  2.3.1.2. Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 8

  2.3.1.3. Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay 9

  2.3.2. Hình thức bảo đảm tiền vay trong trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản 9

  2.4. Sự cần thiết hoàn thiện cơ chế bảo đảm đối với các khoản vay của Ngân hàng 10

  2.4.1. Rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng dẫn đến phải có BĐTV 10

  2.4.2. BĐTV là điều kiện để Ngân hàng ràng buộc khách hàng vào khoản vay 11

  3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY 13

  3.1. Quan niệm về chất lượng bảo đảm tiền vay 13

  3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bảo đảm tiền vay 14

  3.2.1. Môi trường pháp lý 14

  3.2.2. Quan hệ giữa Ngân hàng với khách hàng 14

  3.2.3. Những yếu tố liên quan đến bản thân Ngân hàng 15

  3.2.4. Mức độ an toàn của các tài sản bảo đảm 16

  3.2.5. Các yếu tố từ phía khách hàng vay 16  Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH (DNNQD) TẠI SGD I – NHCTVN 17


  1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SGD I – NHCTVN 17

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của SGD I – NHCTVN. 17

  1.2. Nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của SGD I – NHCTVN. 18

  1.2.1. Nhiệm vụ 18

  1.2.2. Bộ máy tổ chức .18

  1.3. Một số chỉ tiêu kinh tế của chi nhánh SGD I. 19

  2. HOẠT ĐỘNG BĐTV ĐỐI VỚI DNNQD TẠI SGD I 20

  2.1. Khái quát về hoạt động cho vay đối với các DNNQD tại SGD I - NHCTVN. 20

  2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của SGD I – NHCTVN. 21

  2.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn 22

  2.2.2. Nghiệp vụ đầu tư và cho vay nền kinh tế 23

  2.2.3. Nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại .24

  2.3. Thực trạng đảm bảo tiền vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại SGD I - NHCTVN 25

  2.3.1. Các biện pháp đảm bảo tiền vay áp dụng tại SGD I – NHCTVN 25

  2.3.1.1. Hình thức đảm bảo bằng tài sản: 25

  2.3.1.2. Đảm bảo tiền vay trong trường hợp cho vay không có TSBĐ: 28

  2.3.2. Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản đối với các DNNQD của SGD I – NHCTVN 29

  2.3.3. Quy trình thực hiện đảm bảo tiền vay bằng tài sản của khách hàng tại chi nhánh SGD I 31

  2.3.3.1. Nhận và kiểm tra hồ sơ tài sản bảo đảm. 31

  2.3.3.2. Thẩm định tài sản bảo đảm. 31

  2.3.3.3. Xác định giá trị tài sản và lập hợp đồng bảo đảm tiền vay. 31

  2.3.3.4. Công chứng, chứng thực hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và đăng ký, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm 31

  2.3.3.5. Bàn giao tài sản bảo đảm và hồ sơ tài sản bảo đảm 31

  2.3.3.6. Quản lý tài sản bảo đảm và các loại giấy tờ liên quan. 31

  2.3.3.7. Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 31

  2.4. Đánh giá hoạt động công tác bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại SGD I – NHCTVN 32

  2.4.1. Kết quả thực hiện 32

  2.4.2. Một số hạn chế tồn tại 32

  2.4.2.1. Thời gian thủ tục còn phiền hà .32

  2.4.2.2. Việc định giá còn mang tính chủ quan 32

  2.4.2.3. Việc xử lý các TSBĐ còn gặp nhiều khó khăn .33

  2.4.2.4. Thủ tục công chứng TSBĐ chưa được thuận tiện .33  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH SGD I – NHCTVN 34


  1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA SGD I – NHCTVN TRONG NHỮNG NĂM TỚI 34

  2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA SGD I 35

  2.1. Nhóm giải pháp thực hiện bảo đảm tiền vay không có TSBĐ 35

  2.1.1. Lựa chọn những khách hàng truyền thống, có uy tín khi cho vay không có tài sản bảo đảm 35

  2.1.2. Nâng cao trình độ thẩm định khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh của cán bộ tín dụng 36

  2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 36

  2.2.1. Thiết lập hệ thống thu thập lưu trữ thông tin trong nội bộ ngân hàng 36

  2.2.2. Cơ cấu lại bộ phận tín dụng ngoài quốc doanh theo hướng đa dạng hoá chuyên ngành của các cán bộ tín dụng 37

  2.2.3. Đổi mới và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh 38

  3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN BĐTV ĐỐI VỚI DNNQD TẠI SGD I – NHCTVN 39

  3.1. Đối với Ngân hàng Công thương Việt nam 39

  3.2. Kiến nghị đối với NHNN 39

  3.2.1. Hệ thống hoá những văn bản liên quan đến bảo đảm tiền vay 39

  3.2.2. Phối hợp với các cơ quan khác để thành lập một trung tâm cung cấp thông tin hoạt động có hiệu quả 39

  3.2.3. Xây dựng một công ty định giá tài sản 40


  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ( Doanh nghiệp vừ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ( Doanh nghiệp vừ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status