Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty cổ phần LICOGI 15


CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 15

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần LICOGI

Trước khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần như hiện nay, Công ty Cổ phần LICOGI 15 đó có 26 năm họat động trong lĩnh vực xây lắp. Công ty có tên giao dịch quốc tế: LICOGI 15 JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt: LICOGI 15 – trụ sở chính của Công ty đặt tại: Số 44 - Đường Trần Phú – Phường Ba Đỡnh – Thị xó Bỉm Sơn – Thanh Hóa. Công ty có tư cách pháp nhân theo luật Doanh nghiệp, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp , Điều lệ của Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đăng ký kinh doanh theo luật định.

Tiền thân của Công ty là xí nghiệp cơ giới và xây lắp số 15 trực thuộc sự quản lý của Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới thuộc Bộ Xây Dựng. Với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là xây lắp, tư vấn và thiết kế, thi công các công trình.
Ngày 02/01/1996 Công ty đổi tên thành Công ty cơ giới và xây lắp số 15 theo quyết định số 01/BXD – TCLĐ của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Là doanh nghiệp Nhà nước hoạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (viết tắt là LICOGI).

Trong hơn 26 năm hoạt động Công ty cổ phần LICOGi 15 luôn được đánh giá là doanh nghiệp Nhà nước có hoạt động ổn định và tăng trưởng khá đều đặn, giá trị sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty rất chú trọng đến việc chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên, có nhiều chính sách tốt trong việc cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động. Tạo công ăn việc làm với thu nhập thỏa đáng cho mọi người. Đồng thời, Công ty cũng đưa ra những chính sách khuyến khích người lao động hăng say cống hiến, đảm bảo công bằng trong phân phối.

Tháng 8 năm 2005, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần LICOGI 15 với số vốn đăng ký là 10.200.000.000 đồng. Thời hạn họat động của Công ty là 50 năm kể từ ngày có quyết định thành lập. Công ty có địa bàn họat động trải rộng khắp đất nước, không bó hẹp trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa.


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty cổ phần LICOGI 15
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty cổ phần LICOGI 15 sẽ giúp ích cho bạn.