Đề tài: Huy động các nguồn vốn trong nền Kinh tế thị trường ở VN


LỜI NÓI ĐẦU

Đề tài huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế là một đề tài mà em đã chọn để nghiên cứu .Đề tài viết về thực trạng huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế nước ta ngững năm gần đây và một số định hướng kinh tế của Nhà Nước cho việc huy động vốn trong thời gian tới .

Đây là một đề tài rất rộng, nhưng do hạn chế của đề tài và khả năng có hạn, đề tài được viết làm hai phần :
1, Đặt vấn đề
2, Giải quyết vấn đề

Trong phần giải quyết vấn đề, nó đề cập tới :
ã Các nguồn vốn trong nền kinh tế thị trường – khái niệm vai trò, khả năng khai thác
ã Các nguồn vốn đã được khai thác ở Việt Nam
ã Một số định hướng cho vấn đề huy động vốn ở nước ta

Mặc dù dưới sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo, em đã cố gắng thu thập tài liệu để làm bài, song bài viết chắc còn nhiều thiếu sót .Em rất mong được sự chỉ bảo giúp đỡ của thầy giáo .


PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển đáng mừng .Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực .Tuy nhiên để trở thành một nước phát triển, một con rồng Châu á thì vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước .Trong vô vàn khó khăn đó thì vốn là một khó khăn cơ bản cần được giải quyết

Để tăng trưởng đương nhiên là phải cần đến vốn đầu tư , muốn tăng trưởng càng nhanh thì lượng vốn đầu tư phải càng lớn .Tương quan giữa hai biến số này được xác định bằng hệ số ICOR (tỉ lệ giữa vốn đầu tư và giá trị sản phẩm gia tăng do đầu tư )Trong giai đoạn tới nước ta đang đứng trước một thách thức gay gắt .Điêmt mấu chốt của thách thức đó là làm sao có được sự tăng trưởng kinh tế cao, liên tục .Sức ép tăng từ chính các yêu cầu nội tại (xuất phát điểm thấp, dân số đông, tốc độ tăng trưởng dân số cao, bước vào quỹ đạo phát triển hiện tại muộn .)từ hoàn cảnh quốc tế của sự phát triển (thời đại tốc độ dịch chuyển nhanh, nằm giữa một khu vực có tốc độ tăng trưởng và mức độ năng động cao nhất thế giới .)đặt ra những yêu cầu hết sức căng thẳng cho công cuộc tăng trưởng kinh tế nước ta.Có thể nói, thực chất của vấn đề ở nước ta là :tụt hậu là nguy cơ có thật và luôn đe doạ .

Các nước phát triển đi trước để lại một kinh nghiệm là: muốn có tốc độ phát triển kinh tế nhanh thì phải chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH ). Nước ta hiện nay, quá trình CNH – HĐH đang ở giai đoạn đầu, nhu cầu về vốn để đổi mới công nghệ và phát triển là rất lớn

Như vậy vốn trong nền kinh tế nước ta đang là một vấn đề cần thiết và cấp bách .Muốn có được khối lượng vốn đủ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thì vấn đề “ Huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế thị trường ở nước ta “ là vấn đề quan trọng đầu tiên .Chiến lược huy động vốn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thành công các chiến lược kinh tế xã hội .

Chúng ta cần phải tìm ra các nguồn vốn có khả năng huy động và xác định được những nguồn vốn chủ đạo .Để giải bài toán về vốn, phải coi trọng cả hai hình thức tạo vốn từ trong nước và ngoài nước .

Đứng trước xu thế hội nhập khu vực và thế giới, việc cạnh tranh về vốn ngày một gay gắt .Điều đó đòi hỏi phải đưa ra những phương pháp thích hợp để huy động một cách có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho nền kinh tế .Vấn đề “ Huy động các nguồn vốn trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam “ là một vấn đề đòi hỏi sự quan tâm không ngừng của Đảng, Nhà nước cũng như tất cả các cấp các nghành


Xem Thêm: Huy động các nguồn vốn trong nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động các nguồn vốn trong nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.