Đề tài: Công tác huy động nguồn vốn có chi thấp hơn là biện pháp cơ bản nhằm hạ thấp lãi suất cho vay tại CN NHCT Ninh Bình


MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển của đất nước, xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững bước đi lên sáng vai cùng các cường quốc trên toàn Thế giới. Là trách nhiệm, là niềm tự hào của toàn xã hội, toàn ngành và tất cả chúng ta.

Chúng ta đang sống trong Thế kỷ 21 – Thế kỷ của sự hội nhập kinh tế khu vực; kinh tế toàn cầu; Thế kỷ của sự bùng nổ thông tin, khoa học và công nghệ. Đứng trước xu thế đó ngành Ngân hàng chúng ta sẽ phải đương đầu với những cuộc canh tranh “không cân sức”. Làm thế nào chúng ta bảo vệ được sự tồn tại và phát triển? Có thể khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với nền kinh tế trong nước và Quốc tế?

Có rất nhiều việc phải làm để đạt được điều đó. Trong đó theo tôi điều quan trọng và cốt yếu nhất là ngân hàng phải hại thấp được lãi xuất đầu ra. Với ý tưởng đó, nhưng do điều kiện cả về thời gian và tri thức có hạn. Hơn nữa đây là một vấn đề hết sức khó và phức tạp. Do vậy trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ mạnh dạn đưa ra giải pháp cơ bản nhằm giảm lãi xuất cho vay để nâng cao khả nâng cạnh tranh tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Ninh bình. Đó là: “Nâng cao hiệu quả công tác huy động nguồn vốn có chi thấp là biện pháp cơ bản nhằm hạ thấp lãi xuất cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Ninh bình ” đó cũng là đề tài của tôi trong bài viết này. Và cũng như đã nói do hạn chế cả về thời gian và tri thức do vậy không thể tránh khỏi những sai sót. Kính mong được sự tận tình đóng góp của các Bác, các Anh, các Chị- những người đi trước vốn đã dày dạn kinh nghiệm trong thực tế ; Thầy cô trong nhà trường; Và các bạn. Để bài viết sau được tốt hơn.


Xem Thêm: Công tác huy động nguồn vốn có chi thấp hơn là biện pháp cơ bản nhằm hạ thấp lãi suất cho vay tại CN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác huy động nguồn vốn có chi thấp hơn là biện pháp cơ bản nhằm hạ thấp lãi suất cho vay tại CN sẽ giúp ích cho bạn.