Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty Vật tư hàng hóa & vận tải


Lời nói đầu

Hơn một thập kỷ qua, với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Những năm gần đây (Nhất là từ năm 1991 đến nay) nền kinh tế đang dần khởi sắc, đã có tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài càng lớn, tạo thế và lực nhanh hơn.

Bên cạnh thuận lợi đó các doanh nghiệp quản lý kinh doanh trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ nông nghiệp không ít khó khăn thử thách: trang thiết bị lạc hậu, trình độ công nghệ, trình độ quản lý chưa theo kịp với đà lên ngày càng cao của thị trường cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp tuy đã xoá bỏ, từ lâu nhưng vẫn còn là sức ỳ tâm lý rất lớn cản trở sự nhạy bén linh ứng với phương pháp và cách thức điều hành doanh nghiệp lớn nhất là trong lĩnh vực tài chính . Các doanh nghiệp còn nhiều lúng túng trong huy động, quản lý và sử dụng vốn, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị rơi vào tình trạng thiếu vốn.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do công tác quản lý và sử dụng vốn kém hiệu quả.
Xuất phát từ thực tế trên, sau một thời gian thực tập tại công ty vật tư hàng hoá và vận tải, được sự giúp đỡ của giám đốc và các phòng ban trong công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Vũ Duy Hào, tôi đã tiến hành phân tích những số liệu của tài chính của vật tư hàng hoá và vận tải để đánh giá những mặt mạnh cũng như những hạn chế trong hoạt động quản lý sử dụng vốn của công ty trong 3 năm gần đây. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị với mong muốn có thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư hàng hoá và vật tải.

Trong khuôn khổ của chuyên đề thực tập tôi xin chọn đề tài nghiên cứu: " Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư hàng hoá và vận tải ".

Đề tài bao gồm 3 phần:

PHẦN I : Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
PHẦN II : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty hàng hoá và vận tải.
PHẦN III : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư hàng hoá và vận tải.Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vật tư hàng hóa & vận tải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vật tư hàng hóa & vận tải sẽ giúp ích cho bạn.