Đề tài: Một số Giải pháp để tăng cường huy động & sử dụng các nguồn vốn trong nước


LỜI NÓI ĐẦU

Trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế, Chính phủ cần đề ra một số chính sách tài chính phù hợp để thực hiện các mục tiêu của chính sách kinh tế xã hội. Trong đó, việc tích luỹ tư bản trong nước phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế là một chiến lược quan trọng, mang tính chất lâu dài của một quốc gia. Nhất là trong giai đoạn mở cửa và hội nhập của các nước đang diễn ra ngày càng sâu rộng, khoa học kĩ thuật phát triển với tốc độ nhanh chóng, trình độ phân công lao động và trình độ xã hội hoá ngày càng cao ; Điều đó, đã thể hiện vai trò của nó như thế nào ở các quốc gia phát triển nhanh trên thế giới.
Việt Nam đang tién hành xây dựng xã hội chủ nghĩa từ điểm xuất phát thấp, trong khi đó chúng ta vừa từng bước CNH-HĐH lại vừa mở rộng tham gia hội nhập với các tổ chức kinh tế xã hội trên thế giới, nên cầc thiết phải có một nguồn vốn rất lớn, đặc biệt là nguồn vốn trong nước để tăng cường củng cố nội lực, thực hiện đúng chủ trương mà Đảng và Nhà nước đã đề ra tại Nghị Quyết IX. Vì vậy, việc nghiên cứu huy động, quản lí và sử dụng các nguồn vốn trong nước là hết sức quan trọng không chỉ giúp chúng ta hiểu được sâu hơn về thực trạng và tiềm năng của các nguồn vốn mà còn để tìm ra các giải pháp, cách thức tăng cường huy động và sử dụng một cách hữu hiệu áp dụng cho đất nước Việt Nam trong điều kiện hiện tại và trong thời gian tới.

Là một đề tài rất rộng lớn, mang tính chất lâu dài cho chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, đòi hỏi có sự đầu tư nghiên cứu kĩ lưỡng của rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lí và nhà chính trị, và vấn đề này cũng đã được nhiều chuyên gia nghiên cứu, đánh giá. Qua sự nghiên cứu đó, ở đây em xin tổng hợp và đưa ra “một số giải pháp để tăng cường huy động và sử dụng các nguồn vốn trong nước”.

Đang là một sinh viên nên khả năng còn rất nhiều hạn chế và cũng là lần đầu tiên viết đề tài nghiên cứu khoa học nên trình độ hiểu biết chưa thật sâu, do đó việc thiếu sót là không thể tránh khỏi. Vậy nên, em mong sự chỉ bảo của thầy cô giáo giúp em có một kiến thức chính xác hơn, sát thực tế hơn.


Xem Thêm: Một số Giải pháp để tăng cường huy động & sử dụng các nguồn vốn trong nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp để tăng cường huy động & sử dụng các nguồn vốn trong nước sẽ giúp ích cho bạn.