Đề tài: Vốn lưu động &Một số biện pháp nhằm nâng cao VLĐ tại Cty Vật liệu Điện & dụng cụ cơ khí


Lời nói đầu

Xây dựng cơ bản nói chung, xây dựng cầu đường nói riêng là ngành kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất. Sản phẩm của ngành bảo đảm việc mở rộng tái sản xuất tài sản cố định cho các ngành thuộc nền kinh tế quốc dân. Quản lý tốt nguồn vốn chủ sở hữu từ đó sẽ tăng được doanh thu , lợi nhuận và làm giảm được tình trạng thất thoát nguồn vốn, cũng như là sự chiếm dụng nguốn vốn của các cá nhân đối với công ty. Quản lý nguồn vốn chủ sở hữu là một trong những công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty. Đồng thời nó cũng cung cấp thông tin kinh tế, hay là cơ sở cho việc quyết định các chủ trương biện pháp kinh doanh, quản lý của công ty.

Trong nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường định hướng XHCN nước ta đỏi hỏi những nhà quản lý doanh nghiệp phải năng động, nhanh nhạy, dám quyết đoán đáp ứng yêu cầu thị trường và phù hợp với luật doanh nghiệp . Để bảo đảm yêu cầu trên công tác tổ chức, quản lý nguồn vốn ở các doanh nghiệp phải được tổ chức chặt chẽ, khoa học, phản ảnh những thông tin kinh tế đầy đủ, kịp thời, góp phần to lớn vào việc thành công của doanh nghiệp .

Để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường định hướng XHCN hiện nay, công ty xây dựng công trình giao thông 874 thuộc Tổng công ty giao thông 8 đã thiết lập một hệ thống quản lý chặt chẽ vừa đủ hợp lý để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của doanh nghiệp . Tuy còn có những nhược điểm nhưng nhìn chung công tác quản lý nguồn vốn của Công ty đã có sự đúng đắn nhất định và đã hoàn thành công viêc một cách xuất sắc.

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của TS. Lê Anh Vân. Trong khoảng thời gian em đã nghiên cứu và thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài: “Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng CTGT 874”.

Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo, các phòng ban của Công ty, các thanh viên trong phòng tài chính kế toán và thành thật mong được sự góp ý của Cô, các Lãnh đạo trong công ty và các nhân viên của Công ty xây dựng CTGT 874.

Báo cáo đề tài thực tập này gồm các phần sau:

Chương I: Cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng công trình giao thông 874
Chương II: Phân tích thực trạng quản lý, sử dụng vốn ở công ty xây dựng công trình giao thông 874
Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty xây dựng công trình giao thông 874Xem Thêm: Vốn lưu động &Một số biện pháp nhằm nâng cao VLĐ tại công ty Vật liệu Điện & dụng cụ cơ khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn lưu động &Một số biện pháp nhằm nâng cao VLĐ tại công ty Vật liệu Điện & dụng cụ cơ khí sẽ giúp ích cho bạn.