Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp Dược phẩm TW II

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp Dược phẩm TW II


  Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp Dược phẩm TW II


  MỤC LỤC
  Lời nói đầu 1  Chương I 4
  Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
  I. Những vấn đề chung về vai trò đặc điểm của vốn kinh doanh 4
  1. Khái niệm và đặc điểm của vốn kinh doanh 4
  2. Phân loại vốn kinh doanh 6
  2.1. Vốn cố định. 6
  2.2.Vốn lưu động 10
  3. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 12
  II- Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và sự cần thiết năng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 13
  1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 13
  2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 14
  3. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 18
  4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp . 20
  5. Một số biện pháp nhằm nâng coa hiệu quả sử dụng vồn kinh doanh của doanh nghiệp : 22
  5.1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 22
  5.2. Một số biện pháp năng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 23


  Chương II: Phân tích Thực trạng về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II. 25
  I. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp dược phẩm trung ương II 25
  1. Quá trình hình thành và phát triển xí nghiệp: 25
  II. Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng tới sản xuất của xí nghiệp 26
  1. Chức năng nhiệm vụ vị trí của xí nghiệp 26
  2- Tính chất sản phẩm 27
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhân sự của Xí nghiệp Dược phẩm: 27
  4.Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm 31
  III- Phân tích thực trạng sử dụng vốn của xí nghiệp dược phẩm trung ương II: 34
  1. Phân tích cơ cấu tài sản của xí nghiệp: 34
  2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của xí nghiệp. 39
  IV- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CỐ ĐỊNH CỦA XÍ NGHIỆP.
  1- Phân tích tình hình vốn cố định 44
  2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của xí nghiệp (TSCĐ) 45
  V. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn lưu động của xí nghiệp. 46
  1. Phân tích tình hình thanh toán của XN. 49
  2. Phân tích khả năng thanh toán của XN . 52
  VII. Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. 55
  1. Nguồn tài trợ thường xuyên .55
  2. Nguồn tài trợ tạm thời. 56
  VIII. Phân tích hiệu quả và khả năng sinh lời của vốn trong quá trình SXKD. 60
  1. Đánh giá chung khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu : 61
  2. Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu: 62


  Chương III 64
  Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 64
  tại xí nghiệp Dược phẩm TWII. 64

  1. Phương hướng mục tiêu phát triển của xí nghiệp. 64
  2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Dược phẩm TWII. 66
  2.1. Các biện pháp 66
  2.2. Kiến nghị điều kiện thực thi các biện pháp. 72


  Kết luận 74


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp Dược phẩm TW II
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp Dược phẩm TW II sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status