Đề tài: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn cố định tại Hãng phim truyền hình VN


Lời mở đầu

Gần đây khi vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta có xu hướng giảm nhịp độ tăng trưởng kinh tế giảm, việc huy động vốn trong nước để đáp ứng các nhu cầu đầu tư gặp không ít khó khăn thì yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư sao cho để với số vốn huy động được có thể duy trì nhịp độ tăng trưởng ở mức 5-6 % như Nghị quyết của Quốc hội để ra là vấn đề hết sức thiết thực và cấp bách

Thực tế từ kinh nghiệm của các nước và nước ta cho thấy để đảm bảo nhịp độ tăng trưởng cao, bền vững cần tăng cường đầu tư . Tuy nhiên trong những điều kiện nhất định, với cùng một khối lượng vốn đầu tư như nhau, tuỳ thuộc vào chất lượng đầu tư và hiệu qủa sử dụng vốn đầu tư , nếu vốn được sử dụng có hiệu quả cao sẽ cần ít vốn hơn, hiệu quả thấp đòi hỏi cần nhiều vốn hơn

Kết quả nhiều công trình nghiên cứu cho thấy bên cạnh sự cố gắng tăng vốn cho đầu tư phát triển, thời gian qua ở nước ta đã có sự quan tâm hơn đối với vấn đề nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn đầu tư . Tuy nhiên trên thực tế một số thiếu sót đã tồn tại trong nhiều năm qua trong lĩnh vực đầu tư vẫn chưa được sử lý dứt đIểm. Vốn từ Ngân sách nhà nước vẫn còn bị phân tán, dàn mỏng, việc cấp phát thường thiếu kịp thời và vẫn còn nặng nề cơ chế xin cho, vốn vay trong và ngoài nước ở nhiều doanh nghiệp được sử dụng kém hiệu quả dẫn đến hạn chế khả năng trả nợ và tăng quá hạn. Do vậy, việc tìm kiếm các giải pháp để xử lý một cách tương đối có hệ thống triệt để và hữu hiệu hơn các thiếu sót, tồn tại nhằm giảm bớt lãng phí và nâng cao hơn nữa hiệu qủa sử dụng vốn đầu tư vẫn đang là vấn đề mang tính thơì sự nóng hổi

Chính vì vậy, sau 2 năm học tập và nghiên cứu với những kiến thức đã được học, cùng với thời gian kiến tập tại Hãng phim truyền hình Việt Nam và căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế trong sản xuất kinh doanh của hãng phim em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn cố định tại Hãng phim truyền hình Việt Nam" nhằm củng cố và nâng cao những hiểu biết về những vấn đề đã được học, những vấn đề mà Nhà nước và Hãng phim đang cần phải giải quyết và đưa ra những suy nghĩ, ý kiến của bản thân xung quanh vấn đề này.


Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn cố định tại Hãng phim truyền hình Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn cố định tại Hãng phim truyền hình Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.