Đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty Dệt May Hà Nội


Lời mở đầu

Nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và đi lên mang lại nhiều cơ hội mới cũng như thách thức mới. Cơ chế thị trường với những mặt tích cực của nó được coi như là chất kích thích để phát triển nền kinh tế đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

Cùng với sự chuyển mình của cả nước, Công ty Dệt May Hà Nội cũng đã, đang thích ứng dần với cơ chế mới và khẳng định được vị thế, uy tín của mình ở thị trường trong và ngoài nước. Với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội là một trong những sản phẩm có chất lượng hàng đầu ở Việt Nam và đang có sự phát triển mạnh mẽ ra thị trường nước ngoài.

Trong điều kiện hiện nay, cũng như các doanh nghiệp khác, muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Dệt May Hà Nội cần có một lượng vốn kinh doanh nhất định để phục vụ cho các mục tiêu của doanh nghiệp . Vốn lưu động là bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh, nó là yếu tố đầu tiên và kết thúc của quá trình hoạt động, nó đóng vai trò trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Hiện nay việc tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung cũng như với Công ty Dệt May Hà Nội nói riêng.

Nhận thức được vai trò vị trí của vốn lưu động đối với các hoạt động của doanh nghiệp , trong thời gian thực tập tại Công ty Dệt May Hà Nội, qua việc tìm hiểu thực tế của Công ty nói chung và công tác sử dụng vốn lưu động nói riêng cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô Vũ Thị Hoa và các cán bộ trong phòng Kế toán-Tài chính của Công ty, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài:
“Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt May Hà Nội”

Nội dung của đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Chương II:Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt May Hà Nội- Hanosimex
Chương III: Một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt May Hà Nội.Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty Dệt May Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty Dệt May Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.