Đê tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Cty TM thuốc lá


LỜI MỞ ĐẦU.

Nói đến sản xuất kinh doanh tồn tại dưới bất kỳ hình thái kinh tế nào thì yếu tố đầu tiên giữ vai trò quan trọng và quyết định đối với một doanh nghiệp là vốn. Vốn chính là tiền đề của sản xuất kinh doanh. Thật vậy doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì phải quan tâm tới vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn đồng thời sao cho có hiệu quả nhất và đem lại lợi nhuận nhất.

Trước kia trong thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đại bộ phận các doanh nghiệp quốc doanh ra đời và hoạt động trong điều kiện nhà nước giao vốn bao cấp về giá, sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nước, lãi nhà nước thu, lỗ nhà nước bù, do đó các doanh nghiệp hầu như không quan tâm đến hiệu quả của việc sử dụng vốn them chí có tình trạng “ lỗ giả lãi thật” để được nhà nước bù lỗ ăn chênh lệch hay hiện tượng chạy đua với thành tích, các doanh nghiệp quốc doanh sử dụng vốn kém hiệu quả so với các thành phần kinh tế khác. Vì vậy, khi chuyển sang cơ chế thị trường có nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và cạnh tranh lẫn nhau, một số doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thì đứng vững được trên thương trường, một số làm ăn kém hiệu quả bị lâm vào nguy cơ phá sản.

Nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhấn mạnh “ Các xí nghiệp quốc doanh không còn được bao cấp về giá và vốn mà phảI chủ động kinh doanh với quyền tự chủ cao đảm bảo đủ bù đắp chi phí , nộp đủ thuế cho nhà nước và phải có lãi. Theo tinh thần đó các doanh nghiệp phải gắn với thị trường, bám sát thị trường, tự chủ trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về vốn”

Nhà nước đã tạo hành lanh cho các doanh nghiệp hoạt động đồng thời cũng tạo áp lực cho các doanh nghiệp . Các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh phải trú trọng quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất. Để đạt được điều đó vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải nắm bắt được tình hình vốn của mình và phải sử dụng nó như thế nào? phải làm như thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn? Đây là một vấn đề luôn được các nhà quản lý tài chính doanh nghiệp quan tâm hàng đầu.

Tuy nhiên, thực tế ở các doanh nghiệp việc sử dụng vốn và đánh giá hiệu quả của nó không phải bao giờ cũng được thực hiện nghiêm túc.
Vì vậy trong thời gian thực tập tại Công ty Thương mại thuốc lá em đã chọn đề tài luận văn của mình là “ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Thương mại thuốc lá”.

Nội dung luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp thương mại.
Chương II: Thực trạng sử dụng vốn ở Công ty Thương mại thuốc lá.
Chương III: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty.



Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty thương mại thuốc lá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty thương mại thuốc lá sẽ giúp ích cho bạn.