Đề tài: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cty xây dựng Hai Bà Trưng


MỞ ĐẦU

Chúng ta biết rằng, dù kinh doanh nghành nghề, lĩnh vực hay loại hình gì thì doanh nghiệp đều phải có vốn. Mỗi doanh nghiệp khi ra đời thì mục tiêu tiên quyết của nó đều là lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh. Từ những đồng vốn ban đầu, các doanh nghiệp phải có cách sử dụng như thế nào để có lãi. Vì vậy, việc sử dụng vốn có hiệu qủa gắn liền với việc doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả hay không.

Sau hơn mười năm mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đã có được những thành tựu, những bước tiến rõ rệt cả về kinh tế và xã hội. Sự đổi mới này đã mở ra nhiều cơ hội, điều kiện hơn cho các doanh nghiệp với tư cách là chủ thể của nền kinh tế. Đã có nhiều doanh nghiệp tự đứng vững bằng sức mình, làm ăn có lãi, đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế, song cũng không ít doanh nghiệp đã phải giải thể, phá sản hoặc đang đứng trên bờ vực thẳm của sự phá sản do làm ăn thiếu hiệu quả. Một trong những nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là do sự quản lý và sử dụng vốn còn lỏng lẻo và kém hiệu quả.

Trong những năm qua, công ty xây dựng và phát triển nhà quận Hai Bà Trưng cũng đã nhận thức được vấn đề bức xúc này nên rất chú trọng đến việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. Cho đến nay, công tác này đã đạt được một số kết quả tích cực nhất định. Tuy nhiên, đây chỉ mới là thành tích bước đầu còn rất khiêm tốn so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trong thành phố.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với mỗi doanh nghiệp cùng với nhận xét về tình hình này tại công ty nên em đã chọn đề tài “Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty xây dựng Hai Bà Trưng” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

CHUYÊN ĐỀ BAO GỒM BA PHẦN :

PHẦN 1 : Vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

PHẦN 2 : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trưng.

PHẦN 3 : Một số giả pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Xây dựng và phát triển nhà Hai Bà Trưng.Xem Thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty xây dựng Hai Bà Trưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty xây dựng Hai Bà Trưng sẽ giúp ích cho bạn.