Đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD ở Cty Quản lý và sửa chữa đường bộ 474


LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế hàng hoá tiền tệ, một trong những điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất để các doanh nghiệp có thể thực hiện được các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình là phải có một lượng vốn nhất định. Vốn vừa là cơ sở, vừa là phương tiện cho quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp . Hay nói đúng hơn không có vốn doanh nghiệp không thể thực hiện bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Hơn nữa, mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay là phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả. Sử dụng vốn có hiệu quả nghĩa là phải bảo toàn được số vốn bỏ ra và làm cho đồng vốn không ngừng sinh sôi nảy nở nhưng vẫn dựa trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính tín dụng và quy định của luật pháp. Quản lý và sử dụng VKD có hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp khẳng định được vị trí vững chắc của mình trên thị trường.

Và như ta đã biết, với mỗi doanh nghiệp , hiệu quả kinh tế cuối cùng là mức doanh lợi thu được. Điều này phụ thuộc vào vấn đề sử dụng vốn có hợp lý hay không. Vấn đề đặt ra cho phần lớn các doanh nghiệp phải xác định nhu cầu vốn cần thiết, lựa chọn phương án đầu tư có tính khả thi, đem lại hiệu quả cao, lựa chọn các hình thức thu hút vốn tích cực

Vì vậy, có thể nói tổ chức nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD đang là một vấn đề bức xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhà nước nói riêng.

Trong cơ chế tập trung bao cấp trước kia, các doanh nghiệp nhà nước hầu hết được nhà nước bao cấp về vốn, bao cấp về giá, được ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi Cơ chế đó đã gây ra sự ỷ lại của các doanh nghiệp nhà nước, tình trạng “lãi giả lỗ thật” bội chi diễn ra trong nhiều năm và hầu hết các doanh nghiệp không quan tâm đến vấn đề sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.

Bước sang nền kinh tế thị trường, với nhiều thành phần kinh tế cùng song song tồn tại và cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng khó khăn, bộc lộ những yếu kém trong sản xuất kinh doanh.

Thực tế đã chứng minh khi các doanh nghiệp cạnh tranh nhau một cách bình đẳng nếu doanh nghiệp nào “trường vốn” thì doanh nghiệp đó sẽ có nhiều cơ hội và ưu thế hơn trên con đường đạt tới mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Chính vì vậy, để đạt được lợi nhuận cao nhất mà vẫn đảm bảo được chất lượng, uy tín, giá cả, vững vàng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh. Đây là một đòi hỏi tất yếu đối với các doanh nghiệp .

Qua thực tiễn công tác tại Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 474, được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn và các cán bộ phòng kế toán của Công ty, em đã từng bước làm quen với thực tế, vận dụng lý luận vào thực tiễn của Công ty. Do đã nhận thức được tầm quan trọng và tính chất bức xúc của vấn đề, em đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 474”.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, doanh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1 – Vốn sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
Chương 2 – Tình hình quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 474.
Chương 3 – Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh ở Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 474.Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở công ty Quản lý và sửa chữa đườ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở công ty Quản lý và sửa chữa đườ sẽ giúp ích cho bạn.