Đề tài: Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Cty Cổ phần Đồng Xuân


LỜI NÓI ĐẦU

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời được pháp luật thừa nhận. Để thực hiện mọi quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trước hết phải có một yếu tố tiền đề đó là vốn kinh doanh. Vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới các bước quyết định tới các bước tiếp theo của quá trình kinh doanh. Thật vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào khi thành lập đều phải có một số vốn nhất định do Nhà Nước quy định. Và việc tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại, phát triển của mọi doanh nghiệp .

Để đáp ứng với yêu cầu phát triển của nền kinh tế hiện nay và để tạo ra hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động. Đảng và Nhà Nước ta đã và đang ban hành sửa đổi cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế cho phù hợp. Để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của nền kinh tế các doanh nghiệp phải tự chủ về vốn để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nghị quyết hội nghị lần thứ VI ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh: “Các Xí nghiệp quốc doanh không còn bao cấp về giá trị và vốn, phải chủ động kinh doanh với quyền tự chủ đảm bảo tự bù đáp chi phí , phải nộp đủ thuế và phải có lãi .”

Sự đổi mới này đã gây ra một sức ép không nhỏ nhưng cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Thực tế cho ta thấy trong nền kinh tế thị trường muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp phải có biện pháp qưủan lý sử dụng thật tốt nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp mình, đây là khâu trọng tâm có tính chất quyết định tới mức độ tăng trưởng hoặc suy thoái của doanh nghiệp . Doanh nghiệp phải nắm được tình hình tài chính của mình để xác định được nhu cầu vốn cần cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó đưa ra được những chiến lược kinh doanh phù hợp với khả năng của mình. Tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục và đạt tới lợi nhuận cao nhất, giúp cho doanh nghiệp đứng vững trên thị trường.

Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đồng Xuân, có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu thực tế em lại càng thấy rõ tầm quan trọng của vốn và việc quản lý sử dụng vốn trong hoạt động của doanh nghiệp . Vì vậy em đã chọn đề tài “Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cổ phần Đồng Xuân.”


Xem Thêm: Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Cổ phần Đồng Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty Cổ phần Đồng Xuân sẽ giúp ích cho bạn.