Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam


  1. Tính cấp thiết của luận án
  Sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm làm ra luôn là
  thách thức và là mối quan tâm, lo lắng của chính phủ các quốc gia
  trên thế giới. Bởi lẽ sản phẩm nông nghiệp do các hộ nông dân, phần
  lớn thuộc đối tượng nghèo trong xã hội làm ra, nếu không được tiêu
  thụ tốt và có lợi cho họ, thì thu nhập và đời sống của họ sẽ bị ảnh
  hưởng xấu, trách nhiệm sẽ có phần thuộc về Chính phủ.
  Thể chế giao dịch nông sản có vị trí quan trọng trong quá trình
  phát triển thị trường nông sản nói riêng và nền kinh tế nói chung.
  Phát triển thể chế giao dịch nông sản sẽ góp phần thúc đẩy các hình
  thức giao dịch nông sản phát triển đa dạng và hiệu quả. Các hình
  thức giao dịch nông sản phát triển sẽ góp phần giải quyết bài toán
  tiêu thụ nông sản cho nông dân. Ở Việt Nam, các hình thức giao dịch
  nông sản truyền thống dựa trên nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ,
  phân tán, lạc hậu đã tồn tại từ lâu và còn phát huy tác dụng. Các hình
  thức giao dịch nông sản phổ biến ở các quốc gia có nền kinh tế thị
  trường phát triển đã hình thành nhưng còn rất sơ khai. Thể chế cho
  các hình thức giao dịch nông sản đã hình thành nhưng chưa hoàn
  thiện, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh
  hội nhập. Các hình thức giao dịch nông sản như giao dịch giao ngay,
  giao dịch sản xuất theo hợp đồng, giao dịch giao sau và thể chế của
  của các hình thức này còn một số nhược điểm. Luận án nghiên cứu
  “Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam” để giúp cho
  các nhà hoạch định chính sách, các chủ thể kinh doanh trên thị
  trường nông sản có cơ sở khoa học vững chắc phát triển thị trường
  nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
  2
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án
  Nhiều công trình nghiên cứu về hình thức giao dịch nông sản
  nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về thể
  chế giao dịch quy định về cấu trúc tổ chức, cơ chế vận hành và điều
  kiện vật chất cho các hình thức giao dịch nông sản hoạt động.
  3. Mục tiêu của luận án
  3.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và đề xuất giải pháp
  phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam nhằm góp phần
  nâng cao khả năng cạnh tranh cho các chủ thể tham gia vào thị
  trường nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời
  góp phần xóa đói, giảm nghèo cho các hộ nông dân Việt Nam.
  3.2. Mục tiêu cụ thể
  - Luận giải cơ sở khoa học và kinh nghiệm một số nước về thể
  chế giao dịch nông sản.
  - Nhận dạng và phân tích, đánh giá thực trạng các hình thức
  giao dịch và thể chế giao dịch nông sản đã xuất hiện và đang hoạt
  động ở Việt Nam.
  - Đề xuất một số giải pháp phát triển các hình thức giao dịch và
  thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Các hình thức giao dịch và thể chế giao dịch nông sản.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: luận án tập trung nghiên cứu một số trường
  hợp điển hình ở 3 khu vực sản xuất nông sản chính ở Nam Bộ: Tây
  Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
  - Về thời gian: luận án nghiên cứu trong thời gian phát triển các
  3
  hình thức giao dịch nông sản dù là tự giác hay tự phát, nhưng chú
  trọng giai đoạn hiện tại.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  5.1. Cách tiếp cận nghiên cứu
  Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua
  nghiên cứu thực địa và nghiên cứu so sánh lịch sử, sử dụng phương
  pháp nghiên cứu tình huống điển hình.
  5.2. Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích thông tin
  5.2.1. Đối tượng khảo sát
  Các chủ thể tham gia giao dịch nông sản ở Việt Nam.
  5.2.2. Nguồn dữ liệu
  Nguồn dữ liệu thứ cấp là các tài liệu có sẵn.
  Nguồn dữ liệu sơ cấp bao gồm dữ liệu thu thập thông qua quan
  sát, phỏng vấn không cấu trúc và thảo luận nhóm.
  5.2.3. Phương pháp tiến hành thu thập, xử lý và phân tích thông tin
  Luận án đã thực hiện nghiên cứu định tính thông qua 2 bước là
  nghiên cứu định tính sơ bộ và nghiên cứu định tính chính thức. Việc
  tiến hành thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thông qua 5 bước và sử
  dụng công cụ thống kê mô tả, mô hình hóa, tiếp cận hệ thống, thảo
  luận nhóm và quy nạp.
  6. Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của luận án
  6.1. Về mặt lý luận
  - Luận án khẳng định thể chế giao dịch nông sản là khung pháp
  lý hay tập quán quy định về cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành của
  các hoạt động giao dịch nông sản giữa 2 hay nhiều chủ thể tham gia
  phù hợp với điều kiện vật chất nhất định. Kết luận này xuất phát từ
  việc nghiên cứu thể chế dưới góc độ quản lý doanh nghiệp, khác với
  cách hiểu về thể chế được nghiên cứu dưới góc độ quản lý nhà nước.
  4
  - Luận án phân loại thể chế giao dịch nông sản: thể chế giao
  dịch giao ngay, thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng và thể chế
  giao dịch giao sau. Việc phân loại này dựa trên bản chất kinh tế - xã
  hội của các hình thức giao dịch. Đó là sự phối hợp theo ngành dọc
  giữa người mua và người bán.
  - Luận án khẳng định sản xuất theo hợp đồng là một loại hình
  giao dịch nông sản. Mặc dù, nhìn bên ngoài, hình thức này gần giống
  với giao dịch giao sau nhưng giao dịch này hoàn toàn khác vì bản
  chất của giao dịch sản xuất theo hợp đồng là giá cả được thỏa thuận
  giữa người mua và người bán tại thời điểm ký kết hợp đồng dựa trên
  cơ sở phân bổ 3 yếu tố: lợi ích, rủi ro và quyền quyết định.
  - Luận án khẳng định giao dịch giao ngay bao gồm hai hình
  thức là giao dịch phân tán và giao dịch tập trung.
  - Luận án khẳng định các hình thức mua bán phổ biến trên thị
  trường nông sản Việt Nam từ lâu như “mua mão”, “mua lúa non”,
  “hợp đồng bao tiêu nông sản”, “hợp đồng trừ lùi chốt giá sau” là một
  dạng sơ khai của giao dịch giao sau.
  6.2. Về mặt thực tiễn
  - Luận án giúp cho các chủ thể tham gia giao dịch nông sản có
  cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược mua, bán nông sản phù hợp
  với điều kiện kinh tế Việt Nam, từ đó giảm thiểu tối đa những tổn
  thất có thể xảy ra do biến động của môi trường kinh doanh.
  - Luận án giúp cho các nhà quản lý vĩ mô hoạch định thể chế
  phát triển thị trường nông sản lành mạnh và bền vững phù hợp với
  quy luật khách quan, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân và
  nâng cao khả năng cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam trên thị
  trường trong và ngoài nước khi Việt Nam đã và ngày càng hội nhập
  sâu vào nền kinh tế thế giới.


  Xem Thêm: Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status