Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Cty cổ phần may II Hải Dương


LỜI NÓI ĐẦU

Vốn cố định (VCĐ) là một bộ phận vốn đầu tư ứng trước về Tài sản cố định (TSCĐ) nên quy mô của VCĐ lớn hay nhỏ sẽ quyết định đến qui mô của TSCĐ ảnh hưởng rất lớn đến trình độ trang thiết bị công nghệ, năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp . Vì vậy VCĐ là một tiền đề không thể thiếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, là một bánh răng trong guồng máy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

Người ta đã từng vì VCĐ như dòng máu của doanh nghiệp . Dòng máu này có tuần hoàn, chất lượng thì doanh nghiệp mới phát triển hưng thịnh. Ngược lại, nếu dòng máu này bị nghẽn tắc hay kém chất lượng sẽ khiến cho doanh nghiệp bị lụi bại. Nhận thức được tầm quan trọng đó, mỗi doanh nghiệp không thể không chú ý, quan tâm đến các phương pháp sử dụng hiệu quả nguồn VCĐ quí báu của doanh nghiệp mình.

Hiện nay, đất nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Các doanh nghiệp được toàn quyền tự quyết trong mọi hoạt động và trong sử dụng VCĐ. Chính vì vậy, quản lý việc sử dụng VCĐ là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi Công ty.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc quản lý và sử dụng VCĐ trong doanh nghiệp , sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần may II – Hải Dương em đã hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình với đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty cổ phần may II Hải Dương”.

Những vấn đề trình bày trong bản khoá luận là những nghiên cứu về quá trình quản lý sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp sao cho việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bản khoá luận bao gồm ba phần chính:
Chương I: Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định trong các doanh nghiệp .
Chương II: Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại Công ty Cổ phần may II Hải Dương.
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Cổ phần may II Hải Dương.Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần may II Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần may II Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.